Ekskursioner

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Ekskursioner

Mødetid og sted: Lørdag den 8. januar kl. 9:00 på P-pladsen ved LUMI Genbrug, Sdr. Hammer 55, 3730 Nexø.

Skal du med ud og tjekke Nexø for lækre fugle lørdag den 8. januar? – det tror vi nok du skal.

Vi vil følge jer rundt pĂĄ Nexø Havn, der jo kan rumme fede overraskelser og hvem ved – mĂĄske krydres turen her med Kaspisk MĂĄge, MiddelhavsmĂĄge, Hvidsisken? eller mĂĄske en Kongeederfugl i havnebasinnet? Efter havnen gĂĄr vi over til Ferskesø og tjekker søen for skalleslugere og andet og vi satser her pĂĄ en Isfugl.

Til sidst gĂĄr vi over til Nexø Sydstrand, som ofte rummer bunkevis af vandfugle – vi burde kunne finde masser af andefugle og gæs og kan hĂĄbe pĂĄ at grave en Nordisk Lappedykker frem derude eller bare nyde synet at de mange flotte Store Skalleslugere.
Turen varer i godt 3 timer.

Jeres turguider er Alfred Tøttrup Hansen, Carit Xerxes, Otto Sorgenfri, Marius Munk, Louis K. Poulsen og Sune Riis, mobil 51 90 21 42.

Snespurv pĂĄ Dueodde - foto Carsten Andersen
Snespurv pĂĄ Dueodde – foto Carsten Andersen

Søndag den 2. januar kl. 10:00 mødes vi ved p-pladsen midt i Almindingen. Vejkrydset Almindingsvej/Segenvej.

De næste 2-3 timer kører vi til sydøst kysten. Nemlig Nexø Sydstrand og Salthammer. Der er mulighed for at støde til turen ved Nexø Sydstrand kl. 10:25

Vinteren har lukket alle søer og i landskabet er der ikke så mange fugle. Det skulle der gerne være ved kysterne. Måske vi udover ænder og gæs kan være heldige at se Sortgrå Ryle, Snespurve og Isfugl.

Ved turens afslutning spiser og drikker vi den medbragte mad og taler om dagens oplevelser.
Det er gratis at deltage – alle er velkomne.

Turleder som de foregĂĄende 73 mĂĄnedsture – Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Mødetid og sted: Søndag den 12. december kl. 10:00 ved Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, 3790 Hasle.

Traditionen tro går årets sidste DOF-Bornholm tur til at se på fugle på Hasle Flak og herfra langs kysten forbi Klympen, ”Peter Olsens Havn” og op gennem Hasle Lystskov til det Hvide Hus på Fælledvej 9, 3790 Hasle.

Turen slutter indendørs i Det Hvide Hus med social hygge med lidt gløgg og æbleskiver, som er forberedt af Ida og Gerda. Det er en gåtur på ca. 1,8 – 2,0 km fra Hasle Røgeri til Det Hvide Hus.

Turledere: Kell Olsen, mobil 23 24 20 08, Karsten Rasmussen og Ida Olsen.

Sølvhejre i Udkæret - foto Carsten Andersen
Sølvhejre i Udkæret – foto Carsten Andersen

Vi er allerede i december, så vores sidste månedstur i år er søndag den 5. december kl. 10:00. Da mødes vi alle ved p-pladsen midt i Almindingen, ved vejkrydset Almindingsvej/Segenvej.

Herefter kører i til Hagemyr og gĂĄr en lille frisk tur. Mon ikke der er ænder,  gæs og mĂĄske en Sølvhejre.
Senere kører vi til Udkæret, der p.t. er meget stor som følge af megen regn. Andefugle, rovfugle m.v. ser vi her. Afslutningsvis nyder vi sammen den medbragte mad i bålhytten nær fugleskjulet.

Turen arrangeres af DOF Bornholm. Det er gratis at deltage. Alle er velkomne. MĂĄnedsturen varer 2-3 timer.

Turleder er som sædvanligt Eilif S. Bendtsen. Mobil 23 48 80 04.

Grågæs i Udkæret ved solopgang - foto Sune Riis Sørensen
GrĂĄgæs i Udkæret ved solopgang – foto Sune Riis Sørensen

Søndag den 7. november kl. 10:00 mødes alle pĂĄ p-pladsen ved Kollekilde – Midt i Almindingen. Ved vejkrydset Almindingsvej – Segenvej.

Vi kører i privatbiler til 3 forskellige fugletårne. Begynder med Bastemose, så Kærgårdstårnet og afslutter ved Udkærets fugleskjul, hvor vi ser på mange ænder, gæs m.v

Til sidst nyder vi den medbragte madpakke i bålhytten ved sidstnævnte lokalitet.

Mød nu op selv om det måske regner. Fuglene er som regel ligeglade om det regner eller ej.

MĂĄnedsturen er arrangeret af DOF Bornholm og varer 2-3 timer. Det er gratis at deltage. Alle er velkomne.

Turleder er som sædvanligt Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Mødetid og sted: Lørdag den 6. november kl. 10:00 på P-pladsen for enden af Springbakkevej.

Vi besøger atter dette spændende område som er ved at udvikle sig til en af øens mest spændende lokaliteter. Nu er der sandsynligvis masser af vand til de rastende fugle og vi ser på, hvilken betydning dette har for artsudvalget.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56 og John Holm

Opmærksomme forbipasserende personer kunne lørdag d. 16.oktober kl. 13 ved Dueodde Vandrerhjem have bemærket et hold på 8 målbevidste cyklister, bevæbnet med kikkerter, store smil og håbefulde blikke, der elegant svang sig i sadlerne for at påbegynde en ekskursion, hvis formål var at udforske agerlandets fugle på det frodige Sydbornholm.

