Expired

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Expired

Søndag den 7. juni kl. 10:00 mødes vi som sædvanligt på p-pladsen over for Koldekilde midt i Almindingen. Ved krydset Almindingsvej/Segenvej.

Jeg vil byde velkommen som tidligere. I må gerne komme ud af bilerne. Jeg finder hurtigt ud af antal, hvem der kører først osv. Jeg har på forhånd en medleder, hvis det skulle blive nødvendigt (over 10 deltagere). Efterhånden behøver vi ikke at gentage alle forholdregler vedr. corona. Vi kender dem alle. Og vi er alle fornuftige.

Denne gang bliver vi inde på Bornholm, idet turen først går til Svartingedalen fra den sydlige ende. Vi går halvvejs og vender. Efterfølgende kører vi til Præstedammen i Klemensker. Ikke så mange kender denne lokalitet. Vi afslutter her med at drikke kaffe, spise mellemmad og evaluere dagen.

Turen varer 2-3 timer. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. Jeg har håndsprit med.

Turleder Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

I disse uger kulminerer fuglesangen rundt om på Bornholm. En af de bedste måder at opleve det imponerende kor på er at starte tidligt om morgenen. Jo tidligere jo bedre.

Så på søndag mødes vi kl. 4:00 på parkeringspladsen nord for Bastemose. Det ser ud til at blive flot vejr og allerede på denne tid af dagen er der fuld gang i drosler og sumpsangere. Efterhånden som tiden går og vi bevæger os rundt om mosen, stemmer flere og flere arter i.

Turen er på bare 1½ km, så vi kan roligt tager os god tid til at lytte til de mange forskellige arter. Ud over de forskellige sangere håber vi på at der kommer Rørdrum, Trane, Lærkefalk og Rødrygget Tornskade på turlisten.

Husk at vi stadig skal færdes i grupper på under ti deltagere. Når du ankommer til mødestedet, vil du derfor blive bedt om at blive i bilen, til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk, kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes mindst en meters afstand til de andre deltagere.

Carsten Andersen

Velkommen til Fuglenes Dag - foto Thomas Christensen
Velkommen til Fuglenes Dag – foto Thomas Christensen

På søndag den 31. maj 2020 er der åbent fugletårn.

Jeg vil befinde mig i og ved Kærgårdstårnet fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Så mød op, kig på fugle og få en fuglesnak.

Mødested på p-pladsen nær tårnet. Adressen er Skørrebrovejen 4. Der er indkørsel til tårnet hvor Kærgårdsvejen udmunder i Skørrebrovejen. Der er mange småfugle omkring stedet og en fremragende udsigt over Vallensgårdsmosen. Rørhøg, Trane, Ravn m.v. vil vi sikkert kunne observere. Med lidt held måske både Lærke- og Aftenfalk.

Alle er velkomne. Det er (naturligvis) gratis at deltage. Tag lidt mad og drikkelse med. Vi må skiftes til at være oppe i tårnet, hvor vi kun må være omkring 8 personer ad gangen for at overholde afstandsbestemmelserne. Jeg har håndsprit med.

Vi ses i flot pinsevejr. Solen vil danse, vent og se.

Turleder er Eilif S. Bendtsen.

Nexø Sydstrand - foto Sune Riis Sørensen
Nexø Sydstrand – foto Sune Riis Sørensen

Torsdag mødes vi kl. 13 ved fugletårnet på Nexø Sydstrand.

Her kigger vi efter de sidste vadefugle på vej mod ynglepladserne nordpå. De er nu i smukkeste yngledragt og meget seværdige.

Herefter skal vi besøge et par ferskvandsområder inden turen via kirkegården går ud i det åbne terræn. På turen her er der mulighed for adskillige syngende arter. Der er nu “fuld plade” idet stort set alle vores trækfugle er vendt hjem fra vinterkvarteret. De forskellige biotoper giver da også chance for et bredt udvalg af arter.

Med lidt held vil vi også opleve lidt rovfugletræk i form af Hvepsevåger. Endelig ender vi igen på kysten hvor vi i fineste medlys vandrer tilbage til udgangspunktet. Mon ikke her også er flere gæs- og andefugle med årets afkom?

Husk at vi stadig skal færdes i grupper på under ti deltagere – så vi har sørget for ekstra turledere. Når du ankommer til det annoncerede mødested vi du blive bedt om at blive i bilen til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes mindst en meters afstand til de andre deltagere.

Vi glæder os til at se jer til en spændende tur til syv biotoper syd for Nexø.

Det er tidligt forår og på denne aftentur vil vi spise vores medbragte madpakke, mens vi varmer os ved bålets skær og lytter til områdets fugle.

Vi mødes på lørdag den 14. marts kl. 18.00 ved Pedersker Jagthytte, som ligger lige ved Varperne.

