Litteratur

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Litteratur

Japanske Traner - foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

Japanske Traner – foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

I takt med klimaændringerne flytter fuglene hvert år kilometervis nordpå.
Birdlife International har udgivet en spændende hjemmeside “The Messengers” med tilhørende rapport, der beskriver hvad vi kan lære af fuglene om truslerne mod dyrearter, levesteder og samfund.

Læs mere på Birdlife International

Fuglekiggere i Kærgårdstårnet - foto Jens Christensen

Fuglekiggere i Kærgårdstårnet – foto Jens Christensen

I forbindelse med opførelsen af fugletårnet ved Kærgård er der samtidig blevet fremstillet en folder med en oversigt over fugletårnene i Almindingen og de tilstødende plantager. Folderen kan forhåbentlig inspirere både lokale og tilrejsende naturinteresserede til spændende fugleture i skoven.

Når folderen kommer nu, er det bl.a. fordi der ved søgning af midler hos fonde til et byggeri som tårnet ved Kærgård stilles krav om, at projektet skal kunne bidrage til en øget formidling af naturen i området. Dermed var det jo en fin anledning til at fremstille en oversigt over og introduktion til tårnene i skoven.

Brug folderen og oplev skovens og mosernes fugle på en ny måde!

Du kan hente folderen her!

Fugleåret 2012 - med billede af den berytede Sule fra Ertholmene

Fugleåret 2012 – med billede af den berygtede Sule fra Ertholmene

Fugleåret er DOF’s årlige samling af rapporter om foreningens fuglefaglige aktiviteter, og netop nu er indsamlingen af bidrag ved at være overstået. Du skal bestille dit eksemplar inden den 1. november, hvis du vil være sikker på at få fat i et eksemplar.

Fugleåret 2012 udkommer ultimo november 2013 og indeholder som sædvanlig artikler, grafer og aktuelle fotos.
Du kan afhente Fugleåret gratis, hvis du er kerne-, husstands- eller ungdomsmedlem af DOF.

Læs mere på Netfugl.dk

Halemejse Hammeren CAN

Halemejse på Hammeren – foto Carsten Andersen

Husk at forudbestille dit eksemplar af dette års udgave af FUGLEÅRET i Naturbutikken inden 21. november.

Fugleåret er Danmarks feltornitologiske årbog!
Her får du et samlet overblik over almindelige, fåtallige og sjældne yngle- og trækfugles forekomst i Danmark.

Desuden fortælles om årets observationer og aktiviteter på fuglestationer, fra feltornitologiske projekter, grupper og udvalg.

Fugleåret er på ca 280 sider og rigt illustreret med års aktuelle billeder fra en række af landets dygtigste naturfotografer, samt masser af tabeller, figurer og kort. Årbogen er gratis for kerne- husstands- og ungdomsmedlemmer.

Fugleåret udkommer for 4. gang.
Så hvis du vil være sikker på at få et eksemplar af Fugleåret 2011 og være med sikre årbogens fremtid, skal du forudbestille dit eksemplar på DOF’s hjemmeside.

Klik her for at åbne bestillingsformularen

DOF Bornholm - Årsrapporter“Fugle på Bornholm” – årsrapporten over årets fugleobservationer på Bornholm er nu lagt på hjemmesiden. Foreløbig er årene 2001 til 2006 tilgængelige digitalt. Vi følger op i den kommende tid med flere årgange – så vidt det er muligt at udarbejde digitale udgaver af årsrapporterne.
Du kan hente årsrapporterne her (eller via menuen i venstre side – se under “Fugle på Bornholm”)

Foto fra rapporten. Svaleklire ved Nexø Havn fyldområde - foto SRS

Foto fra rapporten. Svaleklire ved Nexø Havn fyldområde - foto SRS

Så er årsrapporten for 2007 endelig sendt til trykning. Efter en sidste kraftanstrengelse blandt rapportens skribenter er det lykkedes at få de sidste stumper på plads. 166 sider pakket med information om øens fugleliv gennem et helt år er nået første skridt på vejen til foreningens medlemmer.

I det kommende nummer kan man glæde sig til en bearbejdning af over 25.000 bornholmske iagttagelser fra alle afkroge af vores ø! Effekten af en mild vinter bliver tydelig, når man ser på det lave antal overvintrende fugle. En regnvåd juli giver sig også udslag i et forrykket returtræk, for mange af de arter som passerer øen på vej sydover. Læs resten af dette indlæg »

Støt op om den feltornitologiske årbog!

Husk at forudbestille dit eksemplar af dette års udgave af FUGLEÅRET i Naturbutikken inden 15. november.

Fugleåret er Danmarks feltornitologiske årbog! Her får du et samlet overblik over almindelige, fåtallige og sjældne yngle- og trækfugles forekomst i Danmark i 2008 med årsrapporter fra Punkttællingsprojektet (almindelige arter), Årsrapporten fra Rapportgruppen (fåtallige arter), Sjældenhedsudvalget (sjældne arter) og DATSY-projektet (sjældne ynglefugle). Desuden findes separate artikler om nye arter for Danmark i 2008 – i alt fire i dette års udgave. Læs resten af dette indlæg »