Dueodde

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Dueodde er det sydligste punkt p√• Bornholm. Omr√•det er is√¶r kendt for sin fine strand og de store klitomr√•der. Lokaliteten er Bornholms vigtigste tr√¶klokalitet om efter√•ret for en lang r√¶kke af arter. Derudover kan der raste mange vadefugle fra august til oktober, hvis der er midlertidige strandlaguner. Omr√•det er et bes√łg v√¶rd √•ret rundt.
Området nås bedst fra P-pladsen på Fyrvej eller ved P-pladsen ved Dueodde vandrerhjem. Det bedste trækobservationssted er på den yderste klit syd for fyret. Der er mulighed for mange gode vandreture i skov, klithede og på stranden

GPS koordinater: 55.126233 N – 14.947168 E

Naturtype

Fredet strand- og klitområde med bagvedliggende fyrreskove.

Fugle

Fra august til november kan der iagttages havtræk af ænder og gæs. Lokaliteten er kendt for sit store småfugletræk. Hvid Vipstjert kan opleves i store antal.
Dueodde er nok et af de bedste steder i landet at se trækkende fjeldvåger. Derudover ses et bredt udvalg af rovfugle.

Arter set på lokaliteten.

Andre seværdigheder

Spændende flora med dværgulvefod og soldug i de laveste næringsfattige klitlavninger.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.