Tællinger

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Tællinger

Vinterkystfugletællingen finder sted i weekenden den 15. og 16. januar 2022.

Kontaktperson: Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58.

Pibesvaner - David Nestved
Pibesvaner – David Nestved

I weekenden d. 13.-14. november udføres målrettede tællinger af Pibesvane og Kortnæbbet Gås i NOVANA-projektet.

Hvis du derfor er ude at se på fugle i den weekend, bedes du have specielt fokus på disse 2 arter, der ikke er hyppigt forekommende på Bornholm. Indtil nu er der dette efterår set et fåtal af Pibesvaner herovre og endnu ingen Kortnæbbede Gæs.

Ved indtastning i DOFbasen af eventuelle sete fugle medtages observationerne i den samlede optælling for hele landet.

Du kan læse mere om tællingerne i nyhedsbrevet fra Novana her.

Hanne Tøttrup

Denne gang er det 10. sommertælling. Der arbejdes for tiden på at ændre konceptet, så fokus mere rettes på vandfuglene i bred forstand, men vi er blevet enige om fortsat at tælle alle fugle, vi observerer langs med kysten i år ”the same procedure as last year”, ligesom fokus fortsat er rettet mod Ederfuglene og deres ællinger.

Vigtigt

Det er vigtigt, at Ederfuglene indtastes med hanner, hunner og ællinger for sig; man skal således indtaste tre gange, hvis der er alle tre kategorier. Kuldenes størrelse eller forhold omkring kuldene skrives i notesfeltet. Eksempelvis, på en given strækning i DOFbasen, observeredes 56 PUL, 17 F og 5 M.

I fuglenoterne skriver man:

Ud for de 56 PUL: 11 med 1 hun, 24 med 1 hun, 8 med 4 hunner og 1 han, 13 med 2 hunner og 1 han.

For feinschmeckere kan man tillige også skrive – men ingen betingelse, i fuglenoterne ud for de respektive registreringer for 17 F og 5 M:

Ud for de 17 F: 8 med PUL (1,1,4,2) og 9 uden PUL (5,2,1,1).

Er der ledsagende hanner skriver man:

Ud for de 5 M: 2 med PUL (1,1) og 3 uden PUL (1, 2)

Hvis nogen er i tvivl om hvordan de skal gøre, er I velkommen til at kontakte os.

Systematisk optælling

For at vi kan skelne mellem jeres målrettede, systematiske optælling og andre indtastede observationer i DOFbasen den dag, er det vigtigt, at I markerer jeres tælling med Skft 21 i notesfeltet.

Vi vil også være glade for, at I indtaster vejrdata i standardfelterne: Vind, m/s, skydække, temperatur, sigt (meter), nedbør, mm. Det gør det nemmere og mere præcist, når vi analyserer data og skal årsags¬forklare eventuelle svingninger i observationerne. Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvordan I skal gøre, er I velkommen til at kontakte os.

Nyt telefonnummer og mailadresse

Har nogen siden sidst fået nyt telefonnummer eller mailadresse, bedes I kontakte Hanne. Det gælder også for nye observatører, der gerne kunne tænke sig at deltage.
Tidligere observatører vil blive kontaktet i løbet af maj måned.

Publicering

Resultaterne vil som sædvanlig blive publiceret på hjemmesiden og i Gaddisijn.

Med ønske om godt vejr og en god naturoplevelse 22. maj 😀

Hilsen
Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58.
Erik Jensen

Punkttællinger

I 2021 udvider DOF det frivillige overvågningsprogram for vores almindelige ynglefugle: Punkttællingsprojektet. De nye typer tællinger er Tidlige punkttællinger, Nat-punkttællinger og Spontantællinger.

De tidlige punkttællinger skal foregå i perioden 15/3-30/4 og gentages i årene fremover. De skal ”fange” vores tidlige ynglefugle, primært standfuglene: Mejser, spætter, Sanglærke m.fl., som ikke er så aktive senere på foråret.

Nattællingerne skal udføres i perioden 20/5-10/7 og ligeledes gentages i de kommende år. De er rettet mod de nataktive fugle, især sumpfugle som vandhøns, Sivsangere, Rørsangere, Kærsangere og desuden Engsnarrer, Skovsnepper, Skovhornugler og måske Natravne.

