Sule og Sæler på Ertholmene

Sule på Ertholmene - foto Hans Fæster

Sule på Ertholmene - foto Hans Fæster (klik på billedet for at se mere)

I glimrende vejr samledes 22 deltagere incl. lederen på havnen i Gudhjem. Rolig sejltur til Chr.Ø, hvor vi lagde til syd for broen. Først til Frederiksø, hvor der lå mange ederfugle på rede. Herligt at se disse rugende fugle, der var helt ligeglad med , at vi var 1 meter fra dem. Baltisk Sildemåge stod nok så flot på en klippe, ligesom vi så en “omissus”, en underart af sølvmåge med meget gule ben og gult næb. I og for sig ret få småfugle her, så vi vandrede ret hurtigt til Kongens Have, hvor vi spiste den medbragte mad.

Derefter gik de fleste en tur hele Chr.Ø rundt. Vi så virkelig mange ederfugle. Mogens talte vist 1600, hvoraf to trediedele var hanner. Alke og lomvie i massevis, ligesom en del sæler sås i det fjerne. Dem vender jeg tilbage til. Nå, men pludselig var der mange småfugle i nogle træer, broget og grå fluesnapper, løv- og gransanger. En rødhals blev et kort øjeblik til en lille fluesnapper, men nej, det var vist ønsketænkning.

Ederfugle med unger - foto Hans Fæster

Ederfugle med unger - foto Hans Fæster (klik på billedet for at se mere)

Efter at have beundret de mange små, fine haver, landede nogle af os på kroen for at få lidt sjovt at drikke. Chr.Ø bitter m.v. Så var Fæster på mobilen. Sibirisk Gransanger ved “Brillerne”. Nå, den ville vi nu ikke lede efter, for i det samme kom der oplysninger om hortulan på Frederiksø. Så af sted, men ak, vi kunne ikke genfinde den, hvorfor kun nogle få nåede at spotte ret sjældne fugl. Men, men… hvad sad der på en klippe lige vest for Frederiksø? En rigtig gammel, flot sule. Skal slet ikke være her. Nogle indfødte oplyste, at den da havde været der siden midten af april.

Nu havde vi hele dagen haft god tid, men til sidst blev det lidt hektisk på grund af ovennævnte. Hjemturen vi Allinge begyndte med, at jeg fik skipper til at sejle nord om Tat. Hvilket syn. Mindst 200 gråsæler på klipperne og i vandet. Utroligt som den har bredt sig til sorg for fiskerne. Der er omkring 5000 i hele Østersøen. Flot sejltur langs kysten til Allinge. Turen slutter kl. godt 18 med 10 sydtrækkende traner lige hen over Gudhjem havn. Alle var glade for turen, der havde budt på helt nye fuglearter for nogle af deltagerne.

EILIF.