Skalleslugerkasser

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Skalleslugerkasser

Fint foret Stor Skallesluger rede - foto Stor Skallesluger gruppen

Fint foret Stor Skallesluger rede – foto Stor Skallesluger gruppen

Kell Olsen, Torben Hellebæk, Hanne Tøttrup og Ole Pedersen gennemførte den 5. maj 2021 kasseeftersyn med hulkamera.

Ynglesucces

Der er 49 kasser på 9 lokaliteter. De 6 af kasserne er itu og derfor regnes der følgende kun med 43 kasser i alt.
I de 15 kasser (35%) fandtes æg eller en rugende hun af Stor Skallesluger.
Ved 4 kasser (9%) uden æg eller rugende hun fandt vi friske æggeskaller neden for kasserne.
Det betyder at ca. 44% af kasserne har været benyttede af Stor Skallesluger.
2 kasser ved Snogebæk blev benyttet af alliker.

Prædation

Der blev fundet 6 kasser med friske æggeskaller af Stor Skallesluger ned for kassen. I 2 af kasserne var der en rugende hun.
De 5 af kasserne udsat for prædation fandtes ved Nexø Sydstrand, 1 i Hundsemyre.

Lokaliteter

Der hænger kasser følgende 9 steder:

  • Ved Pyritsøen er 6 kasser, 3 benyttede. 50% benyttelse.
  • Ved Hasle Klympen hænger 5 kasser. Den ene er itu. Ud af de 4 kasser er 3 benyttede, altsĂĄ 75% benyttelse.
  • Ved Hammersøen 2 nye kasser. Ingen benyttelse. 0% benyttelse.
  • Ved Døndalen langs stranden hænger 6 kasser. Den ene er itu. Af de 5 kasser er 2 i brug. 40% benyttelse.
  • I Salene bugten hænger 4 kasser. 1 er benyttet. 25% benyttelse.
  • Ved Nexø Sydstrand hænger 11 kasser. 3 kasser er itu. 2 er benyttede og der er skaller ved 4 andre. Det giver 75% benyttelse. Desværre er der her meget prædation.
  • Ved Snogebæk hænger 6 kasser. 1 er itu. Af de 5 kasser er 1 benyttet. Det giver 20% benyttelse. Der er 2 kasser med Alliker i.
  • I Hundsemyre hænger 5 kasser. 3 kasser er benyttede. Det giver 60% benyttelse.
  • Ved Fredensborg og Galløkken øst hænger 4 nye kasser. Ingen er benyttede. Det giver 0% benyttelse.

Konklusion

Kasserne benyttes med 44%. Det er mindre end i 2020, hvor det var 50%. Da der er flere kasser i år, har vi 1 kasse mere med æg eller rugende hun (sidste år 14 i år 15).

Det er påfaldende at kun 1 af de 10 nye kasser er benyttet. Vi afventer næste års resultater for at gætte på hvorfor!

6 af kasserne har være udsat for prædation. I år er der æg eller rugende hun i de 2 af kasserne. Sidste år havde vi 7 kasser udsat for prædation, uden at der var rugende hun eller æg i de prædaterede kasser.

Ole Pedersen

Den 18 december gik 5 gamle DOF gubber ud og hængte 10 nye kasser op.
Det blev til 2 kasser ved Hammersøen, 4 nye ved Pyritsøen, hvor vi havde 2 i forvejen, samt 4 på Galløkken.

Kasseophængning ved Pyritsøen - foto Ole Pedersen

Kasseophængning ved Pyritsøen – foto Ole Pedersen

Vi har nu 51 kasser oppe, nogle af dem i dĂĄrlig stand. Dem vil vi reparere pĂĄ eller tage ned ved en senere lejlighed.

Vi har 10 nye kasser mere under produktion, som vi ikke forventer at have færdige til kommende ynglesæson. Da vi ikke har kasser hængende på sydkysten, er det nok der de nye skal hænge. Nu har vi en ynglesæson foran os, hvor vi kan få flere erfaringer med ynglesucces de forskellige steder. Det kan måske ændre vores planer.

Ole Pedersen