Læs mere om turen her

Så er det tid til forårets første månedstur. Vi mødes søndag den 1. marts kl. 10:00 midt i Almindingen ved p-pladsen i krydset Almindingsvej/Segenvej/Koldekilde. Man kan også støde til turen i Vang Havn, hvorfra vi starter kl. ca. 10:30. Derefter kører begiver vi os ud på en spændende vandring, hvor Pissebækken indgår. Vi vil finde blå anemoner og se en del fugle. Måske Lille Flagspætte.

Senere kører vi til Kohullet i Slotslyngen. Ikke fordi der er så mange fugle, men sprækkedalen er alligevel spændende. Og nogle kender den måske ikke. For nogle dage siden så jeg en Damflagernus (tror jeg nok). Lidt usædvanligt om dagen i februar. Klimaet er af lave.

Vi slutter med at spise den medbragte madpakke og drikke the/kaffe i Hammerhavn, hvor vi kan sidde inden døre i et af de skæve huse. Kl. ca.12:30 er turen slut. Forhåbentlgt med en masse dejlige oplevelser at tænke tilbage på.

Som sædvanligt er alle velkomne.
Turen arrangeres af DOF Bornholm med Eilif S. Bendtsen som guide. Det er helt gratis at deltage. Der kan være lidt mudret, hvorfor gode vinterstøvler eller gummistøvler anbefales.

Dueodde
Dueodde – foto Thomas Christensen

Vi håber på et brag af en fugletur på denne usædvanlige dato!

Vi mødes lørdag den 29. februar kl. 10.00 på P-pladsen ved Dueodde Fyr.

Vi går gennem klitområdet ud til havet og videre langs stranden til området ved Vandrerhjemmet og derfra tilbage til udgangspunktet gennem skoven. På havet er der chance for lommer og andefugle og på og ved strand- og
klitområdet er der måske Engpiber, Snespurv og Bjergirisk, ligesom vi kan håbe på de første trækkende Sanglærker.

I skoven er de første mejser formodentlig kommet i forårshumør og mon ikke vi også stifter bekendtskab med Stor Flagspætte og Korsnæb? Turen er på ca. 3 km og tager ca. 2 timer.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58.

Generalforsamling i DOF-Bornholm

Så er det igen blevet tid for den årlige generalforsamling i DOF Bornholm.

Mødetid og sted: Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil der være underholdning i form af en lille fuglequiz og herefter video fra Argentina.

Havørne i Udkær - foto Hans Fæster
Havørne i Udkær – foto Hans Fæster

Efter som jeg startede månedsture januar 2016, så er vi nu nået til nr. 50. Det skal fejres lidt. Vender jeg tilbage til.

Vi mødes som sædvanligt midt i Almindingen ved vejkrydset Almindingsvej/Segenvej, hvor også den fine røde gård Koldekilde er beliggende. Det sker søndag den 2. februar 2020 kl. 10.00.

Vi fordeler os i bilerne og kører ud i fædrelandet for at se på fugle. Ruten vil være først til Kærgårdstårnet og derefter til Udkæret. Parkering på p-pladsen ved skoven, hvorefter vi går en tur langs den nordlige del af Udkæret. Her vil jeg vise, hvor det nye fugleskjul skal bygges.

Forhåbentlig er der en del fugle at se på de 2 lokaliteter. Ravne, ænder, gæs og måske Havørn. Vandtæt fodtøj er nødvendigt, idet der kan være mange vandpytter m.v. især på den sidste del af turen.

Afslutningsvis kører vi alle til min bopæl på Bossevejen 11 øst for Vestermarie. Her er der ostemadder, kaffe, the m.v. Det betyder, at du ikke denne dag skal medbringe mad og drikke. Kl. ca. 1230 afsluttes denne forhåbentlig særlige månedstur.

Det er en DOF tur med Eilif S. Bendtsen som turleder. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage.

Vi ses!

Hvinand - foto Mediawiki

På søndag den 26. januar kl. 10.00 er der tur på Galløkken. Vi mødes på P-pladsen ved Rønne Vandrerhjem, Arsenalvej 12.

Ruten går langs kysten og i skovområdet på Galløkken, hvor vi ser på årstidens fugle. Hvinand, Stor Skallesluger og Havlit er næsten sikre. Der ligger ofte en del andefugle i læ af molen ved det nye havneområde og måske ligger der andre spændende dykænder langs kysten.

I skoven er der sædvanligvis en del rastende småfugle og der kan være gang i Allikerne og Rågerne i området ved Kastellet.

Vi vil desuden kigge forbi ”ugletræerne” på campingpladsen, hvor der de sidste mange år er iagttaget Skovhornugler.

Turen rundt er på ca. 3 km og turen tager ca. 2 timer med gode stop undervejs.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Per C. Pedersen, mobil 29 17 67 05

« Ældre indlæg