Observationer

Du browser i √łjeblikket arkivet for kategorien Observationer

56 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst.

56 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst.

Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012
Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabeller og grafer, se link (hentes som regneark i Excel format). Tabeller og grafer ses bedst på computer, idet smartphones og tablets kan have visse begrænsninger og ikke viser det samme som på afsenderens skærm, grundet bl.a. begrænsede mængde lagerplads og evt. installation af en særskilt app.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)
Du kan også hente dette indlæg som pdf dokument inkl. tabeller og grafer.

Obs tabel 2012 – 2020

Af tabellen fremgår bl.a., at der i alle årene er registreret i alt 118.451 fugle fordelt på 169 arter hen over årene. Heraf er 60 arter og 117.016 fugle registreret i alle årene. Året 2013, er stadig det år der er blevet registreret flest fugle, i alt 14.790 og flest arter med i alt 106 arter. I år blev der til sammenligning registreret 12.838 fugle fordelt på 92 arter, hvilket er næstlaveste år, kun overgået af 2018 med 90 arter.
N√łglearter er de arter der tidligere har v√¶ret offentliggjort i Gaddisijn og er typisk registret i alle √•rene, p√• n√¶r Lundsanger der ikke blev observeret i 2016 og 2018.

Tabel 27 ruter

Lige som for vinterkystfuglet√¶llingen for 2020, har vi medtaget en tabel der omfatter dette √•rs sommerobservationer fordelt p√• str√¶kningerne hele √łen rundt. Str√¶kningerne er anf√łrt over rutenumrene med start- og slutpunkt p√• ruten.

Grafer

Der er udarbejdet grafer for de arter der er observeret i alle 9 √•r og enkelte mellem 7–8 √•r vi har talt, b√•de vist med antal individer og indekstal, dvs. procentvis. For flere af arterne er der lavet sammenligning med udviklingen p√• landsplan i forhold til DOF‚Äôs Ynglefugleindeks 1975–2019(1). Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOF‚Äôs indeks er baseret p√• Punkt-t√¶llingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen p√• hvert punkt, ligesom der er restriktioner mht. vejrlig, hvor vores observationer er foretaget kontinuerligt mens vi g√•r langs kysten og s√łerne p√• str√¶kningerne uanset vejret.
Hvis man vil finde grafen for en bestemt art, s√• brug s√łgefunktionen (kikkertikonet p√• v√¶rkt√łjslinjen eller genvejstast Ctrl+B). Denne funktion kan ogs√• bruges under Obs tabel 2012 2020 samt Tabel 27 ruter. Her kan man ogs√• v√¶lge filterfunktionen, den lille piletast i r√¶kke 1
En af graferne skal specielt n√¶vnes her, er grafen for St√¶r(2), som viser en stor stigning fra 2019 til 2020 p√• i alt 586 fugle. Det h√łjeste antal der er observeret i alle √•rene og en stigning p√• ca. 274 %. √Örsagen hertil er uvis.

Modsat er obs. af sangfugle faldet: 10 af vores alm. sangfugle, der er set mellem 8–9 √•r der er talt, er faldet fra 746 obs. i 2019 439 obs. i 2020 i alt med 306 obs. eller ca. 41%. Set i forhold til 2012, hvor vi startede sommerkystfuglet√¶llingen, er der dog sket en stigning p√• 98 obs.
Ederfugl er faldet fra 2.416 obs. i 2019 til 1.588 obs. i 2020 i alt med 828 obs. eller ca. 34%. Heri indgår faldet af ællinger med 635 eller ca. 84%, idet der henvises til særskilt artikel på hjemmesiden(3)
Som forberedelse til n√¶ste √•rs t√¶llinger 2021, vil vi bede jer om at indberette ederfuglene i Dofbasen med hanner, hunner og √¶llinger hver for sig, allerede i maj, n√•r I f√¶rdes langs Bornholms kyster. Fuglekiggere p√• Christians√ł har oplyst at ungerne er kl√¶kket over en periode p√• ca. fem uger med en overv√¶gt midt i maj. Det kan have v√¶ret √•rsag til det lave antal i √•r pga. vind og vejr samt pr√¶dation, da vi f√łrst har talt ca. 3 uger efter. Mere herom n√•r tid n√¶rmer sig.

