Tællinger

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Tællinger

Introduktionstur til Natpunkttælling.

Mødetid og sted: Torsdag 19. maj kl. 21:30-23:00 på P-pladsen ved Bastemose.

I de nye punkttællinger indgår også muligheden for nattællinger for at finde Nattergale, Kærsangere, Vandrikser, Engsnarrer, Natravne, Skovhornugler m.fl. Det er en helt særlig oplevelse at komme rundt i landskabet og lytte på denne tid af døgnet.

Ledere: Henriette T. Hansen (24 60 50 89) og Jens Christensen (61 33 04 25).

Sommerkystfugletællingerne har fundet sted i 10 på hinanden følgende år fra 2012 – 2021 og blev sat i værk, da man ønskede nogle tal for bestanden af Ederfugle ved den bornholmske kyst og hvor mange ællinger, der overlevede svømmeturen fra Ertholmene til Bornholm.

Da der nu er kommet de ønskede data* ud af de hidtidige tællinger, har bestyrelsen besluttet at sætte sommerkystfugletællingerne på pause i foreningssammenhæng. De vil dog kunne tages op igen om nogle år.

Skulle der være nogle af jer, der stadig har lyst til at tælle på jeres hidtidige rute, kan I selvfølgelig stadig gøre det og indtaste jeres observationer i DOFbasen.

*) Note, data/resultater: Se DOFT nr. 1, 2019 og Natur på Bornholm årgang 2011-2020

Hanne Tøttrup

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Weekenden 15-16. januar 2022 gik knapt 50 fuglefolk, deriblandt flere ungdomsmedlemmer, øen rundt og talte fugle. Tællingen indgår som bekendt i den landsdækkende midvintertælling af vandfugle.

Vejret var bedst lørdag med nordvestlig let til jævn vind, solrigt, minus 2 til 0 grader, og ingen nedbør. Sigtbarheden var god. Søndag var vejret overskyet, med jævn til hård vind fra sydvest med moderat til god sigt. Temperaturen lå mellem minus 1 til 0 grader.

Læs mere om resultaterne af tællingerne her…

Kunne du tænke dig at prøve at være med i DOFs vigtigste fugletællingsprojekt?

Mødested og tid: Søndag 13. februar kl. 8:00 på Kirkegården i Åkirkeby.

DOFs nye punkttællingsprogram rummer to nye muligheder for punkttællinger, Tidlige tællinger og Nattællinger. Vi vil gerne vise helt fra bunden, hvordan man starter en ny rute. Vi starter i felten med at finde passende tællepunkter og tæller fuglene. Senere går vi indendørs og tegner punkterne ind på kort og indberetter optællingen.
Under det indendørs arbejde vil der være kaffe og morgenbrød.

Ledere: Henriette T. Hansen (24 60 50 89) og Jens Christensen (61 33 04 25).

Punkttælling - foto Wikimedia
Punkttælling – foto Wikimedia

Nu kan du lære mere om DOFs nye punkttællingsprogram og få hjælp til at komme igang med din egen rute. Foreløbig afholdes der to arrangementer i februar og maj måned.

Se mere under “Ture og Møder”

Vinterkystfugletællingen finder sted i weekenden den 15. og 16. januar 2022.

Kontaktperson: Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58.

Pibesvaner - David Nestved
Pibesvaner – David Nestved

I weekenden d. 13.-14. november udføres målrettede tællinger af Pibesvane og Kortnæbbet Gås i NOVANA-projektet.

Hvis du derfor er ude at se på fugle i den weekend, bedes du have specielt fokus på disse 2 arter, der ikke er hyppigt forekommende på Bornholm. Indtil nu er der dette efterår set et fåtal af Pibesvaner herovre og endnu ingen Kortnæbbede Gæs.

Ved indtastning i DOFbasen af eventuelle sete fugle medtages observationerne i den samlede optælling for hele landet.

Du kan læse mere om tællingerne i nyhedsbrevet fra Novana her.

Hanne Tøttrup

Denne gang er det 10. sommertælling. Der arbejdes for tiden på at ændre konceptet, så fokus mere rettes på vandfuglene i bred forstand, men vi er blevet enige om fortsat at tælle alle fugle, vi observerer langs med kysten i år ”the same procedure as last year”, ligesom fokus fortsat er rettet mod Ederfuglene og deres ællinger.

