Hasle Sydstrand

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Hasle Sydstrand strækker sig fra havnen i Hasle og nogle kilometer syd på, og der går sti hele vejen langs kysten. Inde i den bagvedliggende Hasle Lystskov findes også et veludbygget stisystem.
Parkeringspladsen ved R√łgeriet i Hasle ligger i den nordlige ende af lokaliteten, og her starter stien langs kysten.

GPS koordinater: 55.181026 N – 14.703942 E

Naturtype

Op til 10 meter h√łj kystklint indenfor fladvandet kyst med mange store spredte sten.

Fugle

Ofte god rastelokalitet forår og efterår med skarv, skalleslugere, svaner, gæs, ænder og forskellige måger og i mindre omfang vadefugle.
Vinteren byder ofte p√• st√łrre andefugleflokke.
Om sommeren ynglende digesvale og fouragerende fiskehejre.

Arter set på lokaliteten.

Seværdigheder

Neden for kystklinten, specielt i den nordlige del, findes mange små-fossiler fra XXXX-tiden.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.