Periodediagram

Ligesom for vinterkystfuglet√¶llingen for 2020 har vi medtaget et s√łjlediagram over totale observationer for perioden 2003–2020

In fine

Det er vores h√•b at I vil g√łre brug af materialet. Det er nu 4. s√¶son vi afrapporterer og pr√¶senterer vinter- og sommerkystfuglet√¶llingerne p√• denne m√•de. Vi modtager gerne forslag og gode ideer, hvis der er noget I savner.
Samtidig skal der hermed bringes en tak til alle der har deltaget i årets tællinger.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Noter‚Ä®

  1. DOF rapport 23 Overvågning af de almindelige fuglearter I Danmark 1975-2019 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet
  2. St√¶r (Sturnus Vulgaris). Dens bornholmske navn ‚ÄĚStarr‚ÄĚ, iflg. A.F.V. Seier Bornholms Fugle 1932, s. 240.
  3. Ederfuglene omkring Bornholm 2020
Ederfugle med √¶llinger - foto Sune Riis S√łrensen
Ederfugle med √¶llinger – foto Sune Riis S√łrensen

‚ÄĚEderfuglen Christians√ł ‚Äď Bornholm ‚Äďdens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse‚ÄĚ startede i 2011 som er omtalt i en artikel i Natur p√• Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at forsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om Ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af ederfuglene omkring den bornholmsk kyst, ligesom udviklingen i bestandene af ællinger hvor vind og vejr, rovdyr og sygdomme er med til at regulere bestandene.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)
Du kan også hente dette indlæg som pdf dokument inkl. tabeller og grafer.

Tabel observationer

Af tabellen fremg√•r bl.a., at der i √•r er set 1.588 ederfugle √łen rundt, dvs. f√¶rre end sidste √•rs tal p√• 2.416 Det mindre antal skyldtes formentlig at langt f√¶rre √¶llinger er ankommet til Bornholm. Antallet af √¶llinger er faldet med 635 eller ca. 84%. Det er rigtig meget. Vejret er nok en del af √•rsagen til det drastiske fald, da vinden i maj, i 24 dage, har v√¶ret fra h√•rd vind til h√•rd kuling. Sygdom kan ogs√• v√¶re noget af √•rsagerne til faldet.

Grafer observationer

Der er udarbejdet grafer for alle √•rene, de 9 gange vi har talt, b√•de vist med faktiske tal og indekstal, ligesom der er lavet sammenligning med udviklingen p√• landsplan i forhold til DOF‚Äôs seneste Ynglefugleindeks 1975-2019, udgivet af DOF, maj 2020 (2012 er sat til 100% og efterf√łlgende indekstal er omregnet i forhold hertil). Her er kun gengivet grafen for antal af bornholmske fugle.

Diskussion

Som det fremg√•r af kurven for √¶llinger, kan man se den er mere f√łlsom end som kurven for de adulte, da udsvingene er st√łrre. Dette kunne indikere at det er vind og vejr samt pr√¶dation der er √•rsagen til faldet i antal √¶llinger.

Vejret p√• t√¶lledagen var bl√¶sende med h√•rd vind fra syd vest, hvilket godt kan have haft betydning, s√• nogle af kuldene har s√łgt l√¶ i klipperne og vi derfor ikke har set dem.

Lokale beboere og fuglekiggere p√• Christians√ł har oplyst at ungerne er kl√¶kket over en periode p√• ca. fem uger med en overv√¶gt midt i maj. Det kan ogs√• haft sin betydning, p√• antallet af √¶llinger, da vi f√łrst talte 6. juni, hvor kuldene kan have v√¶ret udsat for pr√¶dation af mink og m√•ger der er yderligere er udfordret af mangel p√• f√łde fra fiskeriet.

P√• Christians√ł er man nu begyndt at regulere Gr√•krager, da de ogs√• er begyndt at tage de sm√• √¶llinger og s√¶rligt √Üg. Det er ogs√• observeret at Musv√•gen har l√¶rt at tage √¶llinger. Det har v√¶ret fremme at s√¶lerne m√•ske ogs√• kunne finde p√• at spise √¶llinger, men det har ikke kunne dokumenteres.

Tilbage st√•r, at vi ikke ved noget om f√łdegrundlaget omkring Christians√ł og om √¶llingerne har parasitter eller sygdom eller om der er andre ukendte faktorer. Naturvejleder p√• Christians√ł Hans Ole Matthiesen udtaler i et interview med TV2 Bornholm 27. maj 2020 at omkring 50 edderfugle har mistet livet, de seneste par uger, grundet underern√¶ring og specielt hannerne. De udg√łr ogs√• hovedparten af de d√łde ederfugle der er fundet omkring Bornholm, da 11 ud af de 12 fugle der er fundet er hanner.

