Caretaker-besøg på Ertholmene

Klaus Hermansen og jeg aflagde 2-3/5 et caretaker-besøg på Ertholmene for DOF-bornholm.
Udover de mange fugle der generelt er på øerne (og indrapporteret i DOF-basen) – blev det en speciel og meget stor oplevelse da Peter Lyngs fra Christiansø Feltstation tog os med tidlig morgen i sin jolle rundt “fuglefjeldet” Græsholm i total havblik. De tusinder lomvie, alke og måger var selvsagt et imponerende skue – men en anden stor oplevelse blev de mange rastende gråsæler på nogle stenrev ude ved Tat længst mod nordvest.

I én klump lå 9 kæmper og solede sig – på et andet rev lå 6. Om lørdagen havde vi i skop talt 21 stk. på et stenrev (Peter Lyngs havde få timer forinden samme sted talt 26) – under alle omstændigheder det største antal gråsæl set på Ertholmene i nyere tid på en gang.
Gruppen med de 9 blev iagttaget fra den med slukket motor drivende jolle i meget lang tid. Først på en afstand under 50 m. besluttede den første gråsæl at glide i vandet. Efterfølgende gik de øvrige stille og roligt i vandet for at svømme nærmere hen mod os. Nysgerrigheden var ret stor! – og sluttede først efter de nærmeste – heriblandt en kæmpe han – havde været inde på ca. 8 meters afstand af os – og havde set og lugtet nok. Så var både gråsæler og vi mættet af indtryk af hinanden – og kunne give os til andre gøremål!

Desværre var kun Peter Lyngs forsynet med kamera – men dette “samvær” med disse 9 kæmper i godt 20 minutters tid blev for Klaus og mig en stor oplevelse på denne caretaker-tur til Ertholmene.

Kurt Pedersen