Grupper og udvalg

DOF Bornholm er en meget aktiv lokalafdeling med en lang række arbejdsgrupper og udvalg.
Læs mere nedenfor:

Ekskursions- og mødeudvalg

Hanne Tøttrup (kontaktperson), Tlf.: 20 27 01 58, hanne.toettrup@c.dk
Carsten Andersen
Henriette Tøttrup Hansen
Ida Olsen
Kell Olsen
John Holm
Per Pedersen

Ungdomsudvalg

Sune Riis Sørensen

Lokalblad “Gaddisijn”

Lis Clemmensen (redaktør)

Lokalrapportgruppe

Carsten Andersen

Uglegruppe

Hanne Tøttrup

Rovfuglegruppe

John Holm

Repræsentant i Friluftsråd

Ole Pedersen

DOF-base koordinator

Carsten Andersen

Punkttællingskoordinator

Jens Christensen

DOF-Bornholm.dk – Hjemmeside

Thomas Christensen og Sune Riis Sørensen