For s√• vidt ungeproduktionen p√• Christians√ł, har vi desv√¶rre ikke Peter Lyngs hos os l√¶ngere, som vi f√łr fik tallene fra, da Peter d√łde i november 2019. Vi m√• h√•be der kan findes en arvtager efter ham. Dog er det fra lokale beboere og fuglekiggere p√• Christians√ł oplyst at ungeproduktionen svarer til de sidste √•r. Det er dog et for l√łst et grundlag at foretage beregninger p√•.

Tak til alle deltagere for en god indsats igen i år og tak for hurtig indberetning i Dofbasen.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Ederfugl - foto Ron Knight

Ederfugl – foto Ron Knight


Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012 og har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene.

Der er nu nye opdaterede tal for perioden 2012-2019.
Du kan læse mere i artiklen her.

Som en ekstra bonus er der også tal og grafer for ederfuglene omkring Bornholm fra 2012 til 2019. Artiklen om ederfuglene kan du læse her.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Hav√łrneungen i skovbunden 19. juli, godt 10 uger gammel. Foto: Jens Christensen

Hav√łrneungen i skovbunden 19. juli, godt 10 uger gammel. Foto: Jens Christensen

Det har v√¶ret en noget dramatisk sommer for vores Hav√łrnepar i √ėlene. De to unger blev udkl√¶kket en uges tid inde i maj, men da de var ca. 7 uger gamle og fuldt fjerede, d√łde den ene unge. Den havde tilsyneladende v√¶ret afkr√¶ftet i nogen tid, da den de seneste ca. 10 dage konstant havde ligget ned ved kontrolobservationerne. Det er ganske almindeligt, at nogle af ungerne i rovfuglereder bukker under, men her var det dog p√• et ganske sent tidspunkt. √Örsagen er sv√¶r at g√¶tte p√•, men det har i hvert fald ikke v√¶ret f√łdemangel, da ungerne blev rigeligt fodret med unge g√¶s.

Som om det ikke var nok, styrtede reden med den overlevende unge ned ca. 1. juli, formentlig i forbindelse med blæsevejret 1. juli. Heldigvis overlevede ungen, og den har så opholdt sig i skovbunden under redetræet lige siden, hvor forældrene har fodret den.

P√• nuv√¶rende tidspunkt, 31. juli, er ungen ca. 12 uger gammel, og nu m√• det v√¶re lige op over, at den skal i gang med de f√łrste st√łrre flyve√łvelser, og det m√• derfor v√¶re nu, der vil blive mulighed for at opleve ungens f√łrste flyveture over √ėlene. ‚Äď God forn√łjelse.

Jens Christensen

28 ruter langs kysten på Bornholm bliver talt

Læs mere om Vinterkystfugletællingerne

Så har Erik Jensen og Mogens Kofod opdateret tallene for vinterkystfugletællingerne omkring Bornholm med de seneste tællinger for 2019.

Du kan læse mere om Vinterkystfugletællingerne og hente regnearket med data for tællingerne ved at klikke her.

Knopsvane med unger - foto Carsten Andersen

Knopsvane med unger – foto Carsten Andersen

Sommerkystfuglet√¶llingerne har v√¶ret foretaget siden 2012 og er en udl√łber af projektet ‚ÄĚEderfuglen Christians√ł ‚Äď Bornholm ‚Äď dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse‚ÄĚ, der startede i 2011 og som er omtalt i artikel i Natur p√• Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at fortsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Samtidig fandt man det naturligt også at tælle de andre fugle vi observerede på turen rundt om Bornholm.

Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene.

Der er nu nye opdaterede tal for perioden 2012-2018.

Læs mere om optællingerne i tal og grafer og hent regneark med alle data.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

S√łlvhejre med fangst - foto Carsten Andersen

S√łlvhejre med fangst – foto Carsten Andersen

S√łlvhejrer ses efterh√•nden ganske regelm√¶ssigt p√• Bornholm.
√Örets f√łrste indfandt sig 4. april og fra 20. april har en h√•ndfuld opholdt sig omkring Udk√¶ret og Vallensg√•rdsmose samt √ėlene.

29. april var en smuk aften og fra t√•rnet ved Udk√¶ret var der udsigt til tre fiskende individer. De var gode fiskere og tre gange hev de store fisk op. Ikke s√• snart de havde f√•et fat i bytte, slog omr√•dets Fiskehejrer imidlertid til. To gang m√•tte de derfor overlade fangsten til deres lidt st√łrre sl√¶gtninge. Blot en enkelt gang lykkedes det at fort√¶re fisken i tide.

