DOF-tur lørdag d. 10. april 2021 til Rø Plantage.

Det blev en tur med i alt 26 deltagere, som mødte op i det dejligste solskinsvejr, men med en kold blæst på 6 grader. Der var koldt i skyggen!

Vores ledere var Hanne Tøttrup og vores formand Carsten Andersen. Hanne bød velkommen på P-pladsen og fortalte lidt om Rø Plantages historie. Plantagen er anlagt i 1865-1875 som en såning med skovfyr, rødgran, lærk og birk. Området var før da lyngbakker, lyngmoser og klipper.

Hanne havde med vanlig grundighed gået turen igennem dagen før. Turen var på ca. 6 km og nogle steder lidt mudret, så vores fodtøj blev inspiceret og godkendt før vi gik afsted. Vi blev bedt om selv at sørge for at holde den nødvendige coronaafstand undervejs, hvilket deltagerne selvfølgelig overholdt.

Forventningsfulde deltagere og vores 2 turledere - foto Ole Pedersen

Forventningsfulde deltagere og vores 2 turledere – foto Ole Pedersen

Allerede før afgang var en Svaleklire blevet spottet ved Borgedalssøen. I granerne ved parkeringspladsen hørte vi Bogfinker og Sortmejser. Carsten fortalte spændende, hvordan den første del af Bogfinkens sang er nedarvet, men den sidste del er tillært fra forældrene. De bornholmske Bogfinker ender deres sang lidt anderledes, så man kan høre forskel på lokale og trækkende Bogfinker.

Der hørtes og sås Stor Flagspætte, Kernebider, Blåmejse, Rødhals, Ravn, Sangdrossel, Trane, Musvåge, Skovskade, Lille Korsnæb, Hvid Vipstjert, Jernspurv, Fuglekonge og mange andre arter. Vi var blevet lovet 25 forskellige arter, som der var tvivl om vi kunne nå. Når de var nået, mente Carsten, at vi bare kunne gå hjem! Det blev til 33 arter, så det havde vi megen morskab af.

Hanne og Carsten stod nu for de fleste opdagede arter, meget naturligt med deres store viden og evne til at se og høre fuglene. Hanne fortalte om de 6 perleuglekasser opsat 2003 og 2008, og nogle af dem blev fremvist undervejs. Vi havde en lokal fugleekspert med, nemlig Theodor, som viste os ynglende Grågås på reden og kunne fortælle, hvor han normalt så fuglene. Stor tak til ham!

Undervejs fortalte Carsten om Sortmejserne, som yngler i musehuller, og som kan blive spist af hugorme. Vi så, hvordan skovmyrernes boer havde huller og talte om, hvad der havde lavet dem for nylig. Det ville normalt være Sortspætter, men dem har vi ikke mere på Bornholm. Jo måske, for en nabo til skoven mente at have set og hørt Sortspætten. Hvad kunne ellers have spist myrer? Carsten gættede på Stor Flagspætte, Ravn og måske Skovskade. En vittig deltager mente, at de sorte myrer måtte blive spist af Sortspætten, de røde af Rødspætten!

Undervejs gjorde vi en afstikker fra ruten, fordi Carsten så en Stor Tornskade. Vi kunne ikke genfinde den og pludselig siger Ole Ratzer: ”Derovre i den tørre gran”. Godt set Ole, for den Store Tornskade kom efterfølgende fint frem bag stammen, hvor den havde været delvist skjult, så alle så den flotte fugl. Victoria, som er nyt medlem, havde en 800mm linse med og tog et flot billede af fuglen.

Stor Tornskade. Foto: Victoria H. H. Johansen

Vel tilbage til P-pladsen gik nogle af deltagerne til bænkene ved Borgedalssøen for at spise madpakken. Her spottede Carsten en Duehøg fulgt af 2 Spurvehøge og lidt senere også en Rørhøg. Vi havde tidligere hørt 2 Duehøge kalde til hinanden.

En skøn fugletur, som vi siger tak til vores dygtige værter for at have gennemført, så vi alle havde haft en fantastisk informativ og dejlig tur. Det var som altid en meget fornøjelig tur, hvor der blev talt på kryds og tværs. Det sociale er særlig i disse coronatider meget vigtigt. ”Gopler ældes baglæns” af Nicklas Brendborg, citat fra side 303: ”En af de ting, vi får allermest lykke ud af, er andre mennesker”.
Her har DOF-Bornholms ture også en vigtig mission.

Ole Pedersen