Kystklipperne fra Jons Kapel til Vang

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Denne kyststrækning består af 25-30 m høje og stejle klipper, der ofte står direkte ned i havet. Man kan derfor ikke gå neden for klipperne. Man kommer til området fra kyststien, der følger kysten. Fra Jons Kapel er der er en rigtig god udsigt til fuglene på klipperne. Det kan ikke tilrådes at kravle ud til klippekanten ovenfra. Dels vil man forstyrre fuglene, dels kan der være risiko for at skride ned.
Kommer man i bil, kommer man lettest til den fuglerige kyststrækning ved at parkere Gines Minde og følge kyststien nordpå til Jons Kapel, eller ved at parkere på P-pladsen for enden af vejen Jons Kapel (?) og derfra gå ned til kysten.

GPS koordinater: 55.242449 N – 14,729508 E

Naturtype

Den stejle klippekyst er enestående for Danmark og udgør noget det nærmeste, man kan komme på et fuglefjeld i Danmark. Klipperne rummer talrige hylder og sprækker og er derfor ideelle som yngleplads for mange fuglearter. Desuden er de i forsommeren meget smukke, med orange laver, grønne vedbendbevoksninger, rødlilla klynger af Dagpragtstjerne samt hvide klynger af Østersøkamille (?).

Fugle

Ynglefugle: Først og fremmest skal nævnes Alkene, der er genindvandret til området efter 2000. Da havde arten været borte fra lokaliteten i ca. 100 år. I 2008 ynglede her ca. 15 par. Derudover yngler talrige Sølvmåger. I sprækkerne bor Alliker og Stære.
Strækningen var indtil 1961 regelmæssig yngleplads for Vandrefalk. I de senere år er den set regelmæssigt i området, og har endnu ikke ynglet her siden genindvandringen til Bornholm i 2006. Hele året rundt kan her træffes rastende Skarver, som sidder på klipperne, ofte højt over havet. I sommerhalvåret er det især ungfugle, der holder til her.

Arter set på lokaliteten.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.