Ugler

Du browser i √łjeblikket arkivet for kategorien Ugler

Perleugleunge - foto Arne M√łller

Perleugleunge – foto Arne M√łller

For 12. √•r i tr√¶k er Perleuglen blevet fundet sikker ynglende p√• Bornholm. Siden 2009, hvor et perleuglepar blev fundet i en af de opsatte kasser, toppede bestanden i 2016 med 5 ynglepar, men har i de efterf√łlgende √•r ligget p√• 1-3 par.

Den 6. april blev der ikke helt uventet fundet en perleuglehun i en kasse i Lindesbjerg Skovdistrikt. En han var nemlig blevet h√łrt synge sporadisk netop ved denne kasse i marts m√•ned. Den 22. april blev hunnen h√•ndfanget af David Nestved. F√łrst mente David ikke, at hun var ringm√¶rket, men ved at m√¶rke efter endnu en gang fandt han ringen godt gemt p√• det fjerbekl√¶dte ben. Ringnummeret viste, at det var den samme hun, som ynglede 2 gange i 2019 og som i 2018 var blevet ringm√¶rket som unge i R√ł Plantage. Hun var utrolig aggressiv, s√• temperamentet var pr√¶cis det samme, som vi kendte fra tidligere. Der var 5 sm√• unger under hende, som vi bed√łmte til at v√¶re ca. 8, 10, 12, 14 og 16 dage gamle. Derudover l√• der 2-3 d√łde mus i kassen samt rester af bitavler. Ungerne blev ringm√¶rkede den 6. maj. Disse var i fin kondition og vejede 125 g, 120 g, 115 g, 115 g og 110 g, svarende til den forskel der var p√• ungerne aldersm√¶ssigt. I kassen l√• ogs√• et goldt √¶g, men ingen mus. Den 19. maj var kassen tom.

Knap en km fra ynglekassen havde der i for√•rss√¶sonen siddet endnu en han og sunget og s√• godt som hver gang, vi havde v√¶ret p√• lokaliteten, havde vi h√łrt ham synge. Vi havde allerede anset det for muligt, at perleuglehunnen kunne smutte den korte vej over til den nye han og yngle for 2. gang og denne mulighed blev underbygget af, at denne han stoppede med at synge primo maj. En hun kan nemlig godt forlade ungerne, f√łr disse er fl√łjet fra kassen, hvis f√łdegrundlaget er i orden, s√• hannen alene kan klare den videre opfostring. Vore forudanelser holdt stik, for d. 9. juni blev der ved 2. runde af gennemgangen af perleuglekasserne netop fundet en hun i den kasse, som der var blevet sunget ved t√¶t ved det f√łrste ynglested.

Men ‚Ķ.. den 29. juni, da vi stak hulkameraet ind i kassen, h√łrte vi ikke, som vi normalt g√łr, n√¶bklapren fra hunnen og ikke s√• m√¶rkeligt! Hunnen var der ikke og 4 √¶g l√• spredt ud over kassebunden. Vi fik alts√• aldrig med sikkerhed konstateret, at det var den samme hun, som havde ynglet tidligere p√• √•ret. Hvad, der er sket, er uvist, men noget kunne tyde p√•, at der har udspillet sig en eller form for kamp i kassen, siden √¶ggene l√• spredt, men hvorfor er disse s√• ikke blevet spist, hvis det er et egern eller en mink, der har v√¶ret p√• spil? Angriberen kan s√• igen v√¶re blevet forstyrret osv., osv. S√•dan dukker mange tanker op, men vished f√•r vi aldrig.

Ærgerligt, at der ikke kom endnu et kuld på vingerne, men nu håber vi bare på, at perleuglehunnen med PU 465 lever endnu og evt. dukker op igen i en af kasserne i ynglesæsonen 2021.

Af syngende hanner er der udover de ovenfor tidligere n√¶vnte h√łrt 3-4 i omr√•det √łst for √ėlene samt en i den centrale del af Almindingen.

Hanne T√łttrup

Nu er tiden inde, hvor det er muligt at h√łre Perleuglen synge i den bornholmske natur.

