Naturpolitik

Du browser i √łjeblikket arkivet for kategorien Naturpolitik

Fuglev√¶rnsfonden opk√łber nyt naturomr√•de p√• Bornholm

Så er der godt natur- og fuglenyt.

Is√¶r for de hulerugende arter som fx huldue, r√łdstjert og stor flagsp√¶tte. De kan nemlig for alvor kalde Svartingedalen p√• Bornholm for deres, n√•r Fuglev√¶rnsfonden erhverver st√łrsteparten af omr√•det som sit 22. naturreservat den 1. november.

pressemeddelelse-svartingedal

Svartingedalen er en stor skovbevokset spr√¶kkedal, hvor en del af de mange l√łvtr√¶er er op til 300 √•r gamle. Skoven har en h√łj diversitet, b√•de hvad ang√•r antal af ynglesteder og udbuddet af insekter og flora, som danner et godt grundlag for mange fuglearter. Udover omr√•dets store naturrigdom, er det en optimal ynglelokalitet for hulerugende fugle.

“N√•r vi k√łber et nyt naturreservat i Svartingedalen, er det blandt andet for at kompensere for den mangel p√• √¶ldre skov med ynglemuligheder for netop de fugle, der ruger i hule tr√¶er”, fort√¶ller Kristian Dammand Nielsen, direkt√łr for Fuglev√¶rnsfonden. “Mange steder er denne type af ynglelokalitet nemlig j√¶vnet med jorden, hvilket betyder at mange af disse fugle generelt er i tilbagegang.”

Bevarelse og udvikling af dyrebar natur

R√łdstjert - foto Albert Steen Hansen

R√łdstjert – foto Albert Steen Hansen

Med k√łbet vil Fuglev√¶rnsfonden sikre, at den dyrebare natur i omr√•det bevares. En ekstensiv naturforvaltning af skoven igangs√¶ttes i samarbejde med Bornholms Regionskommune, og der skal oprettes en frivillig arbejdsgruppe af lokale naturinteresserede.

M√•let med forvaltningen vil v√¶re at beskytte og udvikle det fine og varierede plante- og dyreliv i skoven ‚Äď specielt med henblik p√• at √łge diversiteten i skovens fugleliv og med h√•b om at gavne ynglefugle som broget fluesnapper, r√łdstjert, sp√¶tmejse, ravn, huldue, r√łd glente, stor flagsp√¶tte, dueh√łg og mange flere.

Bagge √•, der l√łber igennem dalen, skal sikres et rent og naturligt forl√łb, kreaturer skal uds√¶ttes til gr√¶sning for at sikre det lys√•bne gamle engomr√•de. V√¶ltede tr√¶er f√•r lov at blive liggende til gavn for insekter, svampe, planter og fugle. √ėnsket er, at st√łrstedelen af skoven forbliver i udvikling til ur√łrt gammel naturskov.

K√łbet er kommet i stand takket v√¶re ejendomsm√¶gler Silva Estate:
“Vi er glade for at kunne formidle netop denne type kontakt mellem k√łber og s√¶lger, der p√• fornemmeste vis opfylder begges √łnsker om at komme naturen mest muligt til gode”, udtaler ejendomsm√¶gler og direkt√łr for Silva Estate, Jesper Just Nielsen.

Natur for alle

Huldue - foto John Larsen

Huldue – foto John Larsen

Alle bes√łgende er velkomne og har adgang via en sti i dals√¶nkningen, som giver oplevelsen af at g√• i en t√¶tbevokset urskovslignende natur. √Öen snor sig langs med stien, og sm√• gangbroer s√łrger for, at man kommer t√łrskoet igennem. Undervejs m√łder man v√¶ltede tr√¶er og store gamle tr√¶er er smukt bevokset med vedbend og vild kaprifolie.

Svartingedalen er tidligere været et attraktivt udflugtsmål. Udover den smukke natur, byder den også på nogle meget fine kulturhistoriske oplevelser, fx i det gamle stenbrud og ved den store jættebold.

“Det er vores h√•b, at vi kan supplere og udvikle nogle publikumsfaciliteter, der formidler de naturv√¶rdier, der findes her, samtidig med at vi vil tage vare p√• det gode fugleliv”, siger Kristian Dammand Nielsen.

