Natur

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Natur

NaturBornholm har startet NaturKlubben på Bornholm. Det er en klub for bornholmske familier, der vil ud i naturen med deres børn, og andre børn, på de tidspunkter af året hvor der ellers ikke er så mange aktiviteter (til turister). Man skal melde sig ind i klubben til foråret, men de to første arrangementer (november og januar) er gratis, og kræver ikke tilmelding.

Søndag den 13. Januar 2013 arrangerer NaturKlubben en tur Nørd i naturen kl. 10-13 og mødes ved Shelters ved Hammersø. Du kan se mere på opslaget HER

NaturBornholms mobile laboratorium er med og man kan gå på opdagelse i vand og på land med net, lup, fangstbure, mikroskoper osv. Vi laver også bål , og lidt varmt at drikke. Tag gerne madpakker med.

Træning i afstandsbedømmelse i tåge er ingen let sag. Fra atlas-aktiviteterne på årsmødet i Nymindegab, marts 2012. Foto: Jørn L. Larsen. Oprustningen på fuglefronten er i gang, og i 2013 er DOF klar med et pilotprojekt, der for alvor skal sende Atlas III af sted i foråret 2014. Der er brug for rundt regnet 1.000 fugletællere i felten. I løbet af fire år skal de kortlægge Danmarks bestande af ynglefugle fordelt på 2.163 kvadrater, hvert på 5 gange 5 kilometer. Alle afkroge af landet vil blive tjekket af frivillige fugletællere.
Du kan læse mere om projektet her på Pandion: Store fugletælling

Klik på billedet og hent pdf flyer

NaturBornholm vil starte NaturKlubben på Bornholm

Det bliver en klub for bornholmske familier, der vil ud i naturen med deres børn. NaturBornholm laver et naturværksted, der vil være omdrejningspunkt for nogle af aktiviteterne, men ellers er det ud i naturen med en naturvejleder.

Klubben vil prøve at dække de tidspunkter af året, uden for turistsæsonen, hvor der ikke er så mange lignende tilbud. Indmeldelse sker om foråret, men de to første arrangementer i november og januar er gratis og kræver ikke tilmelding.

Ved at klikke på billedet her kan du hente Naturklubbens flyer og læse mere om programmet for 2013

Første græsslæt høstet midt i maj - foto Finn Hansen

Første græsslæt høstet midt i maj - foto Finn Hansen

I disse dage lyder der ”jublesang” over de høstede græsmarker.
Det er sanglærkerne, der netop har mistet første ynglekuld og som skal i gang med et andet kuld. Og det indledes med en sang for konen.
Men, reelt er det jo en katastrofe, det der foregår i det åbne land i disse dage. Alle sanglærkers afkom bliver så at sige massakreret.

Nu har bornholmske fuglefolk været med til at belyse den markante tilbagegang, rågerne har været udsat for de seneste små 50 år, så kunne det måske være sådan, at der sidder en eller anden, der kunne tænke sig at gå i gang med et nyt projekt til belysning af en fuglearts trængsler i et moderne bornholmsk landbrugsland.

Her i Nylars, hvor jeg bor, har vi et eneste landbrug tilbage med malkekøer. Og dyrene er på stald og bliver fodret med bl.a. græsensilage.
For godt en uge siden, altså midt i maj, blev det første græsslæt taget og det med hurtigt kørende maskiner, der ikke levner særligt meget levende tilbage på markerne.
Nu er det sådan med sanglærkerne, at de lægger omkring 5 æg, ruger i omkring 12 dage, har unger i reden i ligeledes omkring 12 dage og gør dem klar til en flyvende tilværelse i godt 10 dage.

Første græsslæt kørt i stak og græsmarken gyllegødet til næste slæt - foto Finn Hansen

Første græsslæt kørt i stak og græsmarken gyllegødet til næste slæt - foto Finn Hansen

Går man tilbage i tid, skulle disse Nylars-par have lagt deres første æg omkring den 5. april for at være sikre på, at bare nogle unger skulle kunne nå at blive flyvefærdige. Og så tidligt på færde har de sikkert ikke været?

Nu går de barnløse par i gang igen på de samme marker, der vil blive skårlagt om tre uger til en måneds tid, og så fremdeles hele vækst-/ynglesæsonen igennem. Med nye ”glade” frydetoner til indledning.

Mange mennesker fortæller med stor glæde om det dejlige i at høre lærkens sang gennem sommeren – jeg væmmes, og for mig er det snarere en klagesang, jeg oplever, når jeg kører gennem et landskab med græsmarker!

Nu er lærken som bekendt ikke fredet, så der kan jo ikke gøres noget restriktivt overfor disse høstmetoder, og sådan er det i et land, hvor grundlovens paragraf 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed hersker. Men, det kunne da være interessant at vide for en større skare mennesker i hvor høj grad, det er et ”problem”!

Vær så god, opgaven ligger lige for.

Finn Hansen

PS. Et lignende tilfælde hørte jeg engang beskrevet fra det sydøstlige Polen, hvor det ikke var sanglærken, man fokuserede på, men engsnarrens afkom!

PPS. Rød glente, musvåge, ravn og krage følger tit græsslåningsmaskinerne, så der er tit fine obs. at hente, hvis arbejdet ikke foregår i de mørke timer.

Den hvide stork kom i år tilbage til Danmark, men det var ikke nogen lykkelig indvandring. Alle storkeparrets unger i Skærbæk i Sønderjylland døde i reden. Formentlig på grund af fødemangel.

