Generalforsamling 2009

DOF Bornholm РOrdinær generalforsamling 12. februar 2009

Referat fra generalforsamling torsdag den 12. februar kl. 1900 p√• R√łnne Centralbibliotek. Dagsorden if√łlge vedt√¶gterne.

Punkt 1
David Nestved blev valgt som dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via bladet Gaddisijn december 2008. Han oplyste, at kassereren var sneet inde og revisoren var syg, men trods dette var forsamlingen p√• 18 personer beslutningsdygtige. Som evt. stemmet√¶llere blev Anette Olesen og S√łren H. Nielsen valgt.

Punkt 2
Per C. Pedersen fremlagde som formand en meget fyldestg√łrende √•rsberetning om DOF Bornholm. Beretningen blev godkendt med akklamation.
Hanne T√łttrup, der blev indvalgt i 1990, har valgt at forlade bestyrelsen. Formanden takkede hende for det store arbejde, hun havde udf√łrt. Hun modtog en gave. Per oplyste i √łvrigt, at DOF har 232 betalende medlemmer p√• Bornholm og ca. 14.000 p√• landsplan.

Punkt 3
I kassererens fravær fremlagde Per C.Pedersen regnskabet, der udviste et underskud på 790,07 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4
Budget blev fremlagt og godkendt.

Punkt 5
Valg til lokalafdelingens bestyrelse.
Alle modtog genvalg bortset fra Hanne T√łttrup (se under punkt 1). Bestyrelsen foreslog Niels-Christian Lau som nyt medlem af bestyrelsen. Niels-Christian var villig til at stille op og blev herefter budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

Punkt 6
Valg af revisor.
Ole Leegaard fortsætter.

Punkt 7
Valg til repræsentantskabet.
Oluf Lou modtog ikke genvalg. Mogens Kofod blev valgt som nyt medlem af DOF’s repr√¶sentantskab.

Punkt 8
Der var ingen forslag vedr. vedtægter.

Punkt 9
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 10
Eventuelt.
Ikke den store debat om hverken årsberetning eller regnskabet.
Carsten Andersen havde lavet en sjov quiz med 36 fugle. Han havde sl√łret de forskellige fotos til ukendelighed, hvorfor det voldte mange kvaler med at bestemme fuglene. Sune vandt ikke uventet konkurrencen og fik en flot fuglekasse.

DOF Bornholms hjemmeside blev gennemgået af Thomas Christensen. Han opfordrede medlemmerne til at bruge mediet flittigt.

Sune havde spottet en Hvidvinget M√•ge i Nex√ł Havn. Han foreviste fotos af den og nogle Kaspiske M√•ger.

Jens Christensen √łnskede unders√łgt, hvor meget skydebanen √łst for √ėlene forstyrrer fuglelivet. I den anledning meldte flere sig til i l√łbet af √•ret at opholde sig ved lokaliteten, n√•r der skydes p√• 200 meter banen.

Generalforsamlingen med kun 18 deltagere sluttede i god ro og orden kl.
21:30.

For referat Eilif