Vi tyvstarter på efteråret

Rødrygget Tornskade ved Bornholms Lufthavn - foto Carsten Andersen

Rødrygget Tornskade ved Bornholms Lufthavn – foto Carsten Andersen

Mødetid og sted: Søndag den 15. august kl. 15:00 ved Arnager Havn.

Sommeren går på hæld og trækfuglene er allerede på vej sydover i stor stil. Fra Arnager går turen gennem skov, langs kysten og over åbne arealer.

Første del af turen går gennem Rønne Plantage, hvorefter vi krydser Søndre Landevej. Resten af turen går langs skovbryn og åbne områder med god udsigt. Her kan vi spejde efter trækkende fugle som Fiskeørn og Hvepsevåge. Der skulle gerne være flere repræsentanter for insektæderne og på hegnet kan vi forvente Grå og Brogede Fluesnappere, Rødryggede Tornskader og Bynkefugle. Over kystklinten myldrer det ofte med forskellige svaler og på den steppeagtige flade, der udgør lufthavnen, ses Stenpikker og ofte en Lærkefalk på jagt.

Skulle der ikke være nævneværdige trækfugle, ser vi sikkert en del danske turister på returtræk. Turen er på knapt 6 km i et ganske fladt terræn og varer 2-3 timer. Vel fremme i Arnager kan de, der har lyst, slutte turen på røgeriet.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56 og Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58