Pressekontakt

Kristian Dammand Nielsen, direkt√łr i Fuglev√¶rnsfonden, tlf. 2345 2948
S√łren Ring, naturforvalter og biologisk medarbejder i Fuglev√¶rnsfonden, tlf. 5190 4397

 

 

Fakta РFugleværnsfonden

Fuglev√¶rnsfonden er den 3. st√łrste private forvalter af st√łrre naturomr√•der i Danmark, n√•r det g√¶lder samlet arealst√łrrelse med rene naturform√•l.

Fonden er etableret i 1966 af Dansk Ornitologisk Forening, som en selvst√¶ndig almennyttig fond med det form√•l at forbedre den danske natur med fokus p√• s√•rbare fuglearter. Dette realiseres ved opk√łb og naturgenopretning af naturomr√•der, helt udenom politiske interesser. Fondens opk√łb finansieres prim√¶rt af fugle- og naturinteresserede st√łtter i form af arv, st√łrre og mindre donationer samt i samarbejder med andre fonde, EU-tiltag og kommuner.

Med k√łbet af omr√•det i Svartingedalen forvalter Fuglev√¶rnsfonden nu 978 hektar fordelt p√• 22 reservater over hele Danmark.

Fakta – Svartingedalen

Det opk√łbte naturomr√•de er p√• 27 hektar og er et omr√•de i en af Bornholms frodige spr√¶kkedale, der ligger √łst for Hasle.
Udover de mange hulerugende fugle, huser området ravn samt en lang række andre arter, primært skovfugle. Den farverige og eksotiske pirol er registreret en enkelt gang i 2017.

Den i dag n√¶sten totalt ukendte dal var engang en af √łens absolutte turistattraktioner. Og ikke uden grund. Ad en natursti vandrer man f√łrst gennem en smal dal med h√łje klippesider p√• begge sider, hvorefter omr√•det √•bner sig lidt mere, og p√• en skr√•ning ligger en s√•kaldt j√¶ttebold ‚Äď en k√¶mpestor vandreblok, som en svensk j√¶tte kastede efter Clemens Kirke, men ramte ved siden af! Den skjulte dal rummer et paradis af fugle, sommerfugle og andre dyr samt sp√¶ndende flora, som fx naturlige forekomster af liden l√¶rkespore, tyndakset g√łgeurt og tre forskellige slags anemoner.

Træfældning ved Hammerslet i Svaneke - foto Thomas Christensen


Træfældning ved Hammerslet i Svaneke Рfoto Thomas Christensen

Som mange nok har h√łrt om, har der v√¶ret foretaget omfattende og temmelig voldsom tr√¶f√¶ldning p√• Hammerslet ved Svaneke. Der har officielt v√¶ret tale om f√¶ldning af syge asketr√¶er, men det er tydeligt at det ogs√• er g√•et h√•rdt ud over kirseb√¶rtr√¶er, vild√¶bler, benved, tj√łrn mm, for ikke at tale om fredede g√łgeurter.

Der er nok ingen tvivl om at den virkelige årsag snarere er for at forbedre udsigten for det kommende Swanvika projekt.

Tidspunktet for tr√¶f√¶ldningen er absolut ikke det mest velvalgte. Det er lige i starten p√• fuglenes yngles√¶son i et omr√•de med mange sm√•fugle, Skovhornugler, Ravn mfl. Samtidig er det netop nu, hvor Skovg√łgeliljerne spirer frem.

Træfældningen er nu stoppet Рi hvert fald indtil videre Рpå foranledning af Danmarks Naturfredningsforening.

Se mere på DOF Bornholms Facebook side:
https://www.facebook.com/groups/294674930611562/

Træfældningen har også været omtalt på TV2 Bornholm:
http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=239520#239520

folkeafstemning-vore-frie-kyster

Foto – Gylle.dk

Vores √•bne frie kyster og f√¶lles √•bne landskab tilh√łrer fremtiden!

Den smalle V-regerings forslag til at afl√łse nuv√¶rende planlove med vilk√•rlig liberalisering, betyder udsalg af vores smukkeste naturskatte!

De frie kyster og √•bne landskab skal s√¶ttes til salg til h√łjstbydende!

Ja, vi skal have liv og udvikling overalt i Danmark, men med demokratiske spilleregler.