Perleugle

Den f√łrste Perleugle er allerede h√łrt s√• tidligt som d. 21. januar i plantagerne syd√łst for √ėlene, s√• chancen for at h√łre et eller flere individer synge den flotte p√•-p√•-p√•-p√• sang, som kan h√łres p√• 2-3 km‚Äôs afstand p√• en vindstille aften, er s√• absolut til stede. Finder en han hurtigt en hun, synger han ikke l√¶ngere sin kontinuerlige sang, men ellers kan Perleuglen h√łres til langt hen p√• for√•ret, hvis hannen ikke finder en mage.

Tag alts√• ud og lyt i fx R√ł Plantage, i plantagerne ved √ėlene, i Almindingen eller et helt andet sted. Med de temperaturer, vi har for tiden, vil det ogs√• snart v√¶re muligt at h√łre Skovhornuglen synge. Man skal dog t√¶ttere p√• denne art for at h√łre dens serier af dybe ‚ÄĚoh‚ÄĚ, som gentages ca. hvert andet sekund.

Du kan h√łre uglernes sang her:

Perleugle

Skovhornugle

Hanne T√łttrup

Det blev til to ynglefund af Perleugle på Bornholm i 2019, hvor en perleuglehun ynglede to gange med to forskellige hanner.

I for√•rsm√•nederne var der i Pedersker og Poulsker Plantager blevet h√łrt 3 syngende hanner, men det blev et helt andet sted, nemlig i Almindingen, at der d. 1. april blev fundet en rugende hun i en kasse, der ikke tidligere var blevet benyttet som ynglekasse. Hunnen blev h√•ndfanget d. 15/4 og denne var allerede ringm√¶rket som pull. √•ret f√łr i R√ł Plantage. Den 15/5 blev 3 pull. ringm√¶rket. Derudover l√• der 2 golde √¶g i kassen.

Ved anden gennemgang af perleuglekasserne i juni m√•ned blev der fundet en hun i Pedersker Plantage. Denne hun blev h√•ndfanget d. 28/6 og det viste sig at v√¶re den samme hun, som havde ynglet tidligere p√• √•ret i Almindingen. Hun var alts√• fl√łjet 4 km fra f√łrste ynglested til en han, der havde sunget i Pedersker Plantage hele for√•ret. Den 16/7 blev 4 pull. ringm√¶rket.

Hanne T√łttrup

Perleuglearrangement
DOF‚Äôs uglegruppe p√• Bornholm havde den 20. maj inviteret interesserede b√łrn og unge til formidling om ringm√¶rkning af perleugleunger.

Ikke mindre end 11 b√łrn/unge og 12 voksne m√łdte op kl. 17.00 ved den nordre indk√łrsel til bisonskoven, hvor bilerne blev parkeret. De n√¶ste 800 m blev tilbagelagt til fods eller som passager i uglegruppens bil og trailer, der har k√łretilladelse i Almindingen.

Spændende perleugleunger

Hanne T√łttrup, David Nestved og Anders Hartmann gav b√łrn og voksne en letforst√•elig indf√łring i, hvorfor og hvordan man ringm√¶rker fugle.
Af forskellige √•rsager havde vi v√¶ret n√łdsaget til at ringm√¶rke ungerne nogle dage f√łr den planlagte formidling, men besluttede, helt undtagelsesvist, at foretage formidlingen alligevel. Efterf√łlgende var vi dog enige om, at fremtidig formidling skal foreg√•, n√•r der samtidig ringm√¶rkes, som det hidtil altid har v√¶ret praksis.

David Nestved, som er ringm√¶rker, tog en perleugleunge i sin store n√¶ve og gik rundt til alle b√łrn, s√• de kunne se den t√¶t p√• og dem som ville, fik lov til forsigtigt med en finger at m√¶rke, hvor fin og bl√łd ungens fjerdragt er.

Aldersspredningen blandt b√łrnene sp√¶ndte lige fra 2 √•r til √¶ldste pige, der g√•r i 1. gymnasieklasse (hun var i √łvrigt sikker p√•, at hun vil l√¶se biologi).
Alt i alt var hele arrangementet en rigtig fin oplevelse for b√•de voksne og b√łrn og ikke mindst for os i uglegruppen.

