Måger

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Måger

Samlet ved Salthammer. Foto Mogens T. Kofod

Samlet ved Salthammer. Foto Mogens T. Kofod

Trods småregn og hård blæst fra sydøst var vi ni samlet ved Salthammer den 15. februar kl 9 til en tur langs østkystens små havne. Heldigvis var der rimeligt med fugle og ved salthammer inkl. en ordentlig samling måger der kunne studeres i teleskoperne. Både Sølvmåger, Hættemåger, Svartbage, Stormmåger, og Kaspiske Måger fik vi set og herudover store flokke af Havlitter der rastede ude på havet.

Ved næste stop i Årsdale tog regnen til men heldigvis rastede også her en masse fugle bag pynten ud for havnen og især måger kunne nærstuderes og flere flotte gamle Kaspiske Måger sås. Næste stop var Solskinsbyen Svaneke hvor navnet vitterligt gav mening, for vejret skiftede på magisk vis til sol der sammen med læ fra skoven ved fyret gjorde det rigtig fedt at være ude. Skæret ml. havnen og fyret husede godt 1000 måger og de kunne ses i super godt medlys. Håbet var at finde en Gråmåge men vi måtte nøjes men en god håndfuld Kaspiske Måger bland Sølvmågerne.

Turen sluttede i Listed hvor en kvidrende Sanglærke bød os velkommen og tak til alle fremmødte for en god tur og på gensyn næste gang.

Klik på billedet og se flere billeder fra turen denne regnsnuskede januardag

Starten af turen i Jolle-havnen bag Netto. En 2k kaspisk måge (fra i sommers) blev fundet her. Klik på billedet og se flere fotos. Foto Mogens T. Kofod

Den årlige havnetur i Nexø blev holdt i et gråt og snusket januarvejr men dette til trods stod hele 25 fuglefolk klar kl 13 ved Nettos P-plads. Rammerne var således sat for en hyggelig fugletur og de mange øjne gav håb om store oplevelser på havnen.

Vi startede bag Netto i Jollehavnen hvor der ofte ses måger på betonmolen langs jollehavnen. Når man kikker måger på Bornholm er Kaspisk måge en art man skal lære at kende. Vi har, med den østlige beliggenhed, en meget stor andel af landets fund og det var det vi spejdede efter her. En gammel Sølvmåge blev diskuteret lidt men ellers kun én Kaspisk måge blandt de godt 40 sølvmåger her. Dette var en 2k og at dømme efter det meget kraftige næb (relativt) og generelt store størrelse -en han. Ungdommen, dvs. Emil og Sune 😉 gik ud på molen og fik dem til at lette så alle kunne se den Kaspiske måges mørke halebånd mod hvid overgump.

Læs resten af dette indlæg »

måååger

Dværgmåge 1k fouragerende i Nexø havn 9. dec 2011. Foto SRS

Bag denne dværgmåge har jeg lagt en stribe måger så klik på foto og brug pilene til at se dem. Foto SRS

Vintertid kan være godt til at nørde måger. Jeg har prøvet at snige et par ture ind her og der og i dette indlæg samlet fotos og kommentarer fra den seneste tid. Et par af dem er svære at sætte definitivt navn på og bud og kommentarer er meget velkomne.
Video af dværgmåge
Video af sildemåge beskrevet under billedserien

Klik på foto og se et par skønheder fra havne i dag den 6. jan. Foto Sune Riis Sørensen

Klik på foto og se et par skønheder fra havne i dag den 6. jan. Foto Sune Riis Sørensen

Har du lyst til at dyrke lidt automobilornitologi kan det varmt anbefales at runde Nexø havn i disse dage. Her kan man i ro og mag patruljere havnen på udkig efter sjove måger og arktiske gæster. Der er endnu ikke denne vinter fundet gråmåge i havnen så måske bliver du den første… Tag kikkerten om halsen, fat fuglebogen og tag en tur på havnen.
mvh SRS

En god dag med gode oplevelser. Klik på foto og se mere.

En god dag med gode oplevelser. Klik på foto og se mere.

Lørdag den 20. november holdte vi endnu en gang en tur i mågernes tegn på strækningen ml. Snogebæk og Nexø havn. Dagene forinden havde budt på hårde vinde og slagregn men på nærmest magisk vis var netop lørdagen stille og behagelig dog noget grå i gråt. Vi var 17 samlet ved Salthammer den morgen og trods lidt sparsomt med rastende vandfugle lykkedes det at se både lille skallesluger, en flot fløjlsand, trækkende havlitter og pænt med rastende toppede lappedykkere Læs resten af dette indlæg »

Hættemåger - foto Jan Skriver

Hættemåger - foto Jan Skriver

Danmarks er sammen med den vestlige del af Østersøen er kerneområde for fældende og overvintrende Hættemåger og Stormmåger. Men der er aldrig foretaget nogen koordineret optælling af disse almindelige fugle, idet de findes stort set overalt. Men især om vinteren optræder de koncentreret på traditionelle overnatningspladser, hvor de er forholdsvis lette at tælle.