Bliver Venstres udspil til lov (se Venstres valgoplæg og vækstplan), udhules Vores lovbeskyttelse af kyst og landskab som herefter prisgives kortsigtede interesser; og en arv fra tidligere generationer er tabt for de kommende.

Blandt underskriverne på opfordringen til folkeafstemning om vore kyster kan nævnes:
Ella Marie Bisschop-Larsen, Præsident Danmarks Naturfredningsforening
Egon √ėstergaard, Formand Dansk Ornitologisk forening
Verner W Hansen, Formand Danmarks Sportsfiskerforbund
Ole Christiansen, tidl. Dir. Milj√łstyrelsen
Hans Gammeltoft-Hansen professor tidl. Folketingets ombudsmand
Mfl.

L√¶s mere p√• Kjeld Hansens blog “Gylle.dk”

Foto Peter Marczak

Foto Peter Marczak

Hvem vil ikke gerne slippe for en u√łnsket gave, n√•r gaven er gift, gylle og kunstg√łdning?
Men det er det, vores beskyttede enge og fuglene på engene får af regeringen.

Hjælp os med at give de beskyttede enge og engens fugle den beskyttelse, de har brug for, og ikke den rædselsgave, regeringen giver for at opnå en smule ekstra vækst til det trængte landbrug.
18.700 har allerede skrevet under. 1000 tak for st√łtten!

Har du ikke skrevet under kan du nå det endnu:
Skriv under og læs mere på www.dof.dk/bevar-engene

Du kan ogs√• l√¶se mere p√• DOF’s Facebookside

Japanske Traner - foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

Japanske Traner – foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

I takt med klimaændringerne flytter fuglene hvert år kilometervis nordpå.
Birdlife International har udgivet en sp√¶ndende hjemmeside “The Messengers” med tilh√łrende rapport, der beskriver hvad vi kan l√¶re af fuglene om truslerne mod dyrearter, levesteder og samfund.

Læs mere på Birdlife International

Vibe i landbrugslandet - foto Pandion 11. maj 2012

Vibe i landbrugslandet – foto Pandion 11. maj 2012

Vi vil ogs√• have l√¶rker, viber, agerh√łns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landm√¶nd, skal ikke v√¶re en naturm√¶ssigt √łrken.

– Hans Meltofte, formand for Naturpolitisk Udvalg i DOF

Der er overhovedet ingen uenighed mellem de gr√łnne organisationer og biodiversitetseksperter som Rasmus Ejrn√¶s og Hans Henrik Bruun om, at den mest truede biodiversitet i egentlige naturomr√•der skal prioriteres h√łjest i naturbeskyttelsesarbejdet.

Men Danmarks natur best√•r ikke kun af truede arter i h√łjt prioriterede kerneomr√•der for biodiversitet. Vi vil ogs√• have l√¶rker, viber, agerh√łns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landm√¶nd, skal ikke v√¶re en naturm√¶ssigt √łrken.

Hertil kommer alle de små natur-oaser i landbrugslandet i form af vandhuller, moser, enge, heder og overdrev beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Det er i disse områder, at det meste af de ’levninger’ af natur og biodiversitet, der endnu er tilbage i landbrugslandet, klamrer sig til det yderste af en eksistens.

L√¶s hele debatopl√¶gget p√• DOF’s hjemmeside

fremtiden-er-groen

L√¶g ikke stemmer i regeringens sorte julegave til natur og milj√ł.
Hj√¶lp os i stedet med at passe bedre p√• de f√¶lles naturv√¶rdier, der nu er sat i spil. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Verdensnaturfonden WWF, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det √ėkologiske R√•d er g√•et sammen om et opr√•b, der skal f√• Folketingets partier til at sige nej til regeringens sorte julepakke og ja til en gr√łn fremtid.
Ikke en fr√ł, ikke en fugl og ikke en fisk vil slippe, hvis regeringens nye omfattende v√¶kstpakke gennemf√łres, mens de √•bne landskaber og de frie kyster vil √¶ndre markant udseende.

De flere end 100 punkter i pakken er et enormt udsalg af de f√¶lles v√¶rdier og giver k√łb p√• f√¶lles indsatser, hvilket vil koste Danmarks natur, milj√ł og landskaber dyrt.

Det vurderer en r√¶kke af Danmarks store gr√łnne organisationer, der indtr√¶ngende opfordrer til, at Folketingets partier ikke k√łber regeringens sorte julepakke.

