Punkttællinger

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Punkttællinger

Introduktionstur til Natpunkttælling.

Mødetid og sted: Torsdag 19. maj kl. 21:30-23:00 på P-pladsen ved Bastemose.

I de nye punkttællinger indgår også muligheden for nattællinger for at finde Nattergale, Kærsangere, Vandrikser, Engsnarrer, Natravne, Skovhornugler m.fl. Det er en helt særlig oplevelse at komme rundt i landskabet og lytte på denne tid af døgnet.

Ledere: Henriette T. Hansen (24 60 50 89) og Jens Christensen (61 33 04 25).

Kunne du tænke dig at prøve at være med i DOFs vigtigste fugletællingsprojekt?

Mødested og tid: Søndag 13. februar kl. 8:00 på Kirkegården i Åkirkeby.

DOFs nye punkttællingsprogram rummer to nye muligheder for punkttællinger, Tidlige tællinger og Nattællinger. Vi vil gerne vise helt fra bunden, hvordan man starter en ny rute. Vi starter i felten med at finde passende tællepunkter og tæller fuglene. Senere går vi indendørs og tegner punkterne ind på kort og indberetter optællingen.
Under det indendørs arbejde vil der være kaffe og morgenbrød.

Ledere: Henriette T. Hansen (24 60 50 89) og Jens Christensen (61 33 04 25).

Punkttælling - foto Wikimedia
Punkttælling – foto Wikimedia

Nu kan du lære mere om DOFs nye punkttællingsprogram og få hjælp til at komme igang med din egen rute. Foreløbig afholdes der to arrangementer i februar og maj måned.

Se mere under “Ture og Møder”

Punkttællinger

I 2021 udvider DOF det frivillige overvågningsprogram for vores almindelige ynglefugle: Punkttællingsprojektet. De nye typer tællinger er Tidlige punkttællinger, Nat-punkttællinger og Spontantællinger.

De tidlige punkttællinger skal foregå i perioden 15/3-30/4 og gentages i årene fremover. De skal ”fange” vores tidlige ynglefugle, primært standfuglene: Mejser, spætter, Sanglærke m.fl., som ikke er så aktive senere på foråret.

Nattællingerne skal udføres i perioden 20/5-10/7 og ligeledes gentages i de kommende år. De er rettet mod de nataktive fugle, især sumpfugle som vandhøns, Sivsangere, Rørsangere, Kærsangere og desuden Engsnarrer, Skovsnepper, Skovhornugler og måske Natravne.

De tidlige punkttællinger udføres på ganske samme måde som de traditionelle punkttællinger, med 10 eller 20 tællepunkter på ruten. Nattællingerne skal blot bestå af mindst 5 tællepunkter med mindst 1 km afstand.

Disse to nye punkttællingsmetoder starter dette forår, mens Spontantællingerne først starter til efteråret.

Har du lyst til at deltage i nogen af de nye punkttællinger, kan du give besked om det til thomas.vikstroem@dof.dk. Du kan også kontakte Henriette Tøttrup Hansen, henriemad@hotmail.com, tlf. 24 60 50 89, for at få yderligere oplysninger.

Jens Christensen

Mødetid og sted: Tirsdag den 18. august kl. 15.00 ved ”Klippely” i Ekkodalen

Punkttællingsprojektets centrale koordinator i Danmark, Thomas Vikstrøm, kommer til øen for at informere om det nye feltprojekt, som DOF har fået midler til af Aage W. Jensens Fonde.

Projektet udvides først og fremmest med

  1. Optællinger tidligere i ynglesæsonen for bedre at fange tidlige ynglefugle
  2. Nattællinger og endelig
  3. Spontanpunkttællinger, hvor der kun tælles på ét punkt, når som helst.

Arrangementet starter med en praktisk instruktionstur i terrænet, efterfulgt af spisepause med sandwich. Efter pausen vil Thomas give nogle faglige oplæg, og metoderne og perspektiverne vil blive diskuteret.

Af hensyn til traktementet skal du tilmelde dig senest fredag den 14. august til Jens Christensen, mobil 61 33 04 25, email: jechbornholm@gmail.com.