Hundsemyre

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Hundsemyre

Hundsemyre – foto Thomas Christensen

Hundsemyre ligger 4 km sydvest for Nexø. Landevejen går lige øst for mosen, og der er en parkeringsplads midt for østsiden af mosen.

Hundsemyre blev fredet i 1974 og der er adgangsforbud i yngletiden (15. marts til 15. juli), men mosen kan delvis overskues fra parkeringspladsen. Der gĂĄr en sti hele vejen rundt om mosen, men hertil er der kun adgang uden for yngletiden.

Fugletårnet i det sydøstlige hjørne kan nås ad en sti startende ude ved vejen i mosens sydvestlige hjørne.

Naturtype

Næringsrig tørvemose med mange småøer og diger. Stærkt tilgroet.

Fugle

Mange ynglende andefugle, Grågås, Plettet rørvagtel og af og til Rørhøg og Pungmejse. I 2004 blev der for første gang observeret ynglede skarv med 7 reder og nu (2008) er kolonien oppe på 158 reder.
I træktiden raster mange ænder, Fiskehejrer og Skarver.

Arter set pĂĄ lokaliteten.

Andre seværdigheder

Nexø Sydstrand ligger nær Hundsemyre.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.