Hasle Sydstrand

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Hasle Sydstrand strækker sig fra havnen i Hasle og nogle kilometer syd på, og der går sti hele vejen langs kysten. Inde i den bagvedliggende Hasle Lystskov findes også et veludbygget stisystem.
Parkeringspladsen ved Røgeriet i Hasle ligger i den nordlige ende af lokaliteten, og her starter stien langs kysten.

GPS koordinater: 55.181026 N – 14.703942 E

Naturtype

Op til 10 meter høj kystklint indenfor fladvandet kyst med mange store spredte sten.

Fugle

Ofte god rastelokalitet forår og efterår med skarv, skalleslugere, svaner, gæs, ænder og forskellige måger og i mindre omfang vadefugle.
Vinteren byder ofte på større andefugleflokke.
Om sommeren ynglende digesvale og fouragerende fiskehejre.

Arter set pĂĄ lokaliteten.

Seværdigheder

Neden for kystklinten, specielt i den nordlige del, findes mange smĂĄ-fossiler fra XXXX-tiden.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.