12 rovfuglearter

Flittige fuglekiggere, hvem finder ørnen? - foto Mogens Kofod

Flittige fuglekiggere, hvem finder ørnen? – foto Mogens Kofod

Søndag den 1. september var der kaldt til een-dags fugletur i Skåne under ledelse af kasserer Kaare og formand Carsten. Per P. var desværre syg og kunne ikke møde op. 2 dejlige VW busser stod til rådighed i Ystad, og straks begyndte turen til Falsterbo. Som ventet en masse biler parkeret på de små villaveje. Der var da næsten også flere ornitologer end fugle i området. Desværre næsten intet træk, men vi kom jo også først kl. 0930.

Vi gik en udmærket tur i det meget blæsende landskab. Flere af de 15 deltagere havde aldrig været pĂĄ lokaliteten. NĂĄ, men der blev da set nogle rovfugle. Spurvehøg, Mus- og HvepsevĂĄge, Lærke- og TĂĄrnfalk. Karakteristisk var de mange gule vipstjerter. Mindst 100 stk. Nogle vadefugle og gæs blev ogsĂĄ spottet – sĂĄledes mindst 2500 GrĂĄgæs ved Nabben. Omkring fyret sĂĄ Mogens en flot Skovskade, men, men. Da han fik pudset sin kikkert var det ….. en Stenpikker!

Videre kørte vi sĂĄ til Ljungen. Men ak, her var havde de andre (100) ornitologer taget opstilling i lange rækker med kikkerter, teleskoper og fotoudstyr til mindst 1 mio kr. Her fandt vi Klaus Malling Olsen, der havde “sit harem” med. Fem kvinder fra Midt- og Sønderjylland. Han holdt 7-dages rovfuglekursus for dem i SkĂĄne. Vi sluttede os til dem de næste 5 timer. Ved Ljungen, hvor vi i øvrigt indtog den medbragte frokost, sĂĄs kun fĂĄ fugle i det herlige solskinsvejr. Det blev da til Fiskeørn og Rørhøg m.v.

Videre til Foteviken, hvor der var rigtig mange ande-, gĂĄse- og vadefugle. SĂĄledes mindst 40 Klyder, der var ny fugleart for flere af deltagerne. Brushøns, Hvid- og Sortklire, Svale- og Mudderklire, Dobbeltbekkasin, Alm. Hjejle (750), Strandhjejle og Vibe. Fint sted her ved “Den grønne jagtstue” som ornitologer kalder lokaliteten. Grønalund (fin lille dam/eng/sø) nær HavgĂĄrdssøen blev besøgt et kvarter af os, der nu var 21 fuglekiggere. Ungfugle af Sorthalset Lappedykker var den mest interessante fugl mellem ænder og vadefugle.

SĂĄ et kvarter med turens eneste regnbyge ved “Punkt 106” som en bakke ved HavgĂĄrdssøen kaldes. Herfra sĂĄ vi nogle Traner, Hav- og Fiskeørn samt 1 Sort Glente blandt de over 50 Røde Glenter. 5 Dobbeltbekkasiner sĂĄ de fleste, men Carsten mente nu, at der var 10. Var det mĂĄske ikke Dobbeltbekkasiner som han spøgefuldt udtrykte det! Vi sluttede dagen af med at pendle rundt om omrĂĄdet ved Næsbyholm. Kørte ad ukendte veje, som Malling viste os. Vi fandt da ogsĂĄ flere Havørne. Pludselig mente han, at vi skulle stoppe ved en lille skov.

Her var der ofte Kongeørne, oplyste han. Og til alles tilfredshed viste der sig i løbet af meget kort tid 2 Kongeørne! En ungfugl og en ældre. Især “Mallings tøser” var helt vilde, for de manglede arten i deres fuglekursus. Turen fik en fin afslutning, idet vi skulle tanke dieselolie i udkanten (nordlig) af Ystad. Her var der “sort sol”, idet ca. 10.000 Stære gav opvisning.

Desværre var færgen en hel time forsinket, men det tog vi i stiv arm, for vi havde haft en rigtig dejlig tur i gamle Danmark. Vi observerede i øvrigt 84 fuglearter i løbet af dagen, så 1-dags ture er vist kommet for at blive. Lederne takkes for en dejlig septemberdag.

EILIF