I teleskop s√•s det tydeligt, at en af S√łlvhejrerne var ringm√¶rket. P√• venstre ben bar den en r√łd plastring med indskriften 6E5.

Oplysningen indsendtes til ringm√¶rkningscentralen og nu er svaret kommet. Fuglen blev m√¶rket som unge 29. maj sidste √•r i Letland. N√¶rmere betegnet i et v√•domr√•de godt 50 km nord√łst for Riga. Fuglen var alts√• pr√¶cis elleve m√•neder gammel og havde flyttet sig godt 650 km i VSV-lig retning. Selvf√łlgelig n√¶ppe direkte. Mon ikke den har taget turen syd om √ėsters√łen. Eller endnu l√¶ngere v√¶k.

S√łlvhejre med ring - foto Carsten Andersen

S√łlvhejre med ringg – foto Carsten Andersen

Mange af de S√łlvhejrer som yngler i Nordeuropa overvintrer nemlig omkring Middelhavet. Det kan med andre ord v√¶re, at den blot er p√• vej hjem efter vinterferien og har taget en smuttur til Bornholm. Det kan dog ogs√• v√¶re, at vi inden for kort tid kan regne arten blandt √łens ynglefugle! For at finde Danmarks f√łrste ynglefund skal vi bare fire √•r tilbage, hvor et par blev fundet p√• Saltholm.

Tidligere var arten vidt udbredt i Europa. Den blev dog efterstræbt for sine smukke prydfjer og udryddet på store dele af kontinentet. Efter en totalfredning er det dog gået fremad for arten.

Sammen med de tiltagende klimaforandringer g√łr det, at den smukke, n√¶sten en meter h√łje fugl nu ses langt hyppigere hos os.

Lang rejse fra Letland til √ėlene

Lang rejse fra Letland til √ėlene

Det er dog bem√¶rkelsesv√¶rdigt, at vores allerf√łrste fund ikke er l√¶ngere tilbage i tiden end marts 2000. I 2003 optr√•dte endnu et eksemplar og det er mindre end ti √•r siden, at vi for femte gang g√¶stedes af arten. 2009 s√•s for f√łrste gang to fugle, mens det blot er de sidste fire-fem √•r de har optr√•dt i st√łrre tal. Specielt i sensommeren og efter√•ret ses mange.

Noget kunne tyde p√•, at der er tale om fugle p√• tr√¶k mod sydligere himmelstr√łg fra Baltikum. I hvert fald hvis man kan tolke noget ud fra denne ringm√¶rkede fugls optr√¶den i Udk√¶ret. Det var i √łvrigt den blot anden indberetning af en ringm√¶rket S√łlvhejre i Danmark siden 2010.

Carsten

Gråænder ved Salthammer - foto Jonas Halberg

Gråænder ved Salthammer Рfoto Jonas Halberg

Vinterkystfuglet√¶llingerne har v√¶ret foretaget i 1965-1969, hvor de blev udf√łrt sidst i februar m√•ned (G√©nsb√łl 1973) og fra 1981-2017 (med undtagelse af 1993-1996). Fra 1981 er t√¶llingerne foretaget medio-ultimo januar.

Resultaterne fra vinterfuglet√¶llingerne indg√•r i NOVANA programmet, der er den officielle danske fugleoverv√•gning, som koordineres af DCE/Institut for Bioscience p√• Aarhus Universitet. Data benyttes ogs√• internationalt, idet de indg√•r i International Waterbird Census, der i 2016 kunne fejre sin 50 √•rs f√łdselsdag. Tallene fra Bornholm samles sammen med data fra 48 andre repr√¶sentative lokaliteter i Danmark. Skal hilse fra vores koordinator Preben Clausen for NOVANA programmet og sige at det er en fantastisk indsats vi leverer.

Her er medtaget data for tællingerne 2003-2018, men der arbejdes videre med at få data for tidligere år, når de kan verificeres. Problemet er at ikke alle tællinger er indrapporteret i Dofbasen, når vi går tilbage i årene, men er baseret på manuelle skemaer. Vi er derfor i færd med rekonstruere tællingerne via tidligere indberettede data til NOVANA programmet.

