DOF-tur til Pedersker Plantage den 19. marts 2021

På denne tur, med Hanne Tøttrup og David Nestved som ledere, så vi næsten ingen fugle, slet ingen ugler, men vi fik et indblik i turledernes store erfaring med og engagement i en af Bornholms kryptofugle, den lille Perleugle.

Vi mødtes kl. 17.30 ved Pedersker Jagthytte, nu genopstået som et fint shelter. I skæret fra bålet og med passende social afstand fik vi en kulinarisk oplevelse i form af medbragte madpakker, mens Hanne fortalte om Pedersker Plantages historie. Det var ærgerligt at høre historien om bortskydningen af den gode bestand af (indførte) Tjur. Det havde ikke været så ringe endda med Tjur i Pedersker Plantage og Urfugl i Åremyr (= Orre-myr).

Spisning i Pedersker Jagthytte - foto David Nestved

Spisning i Pedersker Jagthytte – foto David Nestved

Da snedækket holdt stand, og det var ret koldt, måtte vi desværre undvære koret af de tidlige sangfugle. Efter madpakken trak vi mod fugletårnet på Rømersvej. Undervejs fik vi udpeget en perleuglekasse, model træstamme. De heldige fik også et glimt af en udfarvet han Blå Kærhøg. Ved Rømersvej fik alle set flere Traner i skumringen, og en enkelt deltager hørte en Skovsneppe i territorieflugt (men fortalte det ikke til nogen før nu).

Tilbage ved jagthytten fortalte Hanne om Perleuglens historie som bornholmsk ynglefugl, en sideeffekt bl.a. af Sortspættens tid på øen, og om Uglegruppens arbejde, videreført primært af Hanne og David, for at fastholde den minimale bestand, som konstant balancerer på kanten af udslettelse.

Det var nu blevet mørkt og vi kørte mod lokalitet X, hvor der skulle være chance for at høre Perleuglens sang. Desværre var uglen fuldstændig tavs, forhåbentlig fordi det allerede var lykkedes den at tiltrække en hun. Selv om turlederne selvfølgelig var lidt skuffede over, at det ikke lykkedes at høre Perleuglen på denne tur, var det alligevel en stemningsmættet oplevelse for os alle.
Det er indlysende, at uden Hanne og Davids samt uglegruppens utrættelige arbejde gennem mange år, havde vi ikke kunnet regne Perleuglen for en bornholmsk ynglefugl i dag.

Der var ca. 15 deltagere på turen. To yngre doffere trykkede den ellers høje gennemsnitsalder nedad. Før vi igen forsvandt, ikke kultveilteneutralt, ud i natten, takkede vi turlederne for deres planlægning af en instruktiv tur og for at dele ud af deres enestående viden om Perleuglen.

Jesper Møller