Hanne, David og Anders

Efter rekord√•ret for Perleuglen i 2016 med 5 kuld og 22 ringm√¶rkede unger blev yngles√¶sonen 2017 im√łdeset med sp√¶nding.
2017 kunne dog ikke måle sig med forrige år, og resultatet dette år blev 3 ynglepar med 1 ringmærket hun, 2 aflæste og 10 ringmærkede perleugleunger.

David på vej op efter ugler - foto Paul Jacobsen

David på vej op efter ugler Рfoto Paul Jacobsen

I marts og april blev samtlige kasser gennemg√•et i f√łrste runde og 2 hunner blev fundet, begge p√• Midtbornholm. Den 28. april og den 3. maj h√•ndfangede ringm√¶rker David Nestved de to hunner, den ene blev ringm√¶rket, den anden var allerede ringm√¶rket med ringnr. PU 410 og det blev den som unge i 2016 p√• Nordvestbornholm. Under den ene hun var der 6 unger, der var fra ca. 2-12 dage gamle, i den anden kasse var der 4 unger, der var fra ca. 1-7 dage gamle samt 1 √¶g.

Ringmærkningen af ungerne foregik henholdsvis d. 15/5 og d. 23/5. I den ene kasse var der 6 flotte unger, der vejede 140 g, 140 g, 120 g, 115 g, 110 g og 110 g og i den anden kasse 4 unger, der vejede 140 g, 135 g, 125 g og 120 g. Den forskellige vægt afspejler i det store og hele meget godt det forhold, at æggene bliver lagt med 2 dages mellemrum og da hunnen begynder at ruge med det samme, bliver ungerne også udruget med 2 dages mellemrum.

Perleugleunge - foto Paul Jacobsen

Perleugleunge – foto Paul Jacobsen

Da vi gik kasserne igennem for anden gang i juni/primo juli m√•ned, fandt vi en hun i en kasse d. 2/7 i samme omr√•de, som en af de f√łrste to hunner havde ynglet i. Denne hun blev h√•ndfanget d. 15/7 og det viste sig at v√¶re selvsamme PU 410, som havde ynglet tidligere p√• √•ret i en kasse blot 500 m fra, hvor hun nu blev fundet. Der var 2 unger p√• 10-12 dage under hende samt 2 √¶g og vi vurderede at bruge hulkameraet igen ca. 10 dage efter.

Den 25/7, 10 dage efter, var kassen tom! ‚Äď og vi bestemte os for at tage ind med en stige for, om muligt, at finde spor nede i kassen.

Den 27/7, da stigen blev sat til, var der ingen d√łde unger i kassen, ingen spor fra pr√¶datorer s√•som dun, fjer, knogler eller blod ‚Äď noget af et mysterium! Om der har kunnet v√¶re tale om et egern eller en mink, der skulle have taget ungerne, kan nok ikke udelukkes, men m√¶rkeligt er det s√•, at der ikke skulle v√¶re spor efter det.

Perleugle - foto Paul Jacobsen

Perleugle – foto Paul Jacobsen

Jeg har rigtig mange billeder af perleugleunger i forskellige aldre fra 2 dage og opefter. Anders Hartmann, David og jeg har efterf√łlgende gransket disse billeder og Anders og David mener samstemmende ikke, at de har bed√łmt ungernes alder forkert d. 15/7. Ungerne flyver fra kassen, n√•r de er mellem 29 og 36 dage gamle, i gennemsnit n√•r de er 31,5 dage gamle, s√• det skulle kunne udelukkes, at ungerne selv skulle have forladt kassen.

I tidsskriftet ‚ÄĚEulenWelt‚ÄĚ 2013 fort√¶lles om et lignende tilf√¶lde i Schleswig-Holstein i 2012, hvor en perleuglehun blev ringm√¶rket d. 5/4. Den 25/4 s√•s 6 sunde unger i kassen, men da disse skulle ringm√¶rkes d. 5/5, var kassen tom, uden at man har kunnet finde ud af √•rsagen.

Hanne T√łttrup

Perleugle kigger ud fra kassen - foto Hanne T√łttrup

Perleugle kigger ud fra kassen – foto Hanne T√łttrup

2016 blev ynglem√¶ssigt det bedste √•r for Perleuglen p√• Bornholm nogensinde. I alt ynglede 4 par i for√•ret og efterf√łlgende ynglede en af disse 4 hunner endnu en gang og her har den sidste unge fra dette kuld forladt redekassen den 7. august.
Alt i alt har ringmærker David Nestved i 2016 ringmærket 22 perleugleunger og 2 hunner samt aflæst 3 hunner.

