Hammeren

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Hammeren er Bornholms nordligste spids med et areal på ca. 400 hektar. Hammeren er fredet, og der er fri adgang til fods.

I Sandvig kører man ad små gader mod den vestlige del af bugten nord for Sandvig (mod Campingpladsen og Bølgebadet), det sidste stykke af vejen, hedder ”Sandlinien”, hvor der for enden findes en parkeringsplads. Hvis du vil direkte til Fyret på Hammerodde fortsætter du til fods ad den asfalterede vej (det tager en kvarters tid), og parkeringspladsen er også udgangspunkt for en række markerede stier ind op over Hammeren. Turen rundt om Hammerknuden, inkl. en afstikker til Hammerhavn tager et par timer. Der er også parkeringsplads ved Hammerhavnen, Hammerbruddet og oppe ved det gamle fyr på toppen af Hammerknuden.

Den bedste observationsplads for havfugletrækket ligger på den yderste spids af Hammeren, Hammerodde, umiddelbart nordvest for fyret. Hjortebjerg, som er det højeste punkt på Hammeren, ligger tæt på parkeringspladsen, og er som regel det bedste sted at se rovfugletrækket op ad dagen, når havfugletrækket begynder at ebbe ud.

GPS koordinater: 55.292404 N – 14.767934 E

Naturtype

Stor, afrundet klippeknold, bevokset med lyng, buske og lave træer. Enkelte søer, til dels i gamle stenbrud. Kysten udgøres på den sydvestlige del af stejle klippesider. På sydsiden ligger Hammerbruddet, et stort nedlagt stenbrud med høje, lodrette klippevægge. Området naturplejes med bortrydning af opvækst og græssende får.

Fugle

Hammeren er Bornholms bedste træksted om foråret. Specielt når vinden er i nordvest ses store flokke af trækkende ænder og gæs, særligt Ederfugl, Sortand, Bramgås og Knortegås, men også Skarv og Sort- og Rødstrubet Lom og alkefugle ses i pæne tal og morgenfugletrækket rummer også de fleste af danmarks forekommende småfugle, af og til også sjældnere østlige arter. Rovfugletrækket er mere beskedent, men rummer ikke sjældent ”sjove” arter”.

Ynglefugle finder man i områdets krat og træer, og der findes regelmæssigt Lille Flagspætte, Karmindompap, Rødrygget Tornskade og på de stejle kystklipper yngler stadig Baltisk Sildemåge.
Om efteråret ses store flokke af Traner, og når vinden er i nordvest, kommer de store havfugleflokke indenfor synsvidde. I Hammerbrudet har Vandrefalk gjort yngleforsøg flere gange.
Den vide udsigt giver om vinteren gode muligheder for at se flokke af blandt andet Havlit og enkelte rastende Gråstrubede og Nordiske Lappedykkere.
Arter set på lokaliteten.

Andre seværdigheder.

Stranden ved parkeringspladsen rummer mulighed for bade at både fra klipper og sandkyst.
Salomons Kapel, som er en lille kirkeruin fra begyndelsen af 1300 tallet ligger ud til kysten midt på vestsiden af Hammeren.
Tæt på Hammerknuden ligger Hammerhavnen med flot udsigt til Hammershus.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.