Expired

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Expired

Sose - akvarel fra

Sose – akvarel fra “Kyst” af Ben Woodhams

Søndag den 6. september mødes vi kl. 10:00 ved vejkrydset/p-pladsen midt i Almindingen ved Segenvej/Almindingsvej.

Herefter kører vi til Udkæret for at se og prøve det nye fugleskjul, hvorfra der er en meget fin udsigt. Da Udkæret næsten er udtørret, er der måske ikke så mange fugle. Men det gør heller ikke noget. Vi skal nok få en god tur ud af det alligevel.

Senere kører vi til Sose Odde, hvor vi går en kort tur i området, som måske ikke så mange kender. Derefter til Østre Sømark ved Bakkarøgeriet. Her er som regel en del ænder, svaner, måger m.v. Måske kan der købes frisk fisk i havnen. Vi indtager den medbragte madpakke ved udmærkede borde/stole. Hvis regnvejr kan vi låne et lille fiskerhus.

Alle er velkomne. Turen er gratis. Arrangør er DOF Bornholm. Månedsturen varer 2 til 3 timer

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Mødetid og sted: Søndag den 16. august kl. 10:00 – 13:00 på P-pladsen ved Bastemose på Segenvej ved fugletårnet.

Med nypumpede cykler mødes vi ved Bastemose, for derefter også at cykle rundt om Hagemyr og Svinemose. 
Det er nemmere at se og høre fuglene på cykel, og så er det ikke mindst hyggeligt. Vi kigger specielt efter yngel af Lærkefalk, Tårnfalk og Rødrygget Tornskade.
 
Cykelturen er på rundt regnet 10 km. Husk madpakke, drikkelse og evt. lappegrej. 

Turledere: Jens Christensen, mobil 61 33 04 25 og Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 

Krumnæbbede ryler ved Dueodde - foto Carsten Andersen
Krumnæbbede ryler ved Dueodde – foto Carsten Andersen

Søndag den 2. august kl. 10:00 mødes vi på p-pladsen midt i den store skov Almindingen, nemlig ved krydset Almindingsvej/Segenvej.

Da der p.t. er rigtig mange turister på Bornholm, er det spændende, hvor mange der møder op. Det kan blive en pæn stribe af biler, så jeg må tage hensyn til, hvor der er plads på vores fuglerute.

Årstiden er til vadefugleobservationer, hvorfor vi kører til Sydøstbornholm ved Snogebæk (Salthammer Odde) og Nexø Sydstrand. Med lidt held kan vi spotte mindst 10 forskellige vadefuglearter. Plus ænder, gæs, måger, skarver m.v.

Vi afslutter med at spise den medbragte madpakke og drikke kaffe/the ved Nexø Sydstrand, hvor der er borde og stole.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage i denne DOF tur ledet af ornitolog og naturvejleder Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Torsdag d. 2. juli mødes vi kl. 9:00 på P-pladsen for enden af Springbakkevej. I første omgang skal vi besøge den gamle grusgrav her og kigge på de nye faciliteter.

Sandsynligvis er der her udsigt til vadefugle omkring Udkæret blandet med lidt andefugle. Hvem ved om en Stork kigger forbi eller måske det bliver en rovfugl der stjæler opmærksomheden.

Herefter bevæger vi os op i skoven hvor der stadig er en del fuglestemmer. Her er også udsigt til det område som snart vil tilhøre naturen igen. Turen oppe på kanten af Ekkodalen er spektakulær med svaler der boltrer sig i luften og måske kigger Vandrefalken forbi.

Turen er på omkring 4 km og slutter ved middagstid.

Turleder – Carsten Andersen.

Søndag den 7. juni kl. 10:00 mødes vi som sædvanligt på p-pladsen over for Koldekilde midt i Almindingen. Ved krydset Almindingsvej/Segenvej.

Jeg vil byde velkommen som tidligere. I må gerne komme ud af bilerne. Jeg finder hurtigt ud af antal, hvem der kører først osv. Jeg har på forhånd en medleder, hvis det skulle blive nødvendigt (over 10 deltagere). Efterhånden behøver vi ikke at gentage alle forholdregler vedr. corona. Vi kender dem alle. Og vi er alle fornuftige.

Denne gang bliver vi inde på Bornholm, idet turen først går til Svartingedalen fra den sydlige ende. Vi går halvvejs og vender. Efterfølgende kører vi til Præstedammen i Klemensker. Ikke så mange kender denne lokalitet. Vi afslutter her med at drikke kaffe, spise mellemmad og evaluere dagen.

Turen varer 2-3 timer. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. Jeg har håndsprit med.

Turleder Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

I disse uger kulminerer fuglesangen rundt om på Bornholm. En af de bedste måder at opleve det imponerende kor på er at starte tidligt om morgenen. Jo tidligere jo bedre.