I den sidste uge i marts m√•ned blev de 59 opsatte perleuglekasser gennemg√•et i f√łrste runde og resultatet blev, at der blev fundet 2 hunner p√• Nordvestbornholm og 2 hunner p√• Midtbornholm.
Den 15. april håndfangede David de 4 hunner og det viste sig, at de 2 hunner på Nordvestbornholm ikke var ringmærkede.

Fin oplevelse for b√łrnene - foto Hanne T√łttrup

Fin oplevelse for b√łrnene – foto Hanne T√łttrup

På Midtbornholm var begge hunner ringmærkede, den ene var PU 243, en gammel kending, som David har ringmærket som unge i 2013 og som har ynglet hvert år fra 2014, i 2015 2 gange. Indtil nu er der ringmærket 17 unger efter denne produktive hun.

Den anden af de ringm√¶rkede hunner var noget af en overraskelse. Ringnummeret var PU 127 og det viste sig at v√¶re en hun, som Klaus Dichmann havde ringm√¶rket som adult p√• Nordvestbornholm helt tilbage i 2012 og som vi siden ikke er st√łdt p√• i nogle af vore kasser ‚Äď f√łr i √•r! Da Perleugler kan yngle fra de er et √•r gamle, er denne hun alts√• kommet til verden i 2011 eller tidligere, s√• hun er alts√• mindst 5 √•r. PU 127 har sandsynligvis ynglet i √•rene fra 2013 ‚Äď 2015 i et naturligt redehul, s√• de to adulte hunner p√• Nordvestbornholm i √•r kan v√¶re efterkommere efter hende. De to hunner kan ogs√• v√¶re kommet fra fx. Sverige, hvilket man kunne h√•be, s√• perleuglebestanden herovre kan f√• tilf√łrt nogle nye gener.

Perleugleunge - foto Hanne T√łttrup

Perleugleunge – foto Hanne T√łttrup

Ved anden gennemgang med hulkameraet i juni m√•ned blev der registreret √©n ynglende hun og da hun blev h√•ndfanget den 28. juni, viste det sig, at vi havde at g√łre med ovenn√¶vnte PU 127, der s√• i √•r har f√•et 7 unger p√• vingerne.

De 5 kuld har v√¶ret p√• 6, 6, 5, 4 og 3 unger. Det var n√łdvendigt at ringm√¶rke det ene kuld p√• 6 i to omgange, da der var stor alders-/st√łrrelsesforskel p√• ungerne.

Da David i anden omgang kom for at ringm√¶rke, l√• der dog kun rester tilbage af de 2 ikke-ringm√¶rkede unger. De havde tilsyneladende ikke kunnet klare kampen om maden med de langt st√łrre s√łskende. I kuldet med de 3 unger var der udover ungerne 2 golde √¶g i kassen.

Hanne T√łttrup

Fem fine perleugleunger p√• parade - foto Hanne T√łttrup

Fem fine perleugleunger p√• parade – foto Hanne T√łttrup

I år er der indtil videre kun konstateret et ynglende perleuglepar på Bornholm.

Hunnen blev aflæst den 15. april og den 7. maj var det tid til, at ungerne skulle ringmærkes.
Som den 15. april tog Klaus Dichmann fra S√łnderjylland turen til Bornholm for at foretage ringm√¶rkningen.

Anders Hartmann havde en uge tidligere ved brug af hulkameraet kunne se 5 store unger på billederne samt en, der var tydeligt mindre.
Den lille havde ikke klaret den, s√• resultatet blev, at 5 n√¶sten lige store unger ‚Äď 2 vejede 126 g og 3 116 g ‚Äď blev ringm√¶rket, s√• vi kan f√łlge dem i √•rene fremover.

Hanne T√łttrup

Perleugle hun - foto Hanne T√łttrup

Perleugle hun – foto Hanne T√łttrup

Perleuglen yngler også i år på Bornholm, selv om det indtil videre kun er med et enkelt par. Ved gennemgangen med hulkamera i marts/april blev der ikke fundet hunner i de tre ynglekasser fra sidste år, men derimod lå der en hun i en ikke tidligere benyttet kasse.

