Møder

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Møder

Så er referatet fra den nys afholdte generalforsamling i DOF Bornholm til at hente her.

Formandens beretning for 2016 kan findes samme sted.

Så er siden med ture og møder i DOF Bornholm, opdateret med nye og spændende ture og arrangementer for hele 2015.
Du kan fx komme på tur til Skåne, besøge Kåsegårdsløkkerne ved Paradisbakkerne, blive dygtigere til feltbestemmelse af vadefugle og terner og meget andet.

Læs mere her.

Som et led i at bringe endnu mere åbenhed ind i DOF Bornholm, har du nu mulighed for på hjemmesiden at følge med i hvilke emner der arbejdes med i DOF Bornholms bestyrelse.

I menuen i venstre side er der nu et fast punkt “Bestyrelsen arbejder med”, hvor du løbende kan holde dig orienteret om bestyrelsens arbejde.

Klik her for at åbne siden “Bestyrelsen arbejder med”

Der er i aften den 29. september kl. 19.00 Atlasmøde på Biblioteket i Rønne.

Vi vil på mødet gøre status over første sæson. Hvor langt er vi nået? Er der nogen, der har fundet gode fiduser til at lette registreringerne af bestemte arter? Er der nogen overraskelser i årets registreringer? – Og der er helt givet mange andre relevante spørgsmål.
Desuden vil vi diskutere brugen af Atlasdelen af Dofbasen, bl.a. indtastninger og validatorfunktionen. Medbring derfor meget gerne jeres egne computere, så vi kan afklare evt. problemer.
Foreningen giver kage til kaffen, men vi vil gerne bede jer om selv at medbringe kaffen.

Kåre og Jens

Tirsdag d. 28 kl. 19.00 holder vi atter medlemsaften på biblioteket i Rønne under overskriften Mine fugle – Dine fugle. Aftenens hovedtema bliver en rejsebeskrivelse fra den lille indiske delstat Goa, hvor et utal af eksotiske fugle kan opleves på nærmeste hold. Artslisten omfatter både farvestrålende tropiske fugle og sommerfugle foruden overvintrende europæiske og sjove lokale eksemplarer fra en række alsidige biotoper.

Et udvalg af forskellige isfugle - foto Carsten Andersen

Et udvalg af forskellige isfugle – foto Carsten Andersen

Vi skal dog også benytte lejligheden til at sige farvel til Eilif, som efter en årrække på Bornholm rykker teltpælene op og flytter til Vestsjælland. Han kommer og fortæller om et aktivt liv her på øen med fugle som omdrejningspunkt.

Du er som altid velkommen til selv at bidrage med en historie, billeder, præsentation af en ny bog eller noget andet spændende.

Foreningen byder traditionen tro på kaffe, the og kage.

Atlas III møde på Rønne Bibliotek - foto Mogens Kofod

Atlas III møde på Rønne Bibliotek – foto Mogens Kofod

Tirsdag 26. november var 18 fuglefolk mødt op på Biblioteket i Rønne for at høre om det kommende Atlasprojekt i 2014-17.

Thomas Vikstrøm, som er leder af projektet på landsplan, gennemgik undersøgelsens forskellige dele og fortalte om, hvad de nye undersøgelser kan vise os i forhold til de tidligere Atlasprojekter.

Der vil helt sikkert være arter, der er gået stærkt frem siden sidst, eks. Trane og Stor Skallesluger, men også arter, der er gået stærkt tilbage, eks. Sortspætte og Agerhøne. Undersøgelsen vil dog helt sikkert også vise forandringer i mindre iøjnefaldende arters udbredelse. Desuden vil de såkaldte ”timetælleture” kunne fortælle om landets samlede bestandsstørrelser for de almindeligste fugle.

Det var et spændende og instruktivt møde, men vi vil lokalt også holde fælles ture/møder for at prøve metoderne i praksis, når sæsonen nærmer sig.
På nuværende tidspunkt er 24 af Bornholms 38 kvadrater tildelt kvadratansvarlige, så vi er rigtig godt med. Men der er stadig plads til flere deltagere. Har du et grundlæggende kendskab til de almindelige ynglefugle, skal du bare logge dig ind på Dofbasen og vælge menupunktet ”Atlas”. Her kan du se, hvilke kvadrater, der ikke er dækket, og vælge et.

Se i øvrigt mere om undersøgelsen på DOF’s hjemmeside: www.dof.dk/Atlas/

Jens Christensen

Bomlærke - foto Gerner Majlandt ©

Bomlærke – foto Gerner Majlandt ©

Atlasdeltagere der har ønsket atlaskvadrater i DOF Bornholms område samt Caretakere i DOF Bornholms område, inviteres hermed til møde om DOF’s nye atlasprojekt – Atlas III.

Mødet afholdes tirsdag den 26. november kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.

Stortrapper

Stortrapper

Vi mødes kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne til en spændende aften.Hovedtemaet bliver en interessant turberetning fra den DOF-tur til Ungarn Ida Olsen deltog på.

Som altid er du velkommen til selv at bidrage med større eller mindre indslag når vi holder Mine fugle – Dine fugle.

Kom og se flere lækre fugle som denne dværgskarv. Foto Carsten Andersen

Kom og vær med se flere lækre fugle som denne dværgskarv fotograferet af Carsten Andersen

I augustudgaven af ‘Fugle & Natur’ fremgik det, at vores næste møde under overskiften ‘Mine Fugle – Dine Fugle’ bliver afholdt 15. oktober. Dette er imidlertid ikke korrekt. Den rigtige dato er, som beskrevet i Gaddisijn, fredag d. 25. oktober! Vi glæder os til at se jer til den tid.

Spændende foredrag om Ghana - foto Carsten Andersen

Spændende foredrag om Ghana – foto Carsten Andersen

Omkring 25 medlemmer var 27. marts mødt op til en interessant aften, hvor Alex Rosendal fortalte om DOF’s projekt i det Vestafrikanske land Ghana.

Arrangementet kunne godt have fortjent flere tilhørere, for det var både velpræsenteret og rigtig spændende.

I Ghana har DOF de sidste fire år udført, hvad man må kalde grundforskning. Det har nemlig stort set været uvist, hvor vores trækfugle præcis befinder sig om vinteren. Til at starte med har man derfor uddannet lokale fugleinteressere afrikanere til at foretage indfangning af områdets fugle samt identifikation, aflæsning og ringmærkning, på linje med hvad der foregår i Danmark. Der er langt mellem de overvintrende europæiske trækfugle og endnu længere mellem de ringmærkede, så det er et projekt der kommer til at vare lang tid.

Udover ringmærkningsprojektet forsøger man samtidig at få de lokale beboere til at forstå værdien i de træer, som synes at være så vigtige for fuglelivet. Der foregår nemlig en del semi-illegal træhugst og i store dele af landet ses foruroligende få gamle træer. Forhåbentlig vil projektet på langt sigt komme til at betyde bedre levevilkår for såvel de lokale fugle som vores trækfugle.

Ud over præsentationen af projektet og trækfuglenes situation i Ghana viste Alex en række flotte billeder, fra en af de ture DOF har arrangeret til landet. Her var der vist flere der fik ’blod på tanden’ og samtidig kunne Steffen Pedersen fra Hasle bidrage med anekdoter fra en tilsvarende tur.

« Ældre indlæg