Lokalforeningen

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Lokalforeningen

I skrivende stund er det usikkert, hvornår det atter bliver muligt at forsamles til fysiske møder.

Derfor er DOF-Bornholm udfordret med hensyn til afvikling af ordinære generalforsamlinger, som ifølge vedtægterne skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Der er tale om force majeure og lokalafdelingens bestyrelse er derfor blevet bemyndiget til at beslutte, at vente med at afvikle generalforsamling til corona-reglerne atter gør det muligt af mødes fysisk. Sidstnævnte vil utvivlsomt medføre at generalforsamlingen bliver forsinket.

Følg med på hjemmesiden og lokalforeningens Facebookside.

Matrikelfugle – foto Chris Wood (User:chris_j_wood)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

DOF Bornholm lancerer hermed et nyt feltprojekt som kan udføres hjemme fra stuen-udestuen-altanen-haven – altsĂĄ fra matriklen.

Vi skal tælle de fuglearter vi kan se eller høre fra matriklen. Man må gerne bruge kikkert og/eller teleskop – bare man opholder sig på matriklen.

Skemaet der skal benyttes til tællingen vil ligge pĂĄ hjemmesiden – klar til at udskrive eller overføre til egen pc. Venstre side af skemaet er udfyldt med de mest almindelige arter vi ser omkring os. Højre side af skemaet er klar til at notere de arter, man observerer og som vi ikke har taget med i venstre side.

Skemaet er udført til en måneds observation fra matriklen. Vi observerer et år ad gangen, d.v.s. december bliver sidste optællingsmåned.

Skemaet sendes elektronisk til john.holm23@hotmail.com eller afleveres i min postkasse pĂĄ Gudhjemvej 81.

I vælger selv om I vil aflevere pr. måned, eller samle sammen og aflevere ultimo december måned.

Regnearket til elektronisk udfyldelse kan hentes her
PDF fil til udskrivning og udfyldelse kan findes her

John Holm

Ekskursionen “Ud i det grĂĄ” pĂĄ søndag den 10. januar kl. 13:00, aflyses pĂĄ grund af de skærpede restriktioner i forbindelse med Covid-19.

Forsamlingsrestriktionerne betyder nu at vi kun kan samles i grupper på max 5 personer med minimum 2 meters afstand. Desuden opfordrer myndighederne til at man kun ses med de aller nærmeste og så vidt muligt bliver hjemme.

Coronarestriktioner 2020-10-26
Lokalafdelingen følger selvfølgelig de seneste retningslinjer og restriktioner fra sundhedsmyndighederne.
Indtil videre gennemføres vores udendørs arrangementer i grupper på max ti deltagere.

Disse grupper må ikke mødes hverken før eller efter turen.

Vores møder holdes på biblioteket, hvor der kan holdes afstand og alle vender samme vej.

Følg med i nyhederne og på foreningens hjemmeside for de seneste opdateringer.

Grundet corona-situationen og de ændrede forsamlingsrestriktioner udsættes mødet torsdag d. 19. november på ubestemt tid. En ny mødedato annonceres, når forholdene tillader det.

Indtil videre gennemføres vores ekskursioner udendørs i små grupper med ekstra turledere som i foråret. Følg med på hjemmesiden for at holde dig opdateret på foreningens forholdsregler.

Coronarestriktioner 2020-10-26

Vi kan glæde os over at bo på Bornholm, hvor vi altid trygt kan nyde vores herlige natur på egen hånd. Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?!

Carsten

Skjulet under konstruktion. Se det færdige resultat på torsdag - foto Carsten Andersen
Skjulet under konstruktion. Se det færdige resultat pĂĄ torsdag – foto Carsten Andersen

Den officielle åbning af foreningens nye fugleskjul løber af stablen på torsdag d. 20. august.

Der bliver mulighed for at møde repræsentanter for vores sponsorer og Naturstyrelsen, lige som foreningen byder på drikkevarer.