Vigtigt

Det er vigtigt, at Ederfuglene indtastes med hanner, hunner og ællinger for sig; man skal således indtaste tre gange, hvis der er alle tre kategorier. Kuldenes størrelse eller forhold omkring kuldene skrives i notesfeltet. Eksempelvis, på en given strækning i DOFbasen, observeredes 56 PUL, 17 F og 5 M.

I fuglenoterne skriver man:

Ud for de 56 PUL: 11 med 1 hun, 24 med 1 hun, 8 med 4 hunner og 1 han, 13 med 2 hunner og 1 han.

For feinschmeckere kan man tillige også skrive – men ingen betingelse, i fuglenoterne ud for de respektive registreringer for 17 F og 5 M:

Ud for de 17 F: 8 med PUL (1,1,4,2) og 9 uden PUL (5,2,1,1).

Er der ledsagende hanner skriver man:

Ud for de 5 M: 2 med PUL (1,1) og 3 uden PUL (1, 2)

Hvis nogen er i tvivl om hvordan de skal gøre, er I velkommen til at kontakte os.

Systematisk optælling

For at vi kan skelne mellem jeres målrettede, systematiske optælling og andre indtastede observationer i DOFbasen den dag, er det vigtigt, at I markerer jeres tælling med Skft 21 i notesfeltet.

Vi vil også være glade for, at I indtaster vejrdata i standardfelterne: Vind, m/s, skydække, temperatur, sigt (meter), nedbør, mm. Det gør det nemmere og mere præcist, når vi analyserer data og skal årsags¬forklare eventuelle svingninger i observationerne. Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvordan I skal gøre, er I velkommen til at kontakte os.

Nyt telefonnummer og mailadresse

Har nogen siden sidst fået nyt telefonnummer eller mailadresse, bedes I kontakte Hanne. Det gælder også for nye observatører, der gerne kunne tænke sig at deltage.
Tidligere observatører vil blive kontaktet i løbet af maj måned.

Publicering

Resultaterne vil som sædvanlig blive publiceret på hjemmesiden og i Gaddisijn.

Med ønske om godt vejr og en god naturoplevelse 22. maj 😀

Hilsen
Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58.
Erik Jensen

Punkttællinger

I 2021 udvider DOF det frivillige overvågningsprogram for vores almindelige ynglefugle: Punkttællingsprojektet. De nye typer tællinger er Tidlige punkttællinger, Nat-punkttællinger og Spontantællinger.

De tidlige punkttællinger skal foregå i perioden 15/3-30/4 og gentages i årene fremover. De skal ”fange” vores tidlige ynglefugle, primært standfuglene: Mejser, spætter, Sanglærke m.fl., som ikke er så aktive senere på foråret.

Nattællingerne skal udføres i perioden 20/5-10/7 og ligeledes gentages i de kommende år. De er rettet mod de nataktive fugle, især sumpfugle som vandhøns, Sivsangere, Rørsangere, Kærsangere og desuden Engsnarrer, Skovsnepper, Skovhornugler og måske Natravne.

De tidlige punkttællinger udføres på ganske samme måde som de traditionelle punkttællinger, med 10 eller 20 tællepunkter på ruten. Nattællingerne skal blot bestå af mindst 5 tællepunkter med mindst 1 km afstand.

Disse to nye punkttællingsmetoder starter dette forår, mens Spontantællingerne først starter til efteråret.

Har du lyst til at deltage i nogen af de nye punkttællinger, kan du give besked om det til thomas.vikstroem@dof.dk. Du kan også kontakte Henriette Tøttrup Hansen, henriemad@hotmail.com, tlf. 24 60 50 89, for at få yderligere oplysninger.

Jens Christensen

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst
61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Weekenden 16.-17. januar 2021 gik godt 50 fuglefolk, deriblandt flere ungdomsmedlemmer, øen rundt og talte fugle. Tællingen indgår som bekendt i den landsdækkende midvintertælling af vandfugle.

Vejret var bedst lørdag med nordvestlig jævn vind, overskyet, minus 3 til 0 grader, med sol op på dagen og ingen nedbør. Sigtbarheden var god. Søndag var vejret overskyet det meste af dagen, jævn vind fra syd med god sigt. Temperaturen lå mellem minus 1 til 0 grader.

Læs mere her…

« Ældre indlæg