Tællinger

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Tællinger

Punkttællinger

I 2021 udvider DOF det frivillige overvågningsprogram for vores almindelige ynglefugle: Punkttællingsprojektet. De nye typer tællinger er Tidlige punkttællinger, Nat-punkttællinger og Spontantællinger.

De tidlige punkttællinger skal foregå i perioden 15/3-30/4 og gentages i årene fremover. De skal ”fange” vores tidlige ynglefugle, primært standfuglene: Mejser, spætter, Sanglærke m.fl., som ikke er så aktive senere på foråret.

Nattællingerne skal udføres i perioden 20/5-10/7 og ligeledes gentages i de kommende år. De er rettet mod de nataktive fugle, især sumpfugle som vandhøns, Sivsangere, Rørsangere, Kærsangere og desuden Engsnarrer, Skovsnepper, Skovhornugler og måske Natravne.

De tidlige punkttællinger udføres på ganske samme måde som de traditionelle punkttællinger, med 10 eller 20 tællepunkter på ruten. Nattællingerne skal blot bestå af mindst 5 tællepunkter med mindst 1 km afstand.

Disse to nye punkttællingsmetoder starter dette forår, mens Spontantællingerne først starter til efteråret.

Har du lyst til at deltage i nogen af de nye punkttællinger, kan du give besked om det til thomas.vikstroem@dof.dk. Du kan også kontakte Henriette Tøttrup Hansen, henriemad@hotmail.com, tlf. 24 60 50 89, for at få yderligere oplysninger.

Jens Christensen

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst
61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Weekenden 16.-17. januar 2021 gik godt 50 fuglefolk, deriblandt flere ungdomsmedlemmer, øen rundt og talte fugle. Tællingen indgår som bekendt i den landsdækkende midvintertælling af vandfugle.

Vejret var bedst lørdag med nordvestlig jævn vind, overskyet, minus 3 til 0 grader, med sol op på dagen og ingen nedbør. Sigtbarheden var god. Søndag var vejret overskyet det meste af dagen, jævn vind fra syd med god sigt. Temperaturen lå mellem minus 1 til 0 grader.

Læs mere her…

Så er det på mandag den 1. februar 2021 vi går i gang med vores hjemme-felt-projekt Matrikel-fugle.

Hvis at I har glemt reglerne så står det stadig på hjemmesiden. Der kan man hente skemaet – klar til overførsel til pc eller til udskrivning. Så hent skemaet og vær klar til på mandag.

Håber at I får nogle gode obs. timer på matriklen.

Mvh.
John Holm

Lomvier og enkelte Alke på Græsholmen - foto Sune Riis Sørensen

Lomvier og enkelte Alke på Græsholmen – foto Sune Riis Sørensen

318.000 fugleobservationer fra Ertholmene er nu uploaded til DOF-basen, så de er tilgængelige for alle!

Tusind tak til Mikkel Lausten og Timme Nyegaard. Samtidig står vores ringmærker Anton Liebermann på spring til at genopstarte ringmærkningen den 5. marts 2021, men vi mangler stadig medlemmer for at få det til at løbe rundt økonomisk.

Bliv medlem af CHNF for blot 150 kr. og støt ringmærkningen i foråret og alle disse andre gode initiativer!

Læs mere her: Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation

Matrikelfugle – foto Chris Wood (User:chris_j_wood)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

DOF Bornholm lancerer hermed et nyt feltprojekt som kan udføres hjemme fra stuen-udestuen-altanen-haven – altså fra matriklen.

Vi skal tælle de fuglearter vi kan se eller høre fra matriklen. Man må gerne bruge kikkert og/eller teleskop – bare man opholder sig på matriklen.

Skemaet der skal benyttes til tællingen vil ligge på hjemmesiden – klar til at udskrive eller overføre til egen pc. Venstre side af skemaet er udfyldt med de mest almindelige arter vi ser omkring os. Højre side af skemaet er klar til at notere de arter, man observerer og som vi ikke har taget med i venstre side.

Skemaet er udført til en måneds observation fra matriklen. Vi observerer et år ad gangen, d.v.s. december bliver sidste optællingsmåned.

Skemaet sendes elektronisk til john.holm23@hotmail.com eller afleveres i min postkasse på Gudhjemvej 81.

I vælger selv om I vil aflevere pr. måned, eller samle sammen og aflevere ultimo december måned.

Skemaet kan findes her:

John Holm

Rød Glente - Sune Riis Sørensen

Rød Glente – Sune Riis Sørensen

Her i den weekend’en er der landsdækkende tælling af Rød Glente og hvor de går til overnatning.
Så kom ud og nyd det gode vejr og tæl Glenter og specielt deres overnatningsområder. Glenterne samles lidt før det bliver mørkt. Der kan sagtens være op mod 20 glenter som går til ro i det samme område.
Husk at få jeres observationer noteret i DOF-basen.

John Holm

Læs mere på DOF.dk