Derfor beder vi nu alle om at være opmærksomme på disse koncentrationer i julen 2010 og optælle så mange af dem som muligt indenfor dagene fredag den 24. december – søndag den 2. januar.

Julen er valgt, fordi de fleste har fri og kan besøge sådanne lokaliteter sidst på eftermiddagen, hvor fuglene samles og stadig kan tælles.

Da en sådan kortlægning og optælling af vintermåger som nævnt aldrig har været foretaget før, er formålet først og fremmest at skaffe ny viden om en ofte ringeagtet fuglegruppe.
Alle observationer indtastes i DOF Basen eller sendes direkte til hans.meltofte@dof.dk

Hans Meltofte

Sølvmågen XD13. Klik på foto og se et mere. Foto Sune Riis Sørensen

Sølvmågen XD13. Klik på foto og se et mere. Foto Sune Riis Sørensen


Baggrunden for overskriften er denne sølvmåge XD13, aflæst den 1. september 2008 i Nexø havn. Af netop modtaget svar fra ringmærknigsafdelingen fremgår det, at Læs resten af dette indlæg »

Stubbeløkken granitbrud - foto Jens Christensen

Stubbeløkken granitbrud - foto Jens Christensen

Nu yngler Nordsøsildemågen på Bornholm. Et par har fået én unge i Stubbeløkken Granitbrud. Efter at der i de senere år har optrådt flere og flere fugle på øen, bl.a. med et mislykket muligt yngleforsøg i blandet Baltisk/Nordsøsildemågepar ved Slotslyngen i 2007, synes de nu at have fået øje på det store granitbrud ved Rønne.

Jeg så i mandags 5 voksne fugle samtidigt i bruddet, heraf en ved reden. Allerede 18. maj sås fuglen ruge, men altså først i går kunne successen konstateres.

To Nordsøsildemåger optrådte allerede i bruddet sidste år, men de dukkede først op ret sent i yngletiden og ynglede ikke. Til gengæld var der et par Baltiske Sildemåger, der så ud til at ville yngle, men uden at det blev til noget. De så passivt til, mens de nyankomne Nordsøsildemåger på nærmest territoriehævdende vis jog frem og tilbage foran klippesiden. I år er der ingen Baltiske Sildemåger i bruddet.
Det er altid spændende med nye ynglefugle på øen, men denne gang på den lidt triste baggrund, at den Baltiske Sildemåge ser ud til at være på vej ud.

Jens Christensen

Klik på foto og se doku-fotos af de olieindsmurte fugle. Foto Johanna M. Hartmann

Klik på foto og se doku-fotos af de olieindsmurte fugle. Foto Johanna M. Hartmann

Søndag den 24.januar strålede solen fra en høj klar blå himmel og det var omkring minus 6 grader. Anders og jeg blev enige om, at mødes på en fugletur i det flotte vejr. Vi havde kigget i Sandvig, Tejn, Gudhjem, Nørre Sand, Listed, Svaneke og til sidst Nexø havn, hvor vi sad I bilen på molen ved lakseklækkeriet og kiggede ud på en stor flok Troldænder, et par Bjergænder og et par lille Lappedykkere, imens vi glædede os over sammenlagt, at have set 14 lille Skalleslugere, da Anders pludselig udbrød “hva´ pokker er dét”?
Læs resten af dette indlæg »

Østersøsildemåge 1k. Bemærk det meget spinkle indtryk, langstrakte bagparti, lyse/mørke kontrast ml. hoved og ryg. Nexø Havn 3. dec. 2009. foto Sune Riis Sørensen

Østersøsildemåge 1k. Bemærk det meget spinkle indtryk, langstrakte bagparti, lyse/mørke kontrast ml. hoved og ryg. Nexø Havn 3. dec. 2009. foto Sune Riis Sørensen

Langt fra et almindeligt syn er Østersø sildemågen (Larus fuscus fuscus). Der bliver færre og færre af dem og mange spår dem som en race på vej mod uddøen. På nuværende tidspunkt er hovedparten af de baltiske sildemåger trukket langt syd på og det er således højst usædvanligt at se dem her i vintermånederne. Det er dog problematisk at skelne racerne og nogle vil mene umuligt. Ungfuglene er omend muligt endnu sværere at bestemme med sikkerhed og mange karakterer må vurderes og vægtes. Generelt er østersøsildemågen en meget spinkel og fin måge hvor især vinger og bagparti synes langt og udtrukket. Dette jizz er ret afgørende men skal suppleres med yderligere karakterer. Læs resten af dette indlæg »

« Ældre indlæg