Kystklipperne nord for Hammerhavnen

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Der er her tale om stejlkysten fra Hammerhavnen og ca. 500 m mod nord til Kælderhalsen. Området nås til fods fra Hammerhavnen ad kyststien mod nord. Klipperne står stejlt lige ned i havet, så man kan ikke gå neden for klipperne. Langs kyststien er der nogle udsigtspunkter, hvorfra der er mulighed for at se lidt op og ned ad kysten. Det kan ikke anbefales at kravle ud til klippekanten. Dels vil man skræmme fuglene, dels kan man skride ud.

Fugle

Ynglefugle: Den talrigeste ynglefugl er Sølvmågen, men også Baltisk Sildemåge yngler her med 1-2 par. I de senere år er også Alken indvandret til strækningen, og i 2008 ynglede der ca. 10 par. Inden Vandrefalken forsvandt som ynglefugl på Bornholm i 1961, ynglede den også på denne strækning ind imellem. Det vil den forhåbentlig også gøre fremover efter genindvandringen i 2006.

GPS koordinater: 55.283944 N – 14.754224 E

Naturforhold

35-30 m høj klippestejlkyst med hylder og sprækker i klipperne, som derfor er ideel yngleplads for mange fugle. Ligesom klippestejlkysterne syd for Hammerhavnen er det det nærmeste, vi kan komme på fuglefjelde i Danmark.

Fugle

Ynglefugle: Den talrigeste ynglefugl er Sølvmågen, men også Baltisk Sildemåge yngler her med 1-2 par. I de senere år er også Alken indvandret til strækningen, og i 2008 ynglede der ca. 10 par. Inden Vandrefalken forsvandt som ynglefugl på Bornholm i 1961, ynglede den også på denne strækning ind imellem. Det vil den forhåbentlig også gøre fremover efter genindvandringen i 2006.

Arter set på lokaliteten.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.