Hvordan får vi flere viber, lærker og agerhøns på markerne?

Markvandring juni 2021

Markvandring i det bornholmske sommerland for landmænd, fuglefolk, og alle andre interesserede

Tidspunkt: tirsdag den 15. juni kl. 19-21
Mødested: Simblegaard, Simblegaardsvej 6, 3782 Klemensker

På markvandringen vil Carsten Andersen fra Dansk Ornitologisk Forening, og Jens Christensen fra Danmarks Naturfredningsforening fortælle om viben og lærken, og deres livscyklus hen over året. Og om de levevilkår, som er afgørende for viber og lærker.

Peter Loth Sejersen fra Danmarks Jægerforbund vil tilsvarende fortælle om agerhønen, og de levevilkår, som er afgørende for den.

Lennart Westh og Ole Harild fra Bornholms Landbrug & Fødevarer vil fortælle, hvad man som landmand kan gøre for at fremme agerlandets fugle.

Vi kører i egne biler til to forskellige lokaliteter med vibelavning og lærkepletter.

Vi slutter markvandringen på Simblegaard, hvor der er kaffe i maskinladen, og mulighed for at stille spørgsmål, og tage en snak med sidemanden.

Af hensyn til forplejningen, er tilmelding nødvendig senest fredag den 11. juni.

Du kan tilmelde dig til Elisabeth Falk på ef@blf.dk. Eller til sekretariatet på Bornholms Landbrug & Fødevarer på telefon 5690 7800.

Vel mødt!