L√¶s mere p√• DOF’s hjemmeside

Du kan læse Regeringens vækstudspil her Рmen pas på Рdet er ikke for sarte sjæle!

Du kan ogs√• l√¶se mere p√• DN’s hjemmeside

Sportsfiskerforbundet har sammen med DOF, DN og WWF iv√¶rksat en r√¶kke film om de sm√• vandl√łb i Danmark.
Du kan se de f√łrste seks film i serien her

Naturligt bevokset brakmark - foto Peder St√łrup

Naturligt bevokset brakmark – foto Peder St√łrup

At milj√ł- og f√łdevareminister, Eva Kjer Hansen, nu vil tillade, at brakmarker pl√łjes og tils√•s med fr√łblanding, er et alvorlig tilbageslag for de vilde arter p√• brakmarkerne. Det er ogs√• et godt eksempel, eller snarere et trist p√•, at der ingen faglighed er bag naturpolitikken.

Det er absolut √łdel√¶ggende for de vilde arter at begynde at pl√łje brakmark op, for derefter at s√• dem til med blomster, og k√¶den hopper helt af, n√•r det omtales som noget positivt for naturen.

Dette skriver Peder St√łrup p√• hjemmesiden Naturbeskyttelse.dk

Du kan læse mere på Naturbeskyttelse.dk

Du kan ogs√• l√¶se om det nye regels√¶t p√• Milj√ł- og F√łdevareministeriets hjemmeside

Flok af vadefugle, raster på en sandbanke.

Flok af vadefugle med sm√• kobbersnepper, spover, terner, en enkelt strandskade og flere andre arter, raster p√• en sandbanke. De tr√¶kker tilsammen mange tusinde kilometer √•rligt p√• en f√¶rd, der bliver mere og mere kritisk, imens fuglenes opholdssteder langs ruterne forsvinder eller √łdel√¶gges. (Foto: Dirk Hovorka ¬© Science)

Stadigt flere af de omr√•der, som verdens tr√¶kfugle bev√¶ger sig gennem i deres √•rlige cyklus, bliver enten √łdelagt eller er i fare for at blive det.

Det viser et nyt studie, pr√¶senteret i det videnskabelige tidsskrift Science. Forskerholdet bag unders√łgelsen har analyseret tr√¶kruter, vinteropholdssteder, samt raste- og ynglepladser for i alt 1451 tr√¶kfuglearter.

Og kun ni procent af disse beskyttes tilstr√¶kkeligt viser analysen. Endvidere er blot tre procent af de truede arter, der er opf√łrt p√• IUCN‚Äôs R√łdliste, tilstr√¶kkeligt beskyttede.

Læs mere på Danmarks Radios hjemmeside

Bevar vore enge - foto Wikimedia

Bevar vore enge – foto Wikimedia

Der er n√¶ppe noget mere dansk end engen. Lys√•ben natur, hvor vind og vejr har frit spil ind over gr√¶sset og det lave vand. √Üstetikken er i h√łjs√¶det, n√•r st√¶rene flokkes, vadefuglene spankulerer rundt, mens g√¶s og svaner tager sig et hvil.

Regeringens lovforslag om spr√łjtning og g√łdskning i ¬ß3 omr√•der, udg√łr desv√¶rre en trussel for de danske enge. N√•r vi g√łr det tilladt at g√łdske og spr√łjte engene, s√• vil den s√¶regne natur g√• tabt, og dermed vigtige levesteder for mange fugle, dyr og planter, som vi n√łdigt vil undv√¶re.

Engene har en stor rekreativ værdi, de er indbegrebet af dansk natur. Desuden er de vigtige for at bevare biodiversiteten.
Derfor skal ansvarlige politikere v√¶re med til at forhindre oml√¶gning, g√łdskning og spr√łjtning, tilgroning, opdyrkning, tilplantning og vedvarende oversv√łmmelser.
Bevar de danske enge.

Læs mere her:
DOF’s hjemmeside
DOF’s Facebook side
DOF Bornholms Facebook side

Skriv under på at bevare de danske enge her

Du kan ogs√• se teksten til lovforslaget her: Lovforslag om Oph√¶velse af forbud mod g√łdskning og spr√łjtning p√• ¬ß 3-beskyttede arealer

« √Üldre indl√¶g