Forår på Raghammer

Mødetid og sted: Mandag den 18. april, 2. påskedag kl. 7:00 på P-pladsen ved Raghammer Skydeterræn.

På en travetur rundt i området vil vi i særdeleshed kigge og lytte efter de eksklusive Raghammer-hedearter: Sortstrubet Bynkefugl og Hedelærke, men vi skal også møde en lang række af de andre lokale ynglefugle som Engpiber, Sanglærke, Tårnfalk og måske er Digesvalerne ankommet. På havet raster en række forskellige andefugle. I øvrigt er det træktid, og så kan alt ske.
Varighed: Ca. 3 timer.

Ledere: Kurt Pedersen, mobil 40 41 18 85 og Jens Christensen 61 33 04 25.