Indsigelser, høringssvar mm

Her kan du finde links til indsigelser, høringssvar mv. sendt på vegne af DOF Bornholms. Materialet er sorteret efter dato, med de nyeste øverst på siden.

Høringssvar mm 2017

  • Høringssvar til Bornholms Regionskommune vedr. ikke-religiøs gravplads i Pedersker Plantage

    DOF-Bornholm ønsker, at Regionskommunen ikke vælger placering B – Pedersker plantage (afdeling 48 a) – lige op ad vildtreservatet Ølene.Det gør vi, fordi Ølene er en af Bornholms allerfineste fuglelokaliteter og en del af Natura20O0-området Almindingen. Der er et tæt samspil mellem eng- og mosearealerne og de nærmest beliggende skovarealer, og selv mindre forstyrrelser i disse skovarealer vil forringe Ølenes værdi for fuglelivet.

  • Høringssvar mm 2015

    • Notat til Bornholms Regionskommune — Fleksboliger ved Svaneke Camping

      Det er i notatet skitseret hvilke fuglearter, der vil blive påvirket ved indgreb i Nordskovens naturtilstand. Det skal således stærkt frarådes, at der i forbindelse med et eventuelt fleksboligbyggeri på campingpladsmatriklen foretages indgreb i træ- og buskbevoksningen mellem campingplads og havet (Hammerslet). Fældning og rydning vil uundgåeligt få betydelige konsekvenser for fuglelivet i området.