Ekskursioner

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Ekskursioner

Mødetid og sted: Søndag den 16. august kl. 10:00 – 13:00 på P-pladsen ved Bastemose på Segenvej ved fugletårnet.

Med nypumpede cykler mødes vi ved Bastemose, for derefter også at cykle rundt om Hagemyr og Svinemose. 
Det er nemmere at se og høre fuglene på cykel, og så er det ikke mindst hyggeligt. Vi kigger specielt efter yngel af Lærkefalk, Tårnfalk og Rødrygget Tornskade.
 
Cykelturen er på rundt regnet 10 km. Husk madpakke, drikkelse og evt. lappegrej. 

Turledere: Jens Christensen, mobil 61 33 04 25 og Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 

Krumnæbbede ryler ved Dueodde - foto Carsten Andersen
Krumnæbbede ryler ved Dueodde – foto Carsten Andersen

Søndag den 2. august kl. 10:00 mødes vi på p-pladsen midt i den store skov Almindingen, nemlig ved krydset Almindingsvej/Segenvej.

Da der p.t. er rigtig mange turister på Bornholm, er det spændende, hvor mange der møder op. Det kan blive en pæn stribe af biler, så jeg må tage hensyn til, hvor der er plads på vores fuglerute.

Årstiden er til vadefugleobservationer, hvorfor vi kører til Sydøstbornholm ved Snogebæk (Salthammer Odde) og Nexø Sydstrand. Med lidt held kan vi spotte mindst 10 forskellige vadefuglearter. Plus ænder, gæs, måger, skarver m.v.

Vi afslutter med at spise den medbragte madpakke og drikke kaffe/the ved Nexø Sydstrand, hvor der er borde og stole.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage i denne DOF tur ledet af ornitolog og naturvejleder Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Selv om vejret så lidt truende ud ved start var 12 deltagere mødt frem til turen. Cirka 15% af deltagerne benyttede en CO2 neutral transportform.

Turens leder var Carsten Andersen, der havde allieret sig med en lokal guide, Jesper Møller. Vi gik først til Udkæret, hvor vi så det endnu ufærdige fugletårn. Faktisk blev vi skyld i at fugletårnet bliver en smule forsinket fordi tømreren måtte forlade sit arbejde for at forklare os om konstruktionen. Når det er færdigt, bliver det et førsteklasses fugletårn. Ved Udkæret var der bla Bynkefugl, Brushane, Tinksmed og et stort antal Grågås.

Ny observationsplatform på vej - foto Ole Pedersen
Ny observationsplatform på vej – foto Ole Pedersen

Vi returnerede til parkeringspladsen og fortsatte ind i Almindingen. Den lokale guide førte os ad en noget overgroet rute, sti kan man ikke kalde det, nedenfor klippen gennem uberørt skov domineret af avnbøg og gamle ege.

Samtlige deltagere tog udfordringen op med smittende positive attituder og her var da også en speciel stemning af et glemt hjørne af Bornholm. Sangfuglene var ikke længere så aktive, men vi registrerede Sangdrossel, Munk, Skovsanger, Løvsanger, Rødhals, Kernebider og enkelte påstod endda at de kort hørte en Nattergal på den forkerte side af Sankt Hans. Der blev også set blåvinget pragtvandnymfe, kejserkåbe, eng- og græsrandøje, og flere lidt specielle planter, alt sammen lige til at indberette til Danmarks fremtidige artsportal, arter.dk.

Fuglekiggeri - foto Ole Pedersen
Fuglekiggeri – foto Ole Pedersen

Ved et mirakel slap alle deltagere uskadt ud af urskoven til en åbenbaring af et panorama ud over Ekkodalen.

På Egholmen var det som om de første bornholmere igen var tilstede på deres boplads.

Vi krydsede Ekkodalen ved Jægerhuset og gik op ad 100-trins trappen. Ved Dronningestenen forklarede Carsten om Naturstyrelsens ufatteligt vidunderlige planer for genskabelse af et højkvalitets fugleområde. Fugleforåret 2021 i Ekkodalen og Vallensgårdsmose bliver af en helt anden kvalitet end det har været de sidste måske 100 år!

Lettere svimle over det fremtidsperspektiv vaklede vi tilbage til udgangspunktet og så undervejs Nordisk Halemejse i familieflok.

Jesper Møller

Eilif havde samlet 18 deltagere til sin tur til Hagemyr, Ølene og Lynggårdsskoven. Det var gode gamle kendinge, men også nye ansigter var at se. Både fra Jylland og Sjælland. Vejret var overskyet og ind imellem med lidt støvregn, men det forhindrede ikke den gode deltagelse.

