Generalforsamling samt ture og møder er i venteposition.

Som omtalt i slutningen af januar, har vi set os nødsaget til at ændre generalforsamlingens afvikling.

Valget er faldet på at udskyde mødet til vi atter kan ses under trygge rammer. Denne helt usædvanlige situation er som nævnt sket med DOFs samtykke. Der indkaldes til generalforsamling så snart vi ved hvornår det er muligt.

Vores ture er ligeledes på standby. En turleder med højst fire deltagere og to meters afstand mellem alle giver ikke mening. Vi glæder os til vi atter kan træffes i felten til fælles fugleoplevelser. Dette sker dog tidligst efter 28. februar.

Følg med her og på lokalafdelingens facebook-side.