Optælling af Pibesvane og Kortnæbbet Gås

Pibesvaner - David Nestved
Pibesvaner – David Nestved

I weekenden d. 13.-14. november udføres målrettede tællinger af Pibesvane og Kortnæbbet Gås i NOVANA-projektet.

Hvis du derfor er ude at se på fugle i den weekend, bedes du have specielt fokus på disse 2 arter, der ikke er hyppigt forekommende på Bornholm. Indtil nu er der dette efterår set et fåtal af Pibesvaner herovre og endnu ingen Kortnæbbede Gæs.

Ved indtastning i DOFbasen af eventuelle sete fugle medtages observationerne i den samlede optælling for hele landet.

Du kan læse mere om tællingerne i nyhedsbrevet fra Novana her.

Hanne Tøttrup