Ederfuglene omkring Bornholm 2017

Sommerkystfugletællingen løb af stablen som vanlig første lørdag i juni, dvs. 3 juni. Herligt forårsvejr var det. Solrigt og det blæste ca. 5 m/s fra sydøst og temperaturen var ca. 15 grader. Vi gik øen rundt, der er delt op i 26 ruter.

En stor tak skal rettes til alle observatører, fordi I gerne ville gå med igen i år og til dem der tog en ekstra tørn/rute på grund af afbud på nogle af ruterne. Velkommen til de to nye observatører Henrik Jespersen og Jesper Møller og tak for I kunne træde til.

Tak til alle fordi I har fulgt vejledningen, vi udsendte med optællerlisten, hvilket har gjort databearbejdningen lettere, samt beredvillige svar på spørgsmål, hvor der i enkelte tilfælde har været tvivl om indberetningen. På grundlag heraf, er det lykkedes os at få fordelt alle hanner, hunner og pul, hver for sig.
Tak til Kurt Buchmann, der har været med på sidelinjen med verifikation af tal for tidligere observationer m.v.

I alt sås 2.252 ederfugle, heraf 875 ællinger fordelt på 130 kuld. Kuldene blev ført af 313 hunner og uparrede hunner. Kun 2 hanner fulgtes med to hunner et kuld på 8. Om de var på frierfødder melder historien ikke noget om. Året var næstbedste resultat mht. antallet af individer og tredjebedste resultat for så vidt antallet af ællinger i perioden 2012 – 2017, ifølge tabellen neden for.

Køn mm. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ederfugl M/Han 191 404 368 413 145 217
Ederfugl FM/Hun 847 1.539 1.266 1.269 923 1.160
Ederfugl Pul 1.148 1.553 510 409 145 875
Døde 9
I alt 2.186 3.496 2.144 2.091 1.222 2.252
Ederfugle

Observationer af Ederfugle 2012-2017

Efter ”katastrofeåret” 2016, er bestanden på vej op igen. Størst koncentrationer af Ederfugle sås på sydøstsiden af øen, på strækningen Nexø – Snogebæk, med i alt 348 fugle (han 26, hun 258 og pul 64). Næstflest fugle sås på vestsiden af øen på strækningen Sorthat Odde – Hasle Havn, med i alt 241 fugle (han 35, hun 142 og pul 64).

Køn mm. I alt individer/kuld Ruter m/iagttagelser
Ederfugl M/Han 217 23
Ederfugl FM/Hun 1.160 25
Ederfugl Pul 875 23
I alt 2.252 26
Kuld 1-5 71 21
Kuld 6-10 33 14
Kuld 11-15 12 8
Kuld 15> 14 9
I alt 130 23

Ser vi på fordeling på kuld og kuldstørrelser, blev der observeret kuld på 23 strækninger vi gik. Flest kuld (71) var på mellem 1–5 ællinger på 21 strækningerne og næstflest (33) på mellem 6–10 ællingerne på 14 strækningerne vi gik. Men der blev også set kuld (14) på over 15 ællinger. Største kuld var på 27 ællinger der blev anført af 2 hunner. De har haft nok at se til ;o).

Et sted snuppede en Sølvmåge i et styrtangreb en ælling lige for næbbet af en hun. De største kuld blev observeret på strækningen Melsted – Randkløveskår. Se i øvrigt tabellen og graferne nedenfor.

Ederfugle

Fordeling af fugle pĂĄ ruter

Ederfugle

Fordeling af kuld pĂĄ ruter

 

Mogens T. Kofod og Erik Jensen