Dueodde

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Dueodde er det sydligste punkt på Bornholm. Området er især kendt for sin fine strand og de store klitområder. Lokaliteten er Bornholms vigtigste træklokalitet om efteråret for en lang række af arter. Derudover kan der raste mange vadefugle fra august til oktober, hvis der er midlertidige strandlaguner. Området er et besøg værd året rundt.
Området nås bedst fra P-pladsen på Fyrvej eller ved P-pladsen ved Dueodde vandrerhjem. Det bedste trækobservationssted er på den yderste klit syd for fyret. Der er mulighed for mange gode vandreture i skov, klithede og på stranden

GPS koordinater: 55.126233 N – 14.947168 E

Naturtype

Fredet strand- og klitområde med bagvedliggende fyrreskove.

Fugle

Fra august til november kan der iagttages havtræk af ænder og gæs. Lokaliteten er kendt for sit store småfugletræk. Hvid Vipstjert kan opleves i store antal.
Dueodde er nok et af de bedste steder i landet at se trækkende fjeldvåger. Derudover ses et bredt udvalg af rovfugle.

Arter set på lokaliteten.

Andre seværdigheder

Spændende flora med dværgulvefod og soldug i de laveste næringsfattige klitlavninger.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.