DOFbasen – Revision af lokaliteterne på Bornholm

Revidering af DoFBase lokaliteter.
Revidering af DoFBase lokaliteter

For nogle år siden vedtog DOFbase-gruppen på landsplan nye principper for DOF-basen, blandt andet for angivelse af lokaliteter. Nogle lokalforeninger er færdige med arbejdet, andre er undervejs, mens vi på Bornholm først nu så småt er ved at komme i gang.

De første mange år var lokaliteter angivet med en prik, og det var så meningen, at man som observatør skulle vælge den lokalitet, der lå nærmest der, hvor fuglen blev observeret. Det har vist sig, at det i praksis ikke altid er nemt. Man kan se på data, at der er (for) mange eksempler på misvisende valg af lokalitet. I mange tilfælde er det ikke den lokalitet, som ligger nærmest, der er blevet valgt. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, når man efterfølgende skal bruge data.

Derfor har DOF-base-gruppen på landsplan valgt, at at den præcise afgrænsning af lokaliteterne skal vises på kortet, og dermed vil der ikke være tvivl om, hvilken lokalitet man skal vælge for sin observation.

Som nyvalgt DOFbase-koordinator for Bornholm påtog jeg mig, at gå i gang med revisionen i overensstemmelse med retningslinjerne på landsplan. Arbejdet skulle være gået i gang umiddelbart efter vores generalforsamling i februar, men situationen med COVID-19 har gjort, at den helt nødvendige oplæring i IT-redskaberne, fx til oprettelse af grænserne for lokaliteterne, først nu har været mulig.

DOFbase-koordinator for DOF-Storstrøm, Leif Schack-Nielsen, som har lavet et stort arbejde med revisionen igennem flere år og i flere lokalafdelinger, hjælper og vejleder, så nu går det i gang, også i DOF-Bornholm. Det er et stort arbejde, som jeg med lidt held måske kan afslutte i løbet af i år.

Så…
Kære DOFbase-brugere

I den kommende tid, startende den 21. august 2020, og et pænt stykke tid fremover, vil I løbende opleve ændringer i DOF-basens lokaliteter på Bornholm i overensstemmelse med de landsdækkende principper – dog med en bornholmsk tillempning, hvor vores særlige forhold tilsiger, at det vil være hensigtsmæssigt, fx i forbindelse med vores kystfugletællinger.

Der vil i et vist omfang blive oprettet nye lokaliteter, og nogle af de gamle vil forsvinde, men rolig, der slettes ingen data. I vil også i fremtiden kunne finde jeres gamle indberetninger på de oprindeligt angivne lokaliteter. Princippet for navngivning af lokaliteter er nu, at navnet skal kunne findes på Kortforsyningens topografiske kort 1:25.000 – som ligger som et af valgene for kort i DOF-basen.

I arbejdet med at revidere og tegne grænser for lokaliteterne vil jeg selvfølgelig komme til at lave fejl. I må meget gerne tage kontakt, når I opdager fejl, eller hvis I synes, at nogle af de valg, jeg er nødt til at træffe undervejs i arbejdet, er dårlige. Alt kan ændres og rettes, data forsvinder ikke, men jeg vil selvfølgelig arbejde ud fra de principper, som er fastsat på landsplan, så I vil nok opleve, at jeg forventer tilstrækkelig og god argumentation for ændringer og rettelser.

Kåre Kristiansen
DOFbase-koordinator
DOF-Bornholm