Læs mere her:http://www.b.dk/nationalt/danmark-duer-ikke-for-den-hvide-stork

Vadefugle ved Nexø Sydstrand - foto Mogens Kofod

Vadefugle ved Nexø Sydstrand - foto Mogens Kofod (klik på billedet for at se flere)

Vadefuglene har allerede indledt deres træk sydpå. Mange fine oplevelser venter os derfor de næste par måneder i den bornholmske natur. I hvert fald 25 forskellige arter vil gæste egnede lokaliteter i den kommende tid. Heldigvis er der flere muligheder for at opleve medlemmerne af den spændende vadefuglefamilie her på øen. Klassikerne er selvfølgelig Nexø Sydstrand og Salthammer Odde ved Snogebæk. Men også Dueodde, Raghammer, Sorthat Odde, Udkæret og Ølene vil huse rastende vadefugle i større tal.

Endnu er antallet vadefugle ikke så stort som i de hektiske dage i august.
Til gengæld er der i øjeblikket mulighed for at opleve gamle fugle i deres yngledragt. Se blot billederne af brushane og sortklire. Grunden til at vi allerede nu kan opleve returtækket, er at de fleste arter opholder sig ganske kort tid på ynglepladserne nordpå. For nogle arter kun en måneds tid.

Sortklire på Nexø Sydstrand - foto Carsten Andersen

Sortklire på Nexø Sydstrand - foto Carsten Andersen (klik på billedet for at se flere)

Lige så snart æggene er klækkede, indleder hunnerne deres træk sydpå. Hannerne følger kort efter, når ungerne er blevet selvstændige. På denne måde konkurrerer de ikke om føden med deres eget afkom – og samtidig kommer de til Bornholm, mens udbuddet af fødeemner topper her.

På ynglelokaliteterne mod nord er der nemlig meget lidt at æde for de voksne vadefugle. For ungfuglene er myriaderne af småinsekter derimod ideelle. Det er således de såkaldte første-kalenderår-fugle (i daglig tale 1K), som afslutter trækket i september. Selve trækket foregår i øvrigt om natten i ofte meget stor højde.

To fine dugfriske krumnæbbede ryler fra Salthammer - søndag eftermiddag - foto Carsten Andersen (klik for flere billeder)

To fine dugfriske krumnæbbede ryler fra Salthammer - søndag eftermiddag - foto Carsten Andersen (klik for flere billeder)

Hermed en opfordring til at komme ud i sommeren og kigge efter nogle af vores fugleverdens mest karakteristiske arter. Husk også at få observationerne tastet ind i DOFbasen. Man kommer heldigvis sjældent tomhændet hjem, i en tid hvor sangfuglekoret ellers er blevet tavst, og hvor de øvrige trækfugle endnu lader vente på sig.

Carsten

Sådan ligger landet - tal om landbruget 2011 - foto Thyge Nygaard

Sådan ligger landet - tal om landbruget 2011 - foto Thyge Nygaard

Når historierne om industrilandbrugets eksportindtægter og arbejdspladser fylder medierne, er det sjældent hele sandheden, der bliver fortalt.

Konsekvenserne for natur, miljø og dyrevelfærd bliver typisk ikke nævnt – heller ikke når landbruget får nye særaftaler eller ekstra støttemillioner.

Syv af Danmarks grønne organisationer dokumenterer nu over for politikerne de sørgelige miljøkonsekvenser af Danmarks intensive industrilandbrug.

Det sker i en publikation – ”Sådan ligger landet”, som er sendt til samtlige 179 medlemmer af Folketinget.

Læs mere på DOF’s hjemmeside her
Læs publikationen her

Tøbrud - foråret er på vej - foto Thomas Christensen

Tøbrud - foråret er på vej - foto Thomas Christensen

Det er midt i marts, klokken er 7.30 og jeg står i det nordre fugletårn i Ølene. Det er 0 grader og vinden bider, men solen skinner lavt hen over isen.
I træerne synger gulspurven og bogfinken og længere væk sidder den store flagspætte og trommer på et hult træ, så det runger ud over mosen. En lille flok viber flyver højlydt hen over en enkelt grågås, der står og spejder efter sine venner.
Læs resten af dette indlæg »

Klik på foto og se doku-fotos af de olieindsmurte fugle. Foto Johanna M. Hartmann

Klik på foto og se doku-fotos af de olieindsmurte fugle. Foto Johanna M. Hartmann

Søndag den 24.januar strålede solen fra en høj klar blå himmel og det var omkring minus 6 grader. Anders og jeg blev enige om, at mødes på en fugletur i det flotte vejr. Vi havde kigget i Sandvig, Tejn, Gudhjem, Nørre Sand, Listed, Svaneke og til sidst Nexø havn, hvor vi sad I bilen på molen ved lakseklækkeriet og kiggede ud på en stor flok Troldænder, et par Bjergænder og et par lille Lappedykkere, imens vi glædede os over sammenlagt, at have set 14 lille Skalleslugere, da Anders pludselig udbrød “hva´ pokker er dét”?
Læs resten af dette indlæg »

Dogmefoto men viser fint første vinter Dværgmåge. Årsdale 9/11 09 foto Sune Riis Sørensen

Dogmefoto men viser fint første vinter Dværgmåge. Årsdale 9/11 09 foto Sune Riis Sørensen

I dagens sidste strejf regnvåde grå novemberlysstråler sås 4 dværgmåger fouragerende i brændingen i Årsdale blot få meter fra vejen. Sjovt at se og et par dogmefotos blev det til trods det mildest talt rådne vejr. Klik på foto og se det i større udgave.
SRS

« Ældre indlæg § Nyere indlæg »