Kystklipperne nedenfor Slotslyngen

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Der er flere muligheder for at nå ud til denne kyststrækning, der kun kan nås til fods. Kommer man i bil, kan man parkere ved Finnedalen 500 m nord for Vang, og derfra gå ad kyststien mod nord. Man kan også parkere på P-plads på Finnedalsvej ved Komyr. Herfra går der sti ned til kysten ved Mulekleven. Endelig kan man parkere ved Hammershus. Herfra går der også sti ned til kysten, og så bevæger man sig sydpå. Klipperne går stejlt ned i havet, og man kan derfor ikke gå neden for klipperne, men må holde sig til kyststien. Det kan ikke tilrådes at kravle ud til klippekanten ovenfra. Dels vil man forstyrre fuglene, dels kan der være risiko for at skride ned. Den allerbedste mulighed for at se fuglene på klipperne får man ved at tage en sejltur med Hammerhavnens Bådfart, der sejler hver dag efter behov fra Hammerhavnen, når vejret tillader det.

GPS koordinater: 55.265098 N – 14.750135 E

Naturforhold

25-30 m høje, stejle klipper, der går direkte ned i havet. Klipperne har mange hylder og sprækker, der gør dem velegnede som yngleplads for mange fugle. Det er en enestående flot kyststrækning og det nærmeste vi kan komme fuglefjelde i Danmark. Det er en meget smuk oplevelse at se denne strækning fra kysten i foråret, bl.a. fordi der i sprækkerne vokser klynger af rødlilla Dagpragtstjerner og hvide Østersøkamille. Nogle af klippefladerne er bevokset med vedbend.

Fugle

Ynglefugle: Denne strækning rummer nogle ganske usædvanlige ynglefugle. Først og fremmest må nævnes Vandrefalken, der slog sig ned her, da den genindvandrede til Bornholm i 2006 efter at have været forsvundet siden 1961. Det var også her, mere præcist omkring Mulekleven, at Alkene slog sig ned i 1996, da de genindvandrede efter at have være forsvundet fra kysten siden sidst i 1800-tallet. I 2008 ynglede der ca. 15 par på strækningen. Det er en meget fascinerende oplevelse at stå på stien over Mulekleven om foråret (april) og se alkene svømme i formationer som en del af det sociale spil på ynglepladsen. Endvidere yngler Baltisk Sildemåge på denne strækning med 1-3 par. Den talrigeste ynglefugl er dog Sølvmågen. Endelig yngler der Alliker, Stære og forvildede Tamduer i klipperne.
Uden for yngletiden er der ikke så mange fugle på klipperne. Dog kan der raste en del skarver.

Arter set på lokaliteten.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.