Expired

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Expired

Vinterkystfugletællingen finder sted i weekenden den 15. og 16. januar 2022.

Kontaktperson: Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58.

Snespurv pĂĄ Dueodde - foto Carsten Andersen
Snespurv pĂĄ Dueodde – foto Carsten Andersen

Søndag den 2. januar kl. 10:00 mødes vi ved p-pladsen midt i Almindingen. Vejkrydset Almindingsvej/Segenvej.

De næste 2-3 timer kører vi til sydøst kysten. Nemlig Nexø Sydstrand og Salthammer. Der er mulighed for at støde til turen ved Nexø Sydstrand kl. 10:25

Vinteren har lukket alle søer og i landskabet er der ikke så mange fugle. Det skulle der gerne være ved kysterne. Måske vi udover ænder og gæs kan være heldige at se Sortgrå Ryle, Snespurve og Isfugl.

Ved turens afslutning spiser og drikker vi den medbragte mad og taler om dagens oplevelser.
Det er gratis at deltage – alle er velkomne.

Turleder som de foregĂĄende 73 mĂĄnedsture – Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Mødetid og sted: Søndag den 12. december kl. 10:00 ved Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, 3790 Hasle.

Traditionen tro går årets sidste DOF-Bornholm tur til at se på fugle på Hasle Flak og herfra langs kysten forbi Klympen, ”Peter Olsens Havn” og op gennem Hasle Lystskov til det Hvide Hus på Fælledvej 9, 3790 Hasle.

Turen slutter indendørs i Det Hvide Hus med social hygge med lidt gløgg og æbleskiver, som er forberedt af Ida og Gerda. Det er en gåtur på ca. 1,8 – 2,0 km fra Hasle Røgeri til Det Hvide Hus.

Turledere: Kell Olsen, mobil 23 24 20 08, Karsten Rasmussen og Ida Olsen.

Sølvhejre i Udkæret - foto Carsten Andersen
Sølvhejre i Udkæret – foto Carsten Andersen

Vi er allerede i december, så vores sidste månedstur i år er søndag den 5. december kl. 10:00. Da mødes vi alle ved p-pladsen midt i Almindingen, ved vejkrydset Almindingsvej/Segenvej.

Herefter kører i til Hagemyr og gĂĄr en lille frisk tur. Mon ikke der er ænder,  gæs og mĂĄske en Sølvhejre.
Senere kører vi til Udkæret, der p.t. er meget stor som følge af megen regn. Andefugle, rovfugle m.v. ser vi her. Afslutningsvis nyder vi sammen den medbragte mad i bålhytten nær fugleskjulet.

Turen arrangeres af DOF Bornholm. Det er gratis at deltage. Alle er velkomne. MĂĄnedsturen varer 2-3 timer.

Turleder er som sædvanligt Eilif S. Bendtsen. Mobil 23 48 80 04.

Pibesvaner - David Nestved
Pibesvaner – David Nestved

I weekenden d. 13.-14. november udføres målrettede tællinger af Pibesvane og Kortnæbbet Gås i NOVANA-projektet.

Hvis du derfor er ude at se på fugle i den weekend, bedes du have specielt fokus på disse 2 arter, der ikke er hyppigt forekommende på Bornholm. Indtil nu er der dette efterår set et fåtal af Pibesvaner herovre og endnu ingen Kortnæbbede Gæs.

Ved indtastning i DOFbasen af eventuelle sete fugle medtages observationerne i den samlede optælling for hele landet.

Du kan læse mere om tællingerne i nyhedsbrevet fra Novana her.

Hanne Tøttrup

Grågæs i Udkæret ved solopgang - foto Sune Riis Sørensen
GrĂĄgæs i Udkæret ved solopgang – foto Sune Riis Sørensen

Søndag den 7. november kl. 10:00 mødes alle pĂĄ p-pladsen ved Kollekilde – Midt i Almindingen. Ved vejkrydset Almindingsvej – Segenvej.

Vi kører i privatbiler til 3 forskellige fugletårne. Begynder med Bastemose, så Kærgårdstårnet og afslutter ved Udkærets fugleskjul, hvor vi ser på mange ænder, gæs m.v

Til sidst nyder vi den medbragte madpakke i bålhytten ved sidstnævnte lokalitet.

Mød nu op selv om det måske regner. Fuglene er som regel ligeglade om det regner eller ej.

MĂĄnedsturen er arrangeret af DOF Bornholm og varer 2-3 timer. Det er gratis at deltage. Alle er velkomne.

Turleder er som sædvanligt Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Mødetid og sted: Lørdag den 6. november kl. 10:00 på P-pladsen for enden af Springbakkevej.

Vi besøger atter dette spændende område som er ved at udvikle sig til en af øens mest spændende lokaliteter. Nu er der sandsynligvis masser af vand til de rastende fugle og vi ser på, hvilken betydning dette har for artsudvalget.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56 og John Holm

Mødetid og sted: Torsdag den 4. november kl. 19:00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne

Turen går til Centralamerikas perle – vel at mærke en virtuel rejse. At det lille sympatiske land råder over noget af verdens fineste natur, burde tydeligt fremgå på dette medlemsmøde, hvor deltagerne præsenteres for en stribe billeder fra et besøg her for et par år siden.

Vi skal bl.a. møde farvestrålende papegøjer, kolibrier, tukaner, trogoner, rovfugle og hejrer, men også aber, frøer, sommerfugle og giftige edderkopper. Så kom og oplev en masse spændende og eksotiske arter og se hvad man kan opleve på et par uger i Mellemamerika.

Medbring selv, om ønskeligt, lidt at spise og drikke.

Dine guider er Lone Nilsson, Annette Olesen og Carsten Andersen.

Mødetid og sted: Lørdag den 16. oktober kl. 13:00 på P-pladsen for enden af Skrokkegårdsvej (ved vandrerhjemmet) medbringende cykel.

I træktiden opsamles mange fugle typisk i det ĂĄbne landskab i Dueoddes bagland, hvor de hviler og tanker op inden de igen forlader øen pĂĄ vej mod syd – mĂĄske allerede næste nat eller morgen. PĂĄ dette tidspunkt af efterĂĄret gælder det især finker og drosler, ligesom FjeldvĂĄger gerne raster her. Desuden opholder der sig normalt ogsĂĄ længere rastende fugle som gæs, Viber og Hjejler i dette omrĂĄde. I øvrigt er der altid chancer for overraskelser i træktiden.

Turen foregår som en rundtur på cykel, så vi har større mulighed for at opdage småfuglene langs vejene.

Varighed af turen er ca. 3 timer.

Turledere: Henriette T. Hansen, mobil 24 60 50 89 og Jens Christensen, mobil 61 33 04 25.

Mødetid og sted: Lørdag den 9. oktober kl. 07:30 ved Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, Rutsker, 3790 Hasle.

Den 4. årstidstur i Fugleværnsfondens nye reservat. Tag lidt med at spise og drikke.

Turledere: John Holm, mobil 28 66 77 49 og Klaus Hermansen, mobil 42 25 68 73.

« Ældre indlæg