Så på søndag mødes vi kl. 4:00 på parkeringspladsen nord for Bastemose. Det ser ud til at blive flot vejr og allerede på denne tid af dagen er der fuld gang i drosler og sumpsangere. Efterhånden som tiden går og vi bevæger os rundt om mosen, stemmer flere og flere arter i.

Turen er på bare 1½ km, så vi kan roligt tager os god tid til at lytte til de mange forskellige arter. Ud over de forskellige sangere håber vi på at der kommer Rørdrum, Trane, Lærkefalk og Rødrygget Tornskade på turlisten.

Husk at vi stadig skal færdes i grupper på under ti deltagere. Når du ankommer til mødestedet, vil du derfor blive bedt om at blive i bilen, til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk, kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes mindst en meters afstand til de andre deltagere.

Carsten Andersen

Velkommen til Fuglenes Dag - foto Thomas Christensen
Velkommen til Fuglenes Dag – foto Thomas Christensen

På søndag den 31. maj 2020 er der åbent fugletårn.

Jeg vil befinde mig i og ved Kærgårdstårnet fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Så mød op, kig på fugle og få en fuglesnak.

Mødested på p-pladsen nær tårnet. Adressen er Skørrebrovejen 4. Der er indkørsel til tårnet hvor Kærgårdsvejen udmunder i Skørrebrovejen. Der er mange småfugle omkring stedet og en fremragende udsigt over Vallensgårdsmosen. Rørhøg, Trane, Ravn m.v. vil vi sikkert kunne observere. Med lidt held måske både Lærke- og Aftenfalk.

Alle er velkomne. Det er (naturligvis) gratis at deltage. Tag lidt mad og drikkelse med. Vi må skiftes til at være oppe i tårnet, hvor vi kun må være omkring 8 personer ad gangen for at overholde afstandsbestemmelserne. Jeg har håndsprit med.

Vi ses i flot pinsevejr. Solen vil danse, vent og se.

Turleder er Eilif S. Bendtsen.

Nexø Sydstrand - foto Sune Riis Sørensen
Nexø Sydstrand – foto Sune Riis Sørensen

Torsdag mødes vi kl. 13 ved fugletårnet på Nexø Sydstrand.

Her kigger vi efter de sidste vadefugle på vej mod ynglepladserne nordpå. De er nu i smukkeste yngledragt og meget seværdige.

Herefter skal vi besøge et par ferskvandsområder inden turen via kirkegården går ud i det åbne terræn. På turen her er der mulighed for adskillige syngende arter. Der er nu “fuld plade” idet stort set alle vores trækfugle er vendt hjem fra vinterkvarteret. De forskellige biotoper giver da også chance for et bredt udvalg af arter.

Med lidt held vil vi også opleve lidt rovfugletræk i form af Hvepsevåger. Endelig ender vi igen på kysten hvor vi i fineste medlys vandrer tilbage til udgangspunktet. Mon ikke her også er flere gæs- og andefugle med årets afkom?

Husk at vi stadig skal færdes i grupper på under ti deltagere – så vi har sørget for ekstra turledere. Når du ankommer til det annoncerede mødested vi du blive bedt om at blive i bilen til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes mindst en meters afstand til de andre deltagere.

Vi glæder os til at se jer til en spændende tur til syv biotoper syd for Nexø.

Det er tidligt forår og på denne aftentur vil vi spise vores medbragte madpakke, mens vi varmer os ved bålets skær og lytter til områdets fugle.

Vi mødes på lørdag den 14. marts kl. 18.00 ved Pedersker Jagthytte, som ligger lige ved Varperne.

Læs mere om turen her

Så er det tid til forårets første månedstur. Vi mødes søndag den 1. marts kl. 10:00 midt i Almindingen ved p-pladsen i krydset Almindingsvej/Segenvej/Koldekilde. Man kan også støde til turen i Vang Havn, hvorfra vi starter kl. ca. 10:30. Derefter kører begiver vi os ud på en spændende vandring, hvor Pissebækken indgår. Vi vil finde blå anemoner og se en del fugle. Måske Lille Flagspætte.

Senere kører vi til Kohullet i Slotslyngen. Ikke fordi der er så mange fugle, men sprækkedalen er alligevel spændende. Og nogle kender den måske ikke. For nogle dage siden så jeg en Damflagernus (tror jeg nok). Lidt usædvanligt om dagen i februar. Klimaet er af lave.

Vi slutter med at spise den medbragte madpakke og drikke the/kaffe i Hammerhavn, hvor vi kan sidde inden døre i et af de skæve huse. Kl. ca.12:30 er turen slut. Forhåbentlgt med en masse dejlige oplevelser at tænke tilbage på.

Som sædvanligt er alle velkomne.
Turen arrangeres af DOF Bornholm med Eilif S. Bendtsen som guide. Det er helt gratis at deltage. Der kan være lidt mudret, hvorfor gode vinterstøvler eller gummistøvler anbefales.

« Ældre indlæg