De tidlige punkttællinger udføres på ganske samme måde som de traditionelle punkttællinger, med 10 eller 20 tællepunkter på ruten. Nattællingerne skal blot bestå af mindst 5 tællepunkter med mindst 1 km afstand.

Disse to nye punkttællingsmetoder starter dette forår, mens Spontantællingerne først starter til efteråret.

Har du lyst til at deltage i nogen af de nye punkttællinger, kan du give besked om det til thomas.vikstroem@dof.dk. Du kan også kontakte Henriette Tøttrup Hansen, henriemad@hotmail.com, tlf. 24 60 50 89, for at få yderligere oplysninger.

Jens Christensen

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst
61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Weekenden 16.-17. januar 2021 gik godt 50 fuglefolk, deriblandt flere ungdomsmedlemmer, øen rundt og talte fugle. Tællingen indgår som bekendt i den landsdækkende midvintertælling af vandfugle.

Vejret var bedst lørdag med nordvestlig jævn vind, overskyet, minus 3 til 0 grader, med sol op på dagen og ingen nedbør. Sigtbarheden var god. Søndag var vejret overskyet det meste af dagen, jævn vind fra syd med god sigt. Temperaturen lå mellem minus 1 til 0 grader.

Læs mere her…

Så er det på mandag den 1. februar 2021 vi går i gang med vores hjemme-felt-projekt Matrikel-fugle.

Hvis at I har glemt reglerne så står det stadig på hjemmesiden. Der kan man hente skemaet – klar til overførsel til pc eller til udskrivning. Så hent skemaet og vær klar til på mandag.

Håber at I får nogle gode obs. timer på matriklen.

Mvh.
John Holm

Lomvier og enkelte Alke på Græsholmen - foto Sune Riis Sørensen

Lomvier og enkelte Alke på Græsholmen – foto Sune Riis Sørensen

318.000 fugleobservationer fra Ertholmene er nu uploaded til DOF-basen, så de er tilgængelige for alle!

Tusind tak til Mikkel Lausten og Timme Nyegaard. Samtidig står vores ringmærker Anton Liebermann på spring til at genopstarte ringmærkningen den 5. marts 2021, men vi mangler stadig medlemmer for at få det til at løbe rundt økonomisk.

Bliv medlem af CHNF for blot 150 kr. og støt ringmærkningen i foråret og alle disse andre gode initiativer!

Læs mere her: Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation

Matrikelfugle – foto Chris Wood (User:chris_j_wood)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

DOF Bornholm lancerer hermed et nyt feltprojekt som kan udføres hjemme fra stuen-udestuen-altanen-haven – altså fra matriklen.

Vi skal tælle de fuglearter vi kan se eller høre fra matriklen. Man må gerne bruge kikkert og/eller teleskop – bare man opholder sig på matriklen.

Skemaet der skal benyttes til tællingen vil ligge på hjemmesiden – klar til at udskrive eller overføre til egen pc. Venstre side af skemaet er udfyldt med de mest almindelige arter vi ser omkring os. Højre side af skemaet er klar til at notere de arter, man observerer og som vi ikke har taget med i venstre side.

Skemaet er udført til en måneds observation fra matriklen. Vi observerer et år ad gangen, d.v.s. december bliver sidste optællingsmåned.

Skemaet sendes elektronisk til john.holm23@hotmail.com eller afleveres i min postkasse på Gudhjemvej 81.

I vælger selv om I vil aflevere pr. måned, eller samle sammen og aflevere ultimo december måned.

Skemaet kan findes her:

John Holm

Rød Glente - Sune Riis Sørensen

Rød Glente – Sune Riis Sørensen

Her i den weekend’en er der landsdækkende tælling af Rød Glente og hvor de går til overnatning.
Så kom ud og nyd det gode vejr og tæl Glenter og specielt deres overnatningsområder. Glenterne samles lidt før det bliver mørkt. Der kan sagtens være op mod 20 glenter som går til ro i det samme område.
Husk at få jeres observationer noteret i DOF-basen.

John Holm

Læs mere på DOF.dk