Det var en lørdag aften – i Paradisbakkerne

Tur i Paradisbakkerne - foto Mogens Kofod

Tur i Paradisbakkerne – foto Mogens Kofod

22 deltagere fik en dejlig lørdag aften i Paradisbakkerne.
Efter en kort præsentation af deltagerne gik turen ad Lindsvej mod Gåsemyr og Årsdale Ret. Undervejs blev der hørt Sangdrosler og Rødhals.
Ved Gåsemyr fik vi en enkelt overflyvende Duehøg.

På Årsdale Ret var der mange aktive løvfrøer og en del Brun Flagermus. Hans-Jørgen havde medtaget en Flagermuse detektor så vi kunne “høre” flagermusene.
På Årsdale Ret og i Majdalen blev der lyttet efter Natravn – men desværre uden held.

Tilbage til Lindsvej fra Majdalen blev der hørt Natravn i det fjerne – måske skulle vi alligevel være heldige? Fremme på Lindsvej kunne deltagerne nu tydeligt høre to (måske tre?) syngende Natravne. Vi fik ikke set Natravn på denne tur – det må vi have til gode til en anden gang. Klokken 23.30 var vi efter en god tur på 5-6 km tilbage ved udgangspunktet.

Mogens & Thomas