Læs mere om optællingerne i tal og grafer og hent regneark med alle data.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Ederfugl - foto Jonas Halberg

Ederfugl – foto Jonas Halberg

Sommerkystfuglet√¶llingerne har v√¶ret foretaget siden 2012 og er en udl√łber af projektet ‚ÄĚEderfuglen Christians√ł ‚Äď Bornholm ‚Äď dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse‚ÄĚ, der startede i 2011 og som er omtalt i artikel i Natur p√• Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at fortsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Samtidig fandt man det naturligt også at tælle de andre fugle vi observerede på turen rundt om Bornholm.

Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene.

Læs mere om optællingerne i tal og grafer og hent regneark med alle data.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Efter rekord√•ret for Perleuglen i 2016 med 5 kuld og 22 ringm√¶rkede unger blev yngles√¶sonen 2017 im√łdeset med sp√¶nding.
2017 kunne dog ikke måle sig med forrige år, og resultatet dette år blev 3 ynglepar med 1 ringmærket hun, 2 aflæste og 10 ringmærkede perleugleunger.

David på vej op efter ugler - foto Paul Jacobsen

David på vej op efter ugler Рfoto Paul Jacobsen

I marts og april blev samtlige kasser gennemg√•et i f√łrste runde og 2 hunner blev fundet, begge p√• Midtbornholm. Den 28. april og den 3. maj h√•ndfangede ringm√¶rker David Nestved de to hunner, den ene blev ringm√¶rket, den anden var allerede ringm√¶rket med ringnr. PU 410 og det blev den som unge i 2016 p√• Nordvestbornholm. Under den ene hun var der 6 unger, der var fra ca. 2-12 dage gamle, i den anden kasse var der 4 unger, der var fra ca. 1-7 dage gamle samt 1 √¶g.

Ringmærkningen af ungerne foregik henholdsvis d. 15/5 og d. 23/5. I den ene kasse var der 6 flotte unger, der vejede 140 g, 140 g, 120 g, 115 g, 110 g og 110 g og i den anden kasse 4 unger, der vejede 140 g, 135 g, 125 g og 120 g. Den forskellige vægt afspejler i det store og hele meget godt det forhold, at æggene bliver lagt med 2 dages mellemrum og da hunnen begynder at ruge med det samme, bliver ungerne også udruget med 2 dages mellemrum.

Perleugleunge - foto Paul Jacobsen

Perleugleunge – foto Paul Jacobsen

Da vi gik kasserne igennem for anden gang i juni/primo juli m√•ned, fandt vi en hun i en kasse d. 2/7 i samme omr√•de, som en af de f√łrste to hunner havde ynglet i. Denne hun blev h√•ndfanget d. 15/7 og det viste sig at v√¶re selvsamme PU 410, som havde ynglet tidligere p√• √•ret i en kasse blot 500 m fra, hvor hun nu blev fundet. Der var 2 unger p√• 10-12 dage under hende samt 2 √¶g og vi vurderede at bruge hulkameraet igen ca. 10 dage efter.

Den 25/7, 10 dage efter, var kassen tom! ‚Äď og vi bestemte os for at tage ind med en stige for, om muligt, at finde spor nede i kassen.

Den 27/7, da stigen blev sat til, var der ingen d√łde unger i kassen, ingen spor fra pr√¶datorer s√•som dun, fjer, knogler eller blod ‚Äď noget af et mysterium! Om der har kunnet v√¶re tale om et egern eller en mink, der skulle have taget ungerne, kan nok ikke udelukkes, men m√¶rkeligt er det s√•, at der ikke skulle v√¶re spor efter det.

Perleugle - foto Paul Jacobsen

Perleugle – foto Paul Jacobsen

Jeg har rigtig mange billeder af perleugleunger i forskellige aldre fra 2 dage og opefter. Anders Hartmann, David og jeg har efterf√łlgende gransket disse billeder og Anders og David mener samstemmende ikke, at de har bed√łmt ungernes alder forkert d. 15/7. Ungerne flyver fra kassen, n√•r de er mellem 29 og 36 dage gamle, i gennemsnit n√•r de er 31,5 dage gamle, s√• det skulle kunne udelukkes, at ungerne selv skulle have forladt kassen.

I tidsskriftet ‚ÄĚEulenWelt‚ÄĚ 2013 fort√¶lles om et lignende tilf√¶lde i Schleswig-Holstein i 2012, hvor en perleuglehun blev ringm√¶rket d. 5/4. Den 25/4 s√•s 6 sunde unger i kassen, men da disse skulle ringm√¶rkes d. 5/5, var kassen tom, uden at man har kunnet finde ud af √•rsagen.

Hanne T√łttrup

« √Üldre indl√¶g