Generalforsamling

Mødetid og sted: Lørdag den 26. februar kl. 10:00 på P-pladsen på Segenvej ved Bastemose.

DOF-Bornholms generalforsamling bliver i år holdt på en ny måde. Vi starter med en gåtur rundt om Bastemose, derefter kører vi til ”Klippely” i Ekkodalen, hvor foreningen byder på frokost og selve generalforsamlingen finder så sted umiddelbart efter frokosten.

Tilmelding til generalforsamlingen senest d. 20. februar til Hanne Tøttrup på mail: hanne.toettrup@c.dk eller på sms på mobil 20 27 01 58.