”DE FEM SMÅ”

Mødetid og sted: Lørdag den 15. februar kl. 9.00 ved Salthammer (sydsiden af rensningsanlægget).

Selvom turen til Nexø havn plejer at være en god oplevelse, med mange gode fugle trods årstiden, prøver vi i år lidt nyt med en tur til Østbornholms små havne. Nærmere bestemt De fem små: Snogebæk, Årsdale, Svaneke, Vigehavn og Listed. Ofte kan sådanne små vandlokaliteter være læ-sted for vinterens vandfugle og sjove fugle langvejs fra. Kom og vær med, når vi går på opdagelse i disse sjove områder og med lidt held får mange spændende måger, pibere og ænder og hvem ved – måske en Søkonge eller norddykker.

Turleder Sune Riis Sørensen, kontakt: mobil 51 90 21 42 og suneriis(a)gmail.com