Fugle og mad

Rovterne ved Nexø Sydstrand - foto Mogens Kofod

Rovterne ved Nexø Sydstrand – foto Mogens Kofod

Den næsten årlige madpakkefugletur løb af stabelen torsdag den 2. august kl. 1700. Ole L. og Hanne T. skulle være ledere, men kun Ole mødte op, idet sygdom havde udelukket Hanne.

17 deltagere incl. lederen kunne konstatere, at det var lidt småt med de forventede vadefugle på stedet. Der blev kun set 4 vadefuglearter fordelt på Vibe, Hvidklire, Mudderklire og Tinksmed. Men der var rigtig mange Grågæs, mindst 600. Set blev også andearter som Ederfugl, Gravand, Gråand, Knarand (med 2 ællinger) og Krikand. Nogle Skarver og Knopsvaner, Stor og Toppet Skallesluger. Diverse mågearter som Svartbag, Sølvmåge og Hættemåger. Sidstnævnte fangede i luften en masse flyvemyrer.

Dagens fugl blev en meget flot Rovterne, der fiskede lystigt næsten lige foran os, så alle fik denne ret sjældne fugl at se. Een mente, at næbbet lignede en gulerod. Faktisk en udmærket sammenligning. I øvrigt blev fuglen spottet af den meget skarpsynede Unna!

Vi kørte (ingen havde cykler med) videre til Salthammer Odde ved Snogebæk. Her ret fuglefattigt bortset fra mĂĄger og svaler. Een af SølvmĂĄgerne havde gule ben, hvorfor den tilhører underarten “omissus”, som ofte ses omkring Bornholm. En del ænder blev set, bl.a. 3 damehvinænder. I luften en masse fouragerende Landsvaler. Et par Tinksmede og Mudderklirer blev det da ogsĂĄ til.

Madpakkerne blev indtaget pĂĄ stedet. Altid hyggeligt. Snakken gik lystigt om især fugle og de “mærkelige ornitologer”. Sidstnævnte hentyder til Rolf fra Skagen med omkring 420 sete arter i DK og Munken fra København. Han har nu slettet alle sine obs pĂĄ DOF-basen, idet et eller andet har irriteret ham om et tvivlsomt kryds. Ak, ja, og sĂĄ er det hele jo kun for sjov. Husk det alle sammen!

Tak til Ole for en udmærket totaloplevelse en meget lun sommeraften ved Bornholms østkyst.

Eilif