Onsdag den 15. april var tidspunktet kommet, hvor hunnen skulle ringm√¶rkes eller afl√¶ses, hvis hun allerede skulle v√¶re ringm√¶rket. David Nestved, den lokale ringm√¶rker, var i √•r ikke i stand til at ringm√¶rke uglerne, da han er langtidssygemeldt, s√• derfor var Klaus Dichmann fra S√łnderborg hidkaldt.

Hunnen i kassen viste sig at v√¶re en god gammel kending. Hun blev i 2013 ringm√¶rket som unge i en kasse i statsskoven. √Öret efter var hun fl√łjet godt 5 km over i Poulsker Plantage, hvor hun ynglede i en kasse der og her i 2015 n√łjedes hun med at flytte sig 1 km til en ny ynglekasse. Under hunnen var der 5 sm√• unger, som blev vurderet til at v√¶re fra 2 til 10 dage gamle og derudover l√• der to mus i kassen. Det er jo s√•dan, at Perleuglen l√¶gger √¶ggene med 2 dages mellemrum og da hun begynder at ruge med det samme, kl√¶kker √¶ggene ogs√• med 2 dages mellemrum.

Perleugle hunnen vejes - foto Hanne T√łttrup

Perleugle hunnen vejes – foto Hanne T√łttrup

I begyndelsen af maj skal ungerne ringm√¶rkes og derefter m√• vi se, om hunnen, som vi 2 gange f√łr har oplevet med andre hunner, flyver videre og finder en ny han, s√• hun kan n√• at f√• endnu et kuld unger i √•r.
I nærområdet sidder der en enlig syngende han og mangler en hun og på Nordvestbornholm er der tilsyneladende 3 hanner, der er i en lignende situation.

Fra 2011 til 2015, hvor vi har fanget perleuglehunnerne, er 3 hunner blevet ringmærket og 7 hunner er blevet aflæst, dvs. at de allerede har været ringmærket og alle her på Bornholm.

TV2-Bornholm var med p√• lokaliteten og p√• mandag den 20. april kommer der et indslag fra ringm√¶rkningen i naturprogrammet ‚ÄĚEkko‚ÄĚ.

Hanne T√łttrup

Perleugleunge - foto Hanne T√łttrup

Perleugleunge – foto Hanne T√łttrup

I 2014 har Perleuglen igen ynglet på Bornholm og det er så 6. år i træk, vi har vished for det.

Allerede fra starten af februar var medlemmer fra uglegruppen ude for at lytte i de bornholmske skove og 4 Perleugler blev h√łrt i Almindingsomr√•det samt en p√• Nordvestbornholm. En af uglerne blev endog allerede den 4. februar h√łrt synge den vedvarende p√•-p√•-p√•-p√•-p√•-sang, der h√łres fra hanner, der sidder i kassehullet for at lokke hunnen ind i kassen.
I marts m√•ned blev kasserne gennemg√•et med hulkamera og som i 2013 var der ved f√łrste hulkameragennemgang hunner i kasserne to steder, bl.a. i den kasse, som hannen havde sunget fra, og det var de samme to steder, hvor Perleuglen ynglede med succes i 2013.

Den 25. april var dagen, hvor de to hunner skulle h√•ndfanges af David Nestved og det viste sig, at begge var ringm√¶rkede. Den ene hun, der var meget aggressiv, blev ringm√¶rket som unge i 2013 i Almindingsomr√•det og var alts√• ny hun i kassen i forhold til √•ret f√łr. Afstanden mellem den kasse, hun var opfostret i og kassen hun ynglede i √•ret efter er ca. 5,5 km. Hunnen i den anden ynglekasse var den samme hun, der ynglede i kassen i 2013. Hun var i 2012 blevet ringm√¶rket som unge i en kasse ca. 4 km fra, hvor hun nu ynglede.