Vi snakker om årets gang ved Udkæret og hvad der bliver mulighed for at opleve fra vores nye udsigtspunkt.

SĂĄ kom til en hyggelig stund hvor vi fejrer, at vi endnu en gang kan byde velkommen i en flot nyt konstruktion, som kommer til at give os mange gode oplevelser i fremtiden.

Sundhedsstyrelsen er kommet med Beredskabsplan III som gælder fra 21. april i år. Der er nu givet grønt lys til atter at arrangere fugleture. Foreningen åbner derfor for deltagelse i vores planlagte ture rundt på Bornholm. Vi skal selvfølgelig tage vores forholdsregler for at reducere risikoen for smitte til det minimale. Du skal derfor ikke møde op hvis du har symptomer (selv lette) på sygdom og vi synes heller ikke du bør deltage hvis du er i en af risikogrupperne.

Vi skal selvfølgelig holde afstand til hinanden og ikke dele kikkert, teleskop eller telefoner lige som håndtryk må undlades. Der må selvfølgelig heller ikke deles bil med nogen uden for din husstand.
Se gode råd i forbindelse med udendørs aktiviteter på Sundhedsstyrelsen plakat.

Når du ankommer til det annoncerede mødested vi du blive bedt om at blive i bilen til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Hvis der er mere end ni deltagere, bliver disse delt i flere grupper med hver sin turleder så vi maximalt færdes ti sammen. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes 2 meters afstand til de andre deltagere.

Vi har sikret os at der kommer mindst tre turledere pĂĄ hver tur.

Vi glæder os til at se jer igen i den Bornholmske natur!

Som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger er alle for-
eningens møder og ture midlertidigt aflyst!

Vi genoptager selvfølgelig vores planlagte ture, når det igen er uproblematisk, at over ti personer mødes udendørs. Følg med i nyhederne og her på hjemmesiden.

Generel beredskabsplan for hele DOF

Dansk Ornitologisk Forening har fredag den 13. marts 2020 udsendt en beredskabsplan, gældende for hele DOF. Formålet med beredskabsplanen er at reducere smitten med Coronavirus, Covid-19. Dette medfører at:

  • Alle DOFs indendørs arrangementer og arrangementer, hvor man sidder tæt sammen i f.eks. en bus aflyses i de kommende 2 uger – frem til og med 26. marts 2020. Dette gælder i alle DOFs lokalafdelinger, fuglestationer, seniorgrupper, udvalg mv. i hele landet.
  • DOFs udendørs arrangementer (fugleture, hvor transport ikke foregĂĄr i større gruppe, men med f.eks. cykel eller bil) kan afvikles under hensyntagen til at man overholder de generelle anbefalinger. Dvs undgĂĄ fysisk kontakt, nys og host i ærme, vask hænder, hold afstand.
  • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre om at tage hensyn.
  • DOFs sekretariat, Fuglenes Hus vil i videst muligt omfang sikre at telefoner og mails besvares. Vi vil gøre vores bedste for at levere god service for medlemmerne og være tilgængelige for offentlighed og medier. DOFs medarbejdere vil, i det omfang det er muligt, arbejde hjemmefra i perioden.
  • Naturbutikkens fysiske butik lukkes i de kommende 2 uger. Internetbutikken vil fortsat være ĂĄben og betjene kunderne via Naturbutikken.dk.

DOF vil følge myndighedernes anvisninger og løbende justere beredskabet op eller ned – afhængigt at hvordan situationen udvikler sig i samfundet.

SpørgsmĂĄl kan rettes til DOF’s direktør Sigrid Andersen pĂĄ sigrid.andersen@dof.dk eller tlf. 3328 3800

Generalforsamling i DOF-Bornholm

SĂĄ er det igen blevet tid for den ĂĄrlige generalforsamling i DOF Bornholm.

Mødetid og sted: Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil der være underholdning i form af en lille fuglequiz og herefter video fra Argentina.

« Ældre indlæg