Turdeltagere klar ved cyklerne - foto Kell Olsen
Turdeltagere klar ved cyklerne – foto Kell Olsen

Der var naturligvis et lille håb om, at nogle gåseflokke havde slået sig ned på markerne omkring Dyndeby, Poulsker og Tjørneby, hvilket dog viste sig at være begrænset til et par mindre flokke af Bramgås og Blisgås. Til gengæld kunne vi til overflod nyde synet af Fjeldvåge, Musvåge og Rød Glente op mod den blå himmel i det klare solskin.

Vores to dygtige ledere, Jens Christensen og Hanne Tøttrup, havde tilrettelagt en rute, der førte os rundt i agerlandet ad smalle hyggelige veje og det skulle vise sig, at cykler er særdeles velegnede til denne form for fugleekskursion. Man fylder ikke så meget på smalle veje, man kan høre fuglene, mens man kører og det er nemt at foretage et hurtigt stop og straks have kikkerten klar til brug!
Vi fik derfor også oplevet en hel del arter på turen rundt, bl.a. en hel del Engpibere, Rødhals, Tårnfalk, Tornirisk, Hvid Vipstjert og Rørspurv. Et par store stæreflokke gav en flot opvisning i sort sol og slog sig derefter ned på en mark, hvor en flok Viber rastede. På bredden af et lille vandhul stod der lidt overraskende en Pibeand.

Ved et T-kryds stoppede vi op og Jens Christensen fortalte om et forsøg med lærkepletter på den mark, vi stod ved. Lærkepletter er en betegnelse for nogle steder på marken, hvor man under såningen løfter såmaskinen, så der bliver en bar plet, hvilket man også havde gjort på den pågældende mark. Imidlertid blev marken tilsået med vårsæd og da Lærkerne ankom, kunne de ikke se nogen lærkepletter, da afgrøden endnu ikke var begyndt at spire og Lærkerne slog sig så ned på en anden mark, men…… da først afgrøden kom op og pletterne blev synlige, flyttede Lærkerne over til marken og ynglede der med næste kuld unger! Historien viser, at det ikke altid er lige nemt, når man vil give naturen en håndsrækning.

I samme øjeblik Jens var færdig med at fortælle, blev der råbt: ”Lærker” og sandelig, om der ikke var en flok på ca. 200 Sanglærker, der ivrigt rastede og fouragerede lige for næsen af os på den mark, hvor vi lige havde hørt historien om lærkepletterne!!
Som nævnt var vi otte deltagere, heraf et ungdomsmedlem, nemlig Theodor. Resten af flokken havde passeret pensionsalderen – undtagen Thomas, som derfor også blev tildelt titlen som ungdomsmedlem.

Således opløftede af den fine tur enedes alle om, at det ikke måtte være sidste gang, der bliver arrangeret cykelekskursion.

David Nestved

Mødetid og sted: Lørdag den 16. oktober kl. 13:00 på P-pladsen for enden af Skrokkegårdsvej (ved vandrerhjemmet) medbringende cykel.

I træktiden opsamles mange fugle typisk i det ĂĄbne landskab i Dueoddes bagland, hvor de hviler og tanker op inden de igen forlader øen pĂĄ vej mod syd – mĂĄske allerede næste nat eller morgen. PĂĄ dette tidspunkt af efterĂĄret gælder det især finker og drosler, ligesom FjeldvĂĄger gerne raster her. Desuden opholder der sig normalt ogsĂĄ længere rastende fugle som gæs, Viber og Hjejler i dette omrĂĄde. I øvrigt er der altid chancer for overraskelser i træktiden.

Turen foregår som en rundtur på cykel, så vi har større mulighed for at opdage småfuglene langs vejene.

Varighed af turen er ca. 3 timer.

Turledere: Henriette T. Hansen, mobil 24 60 50 89 og Jens Christensen, mobil 61 33 04 25.

Mødetid og sted: Lørdag den 9. oktober kl. 07:30 ved Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, Rutsker, 3790 Hasle.

Den 4. årstidstur i Fugleværnsfondens nye reservat. Tag lidt med at spise og drikke.

Turledere: John Holm, mobil 28 66 77 49 og Klaus Hermansen, mobil 42 25 68 73.

Præstekraver og Ryle på Dueodde - fot Sune Riis Sørensen
Præstekraver og Ryle pĂĄ Dueodde – foto Sune Riis Sørensen

Søndag den 3. oktober kl. 10:00 mødes vi som sædvanligt på p-pladsen over for Kollekilde midt i Almindingen ved vejkrydset Almindingsvej/Segenvej.

Vi kører denne gang til Dueodde, hvor man også kan støde til turen kl. ca. 10:30 på p-pladsen 100 meter vest for kioskerne.

Herefter vandrer vi 750 meter ud i klitterne for at møde ornitologen Henning Lykke Larsen, der kigger på fugletræk hele 3 uger i træk. Han er kommet på stedet i mindst 15 år. Han er vild med lokaliteterne. Men det vil han fortælle nærmere om.

Senere følger vi stranden mod øst til gangbroen, som fører os tilbage til bilerne. Vi slutter så senere af ved Salthammer/Snogebæk. Her er som regel en masse fugle og et shelter, hvor vi indtager den medbragte madpakke.

Turen arrangeres af DOF Bornholm. Alle er velkommen, og det er gratis at deltage. Turen varer 2 til 3 timer.

Turleder er Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

« Ældre indlæg