Perleugleunge - foto Hanne T√łttrup

Perleugleunge – foto Hanne T√łttrup

Den 12. maj skulle perleugleungerne så ringmærkes og i de to kasser var der henholdsvis 4 og 3 flotte, store unger, som snart derefter var parate til at flyve fra kasserne. Vægten på ungerne lå det ene sted mellem 125 og 150 g og det andet sted mellem 125 og 170 g.
Den 13. juni gennemgik Anders Hartmann endnu en gang et udsnit af perleuglekasserne og sandelig, om der ikke var gevinst igen, denne gang i en kasse, der var opsat godt en kilometer fra en af de andre ynglekasser. Hunnen var ret s√• aggressiv, hvilket hun ogs√• havde v√¶ret i den kasse, der var ynglet i godt en kilometer derfra. Da kassen blev kontrolleret med hulkamera den 25. juni, var kassen imidlertid tom og der l√• noget ubestemmeligt nede i bunden af kassen. Da kassen stadig var tom den 28. juni, satte vi en stige til den 3. juli og p√• bunden l√• der 4 halvstore d√łde unger og derudover adskillige √•dselsbiller, larver og fluer. Hunnen m√• alts√• uheldigvis v√¶re g√•et til af en eller anden ukendt √•rsag.

Desv√¶rre var hunnen forsvundet lige inden det tidspunkt var n√•et, hvor David skulle have h√•ndfanget hende for at ringm√¶rke hende eller for at afl√¶se en eventuel ring. Det kan meget vel have v√¶ret den hun, der havde ynglet en gang tidligere p√• √•ret i kassen godt en kilometer v√¶k. I omr√•det, hvor ynglefors√łget nu var mislykkedes, var der nemlig ogs√• i for√•ret blevet h√łrt en syngende han, som hun kan v√¶re blevet tiltrukket af efter at have ynglet f√łrste gang. I 2013 havde vi en hun, der ynglede to gange. F√łrste gang blev det til et mislykket ynglefors√łg, mens det i anden omgang lykkedes at f√• 4 unger p√• vingerne i en redekasse ca. 6 kilometer fra det f√łrste sted.

Hanne T√łttrup

Peter Boesen checker sl√łruglekasse - foto David Nestved

Peter Boesen checker sl√łruglekasse – foto David Nestved

Den massive overv√•gning af alt og alle har nu resulteret i overv√•gningen af et sl√łruglepar i Pedersker.
Det sker ud fra et √łnske om at forstyrre mindst muligt, n√•r ugleparret har besluttet sig for at for√łge bestanden af Sl√łrugler her p√• Bornholm.

Da en stor del af uglegruppens medlemmer m√• karakteriseres som 60+‚Äôere, er det ogs√• en arbejdsm√¶ssig lettelse, da det ikke er n√łdvendigt med trailer, stiger og lygter, n√•r det skal konstateres, om uglefamilien har haft held med familiefor√łgelsen. Nu kan dette konstateres ved hj√¶lp af en medbragt b√¶rbar computer, hvorefter en til form√•let anbragt ledning fra ynglekassen bringer billeder fra kassens indre til computeren.

Det er et af uglegruppens yngre medlemmer, Peter Boesen (30++), der har udviklet systemet med et lille webcam anbragt i kassen og en ledning, der når fra kassen og ned, så den kan nås fra gulvet.
Det lille kamera er k√łbt via nettet for under 100,00 kr. og er blevet √¶ndret en smule af en fingernem ven af Peter Boesen. √Ündringen best√•r af to infrar√łde dioder, der er monteret i stedet for en lille mikrofon og en almindelig lysdiode. Et USB-stik og en forl√¶ngerledning fuldender udstyret og der kan nu tages enkeltbilleder eller vises video fra uglekassen via computerens VLC-player.
Udstyret skal nu afpr√łves bl.a. for holdbarhed og hvis det viser sig, at det kan fungere over en l√¶ngere periode, er det meningen at udstyre flere kasser med kamera.

Den st√łrste fordel ved denne form for overv√•gning er, at vi ikke risikerer at forstyrre den rugende ugle ved gentagne gange at s√¶tte en stige til kassen for at se, hvor langt familiefor√łgelsen er n√•et.
Ud over denne indlysende fordel er det med kameraet også muligt at fastslå tidspunktet for ringmærkning af ungerne meget mere sikkert uden at skulle bruge mange timer på fysisk tilstedeværelse for at lytte og observere.

David Nestved

« √Üldre indl√¶g