Fire perleugleunger sidste år – fem i år!

Perleugleunge - en af fem søskende - foto Thomas Christensen

Perleugleunge - en af fem søskende - foto Thomas Christensen

Perleuglen har igen ynglet succesfuldt på Bornholm og i 2010 lykkedes det at få fem unger på vingerne. Ynglestedet var ikke det samme som i 2009, men den lille ugle havde igen valgt en af de kasser, som blev sat op i en af de bornholmske skove i efteråret 2007 af perleuglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.

Da medlemmer fra perleuglegruppen den 10. april 2010 var rundt ved de opsatte perleuglekasser med hulkameraet, var det med stor skuffelse, at man måtte konstatere, at redekassen, i hvilken fire unger blev opfostret sidste år, var fuldstændig tom. En kasse manglede dog efterfølgende at blive tjekket og denne viste sig at indeholde en perleuglehun, der rugede på mindst 6 æg!

Efter at hunnen havde fået ro i godt to uger, blev hulkameraet igen brugt et par gange for at prøve at aldersbestemme ungerne og den 13. maj kom Klaus Dichmann, som også ringmærkede de fire unger sidste år, til Bornholm. Klaus er formand for DOF’s uglegruppe og ringmærker under Zoologisk Museum og han har stor erfaring med håndtering og ringmærkning af små ugler.

Voksen perleugle i kassen - foto Thomas Christensen

Voksen perleugle i kassen - foto Thomas Christensen

Stor var spændingen, da kasselåget blev løftet! Hvor mange unger ville der være dernede? Fem unger blev det til, fire store og en lidt mindre. Alle unger blev vejet og ringmærket og vægten lå på henholdsvis 106 g, 116 g, 116 g, 116 g og 126 g. Ungerne sidste år var en uges tid ældre og vægten lå da mellem 121 og 146 g. Den yngste i år vurderes til at have været ca. 20 dage ved ringmærkningen og den ældste har dermed været ca. 28 dage gammel. Alle unger var utrolig aktive og vitale og efter hver enkelt ringmærkning måtte ungerne tilbage i posen igen for at der kunne holdes styr på dem.

Ringmærkningen af perleugle hører under Zoologisk Museums ’Projekt Fåtallige Ynglefugle’, hvis hovedformål er at indsamle data om fåtallige danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold, overvintringsområde mm. Denne viden vil bl.a. kunne sikre grundlaget for effektive handlingsplaner for disse arter.

Hanne Tøttrup