Generalforsamling 2010

DOF Bornholm – Ordinær generalforsamling 23. februar 2010

Referat fra generalforsamling tirsdag den 23. februar kl. 1900 på Rønne Centralbibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Punkt 1 – Valg af dirigent og stemmetællere.
David Nestved valgt til dirigent, Søren Nielsen og Eilif Bendtsen valgt til stemmetællere.

Punkt 2 – Beretning om lokalafdelingens virke v/ formanden.
Beretningen godkendt.

Punkt 3 – Fremlæggelse af revideret ĂĄrsregnskab til godkendelse.
Da kasereren KĂĄre Kristiansen havde meldt afbud, blev regnskabet fremlagt af Christian Lau. Regnskabet godkendt.

Punkt 4 – Fremlæggelse af budget til godkendelse.
Ligeledes fremlagt af Christian Lau og godkendt.

Punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
PĂĄ valg var Per, Oluf, KĂĄre og Thomas. Alle modtog genvalg.

Punkt 6 – Valg af revisor.
Ole Leegaard blev valgt.

Punkt 7 – Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag indkommet.

Punkt 8 – Eventuelt.
Forslag om at annoncering af generalforsamling sættes på forsiden af DOF Bornholms hjemmeside og ikke under ”Ture og møder”
Forespørgsel om tilskud til perleuglekassematerialer.
Der var mødt 19 medlemmer frem til generalforsamlingen på Rønne bibliotek og alle fik en interessant og hyggelig aften, hvor foreningen var vært ved en lille forfriskning i form af øl og vand.
David Nestved