Det er nu du skal tælle dine råger!

Rågeportræt - foto H. Zell

Rågeportræt - foto H. Zell

Der var engang, hvor rågen var Bornholms nationalfugl.
Den ynglede i de små bondeskove med ret store kolonier og trak væk om vinteren.
Den trivedes i en natur med mange græsningsmarker og var overalt ganske almindelig og meget synlig.

Efter den blev standfugl fortsatte den med at have fremgang og det fortsatte til der begyndte at ske store ændringer i landbruget.
Mange små marker blev til store, med monokultur og brug af herbicider og pesticider, som ødelagde grundlaget for mange fugle, særligt rågen.


Den er nu ikke sådan at slå ud. Hvor der ikke mere er fødegrundlag i landskabet, rykker den ind til byerne, hvor den er til gene. I stedet for de større kolonier bygger den nu i langt mindre kolonier, gerne helt inde i byen, hvor folk ikke kan sove for dem om morgenen.

Der søges efter føde - foto Mogens T. Kofod

Der søges efter føde - foto Mogens T. Kofod

Den er særligt i yngletiden en meget støjende fugl som konstant er i stridighed med naboerne. DOF Bornholm har planer om at lave en omfattende optælling af øens råger for at kunne sammenligne med de meget omfattende undersøgelser der blev lavet tidligere.

Den store optælling i 77 – 78, var en del af en landsbestandsopgørelse. Det vi har planer om nu er en optælling for Bornholm. Hvis der overhoved er interesse for projektet vil vi dele øen op i felter afgrænset af vejnettet. Men det kræver en del frivillige, så vis allerede nu din interesse ved at komme ud og tælle kolonier og antal reder hvor du kommer og færdes. Hvis en koloni blir talt af flere, sker der ikke noget ved det, bare man har givet nøjagtig geografisk beskrivelse. Nærmeste DOF lokalitet og en beskrivelse af stedet. F.eks “Østermarie, kirkegården og præstegårdshaven”.
Skriv antal individer og tast under adfærd YF R.

Det er nu!

Råge - foto Mogens T. Kofod

Råge - foto Mogens T. Kofod

Løvspring er der, og de første unger er allerede klækket. Indenfor de næste 14 dage er der stadig mulighed for at følge med i hvad der sker. Hvis du ikke selv har adgang til DOF Basen kan du sende dine optællinger til undertegnede eller give mig dem telefonisk, så skal jeg nok registrere dem. Samtidig vil der være muligheder for at tilmelde sig en lokalitet til næste forår.


God fornøjelse med rågerne.

Mogens T. Kofod
Telefon 60267885
mtkofod@paradis.dk