Ved afgangen i Almindingen - foto Ole Pedersen
Ved afgangen i Almindingen – foto Ole Pedersen

Eilif havde meldt ud, at det nok mere var en botaniktur end en fugletur. Der var mange fugle trods det tunge vejr. I Hagemyr så og hørte vi 20 arter. Der var svaleklire, lille lappedykker, ravn, rørhøg, rødrygget tornskade og mange andre.
Jeg lærte, at en bogfinke siger anderledes i Midtjylland end på Bornholm. Meget interessant med dialekter!

På vejen til Hagemyr fra bilerne, så vi mange forskellige blomster. F.eks. 3 forskellige tidsler, kærtidsel, horsetidsel og agertidsel. Andre planter var skjolddrager, alm. brunelle, prikbladet perikon, hvid snerre og mange andre spændende planter.

Vi kørte derefter til Ølene ved den nordlige P-plads. Fra vejen så og hørtes 9 arter, rørhøg, grågås, hvid vipstjert, musvåge med flere. Derefter gik turen til Lynggårdsskoven og madpakken. Under vejs sås et glentepar svæve over mark og skov.

Som altid en god tur med spændende naturoplevelser oplevelser sammen med dejlige mennesker. Eilif havde som altid tilrettelagt en fin tur og han har en meget stor viden, som han glædeligt deler med os andre.
En af deltagerne fortalte, at han skulle samle kantareller på hjemvejen. Det var et godt tips, så på hjemturen kunne aftensmaden ganske gratis indsamles. Tak for det Jørgen.

Horsetidsel - foto Ole Pedersen
Horsetidsel – foto Ole Pedersen

Eilif ville høre fra en deltager, hvad den mest spændende fugl og plante i dag havde været. Svaret var svaleklire og skjolddrager. Vi fik også lært, at det hedder en skjolddrager, fordi blomsterbægeret ligner et skjold.

Ole Pedersen

Søndag den 7. juni kl. 10:00 mødes vi som sædvanligt på p-pladsen over for Koldekilde midt i Almindingen. Ved krydset Almindingsvej/Segenvej.

Jeg vil byde velkommen som tidligere. I må gerne komme ud af bilerne. Jeg finder hurtigt ud af antal, hvem der kører først osv. Jeg har på forhånd en medleder, hvis det skulle blive nødvendigt (over 10 deltagere). Efterhånden behøver vi ikke at gentage alle forholdregler vedr. corona. Vi kender dem alle. Og vi er alle fornuftige.

Denne gang bliver vi inde på Bornholm, idet turen først går til Svartingedalen fra den sydlige ende. Vi går halvvejs og vender. Efterfølgende kører vi til Præstedammen i Klemensker. Ikke så mange kender denne lokalitet. Vi afslutter her med at drikke kaffe, spise mellemmad og evaluere dagen.

Turen varer 2-3 timer. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. Jeg har håndsprit med.

Turleder Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

I disse uger kulminerer fuglesangen rundt om på Bornholm. En af de bedste måder at opleve det imponerende kor på er at starte tidligt om morgenen. Jo tidligere jo bedre.

Så på søndag mødes vi kl. 4:00 på parkeringspladsen nord for Bastemose. Det ser ud til at blive flot vejr og allerede på denne tid af dagen er der fuld gang i drosler og sumpsangere. Efterhånden som tiden går og vi bevæger os rundt om mosen, stemmer flere og flere arter i.

Turen er på bare 1½ km, så vi kan roligt tager os god tid til at lytte til de mange forskellige arter. Ud over de forskellige sangere håber vi på at der kommer Rørdrum, Trane, Lærkefalk og Rødrygget Tornskade på turlisten.

Husk at vi stadig skal færdes i grupper på under ti deltagere. Når du ankommer til mødestedet, vil du derfor blive bedt om at blive i bilen, til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk, kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes mindst en meters afstand til de andre deltagere.

Carsten Andersen

Velkommen til Fuglenes Dag - foto Thomas Christensen
Velkommen til Fuglenes Dag – foto Thomas Christensen

På søndag den 31. maj 2020 er der åbent fugletårn.

Jeg vil befinde mig i og ved Kærgårdstårnet fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Så mød op, kig på fugle og få en fuglesnak.

Mødested på p-pladsen nær tårnet. Adressen er Skørrebrovejen 4. Der er indkørsel til tårnet hvor Kærgårdsvejen udmunder i Skørrebrovejen. Der er mange småfugle omkring stedet og en fremragende udsigt over Vallensgårdsmosen. Rørhøg, Trane, Ravn m.v. vil vi sikkert kunne observere. Med lidt held måske både Lærke- og Aftenfalk.

Alle er velkomne. Det er (naturligvis) gratis at deltage. Tag lidt mad og drikkelse med. Vi må skiftes til at være oppe i tårnet, hvor vi kun må være omkring 8 personer ad gangen for at overholde afstandsbestemmelserne. Jeg har håndsprit med.

Vi ses i flot pinsevejr. Solen vil danse, vent og se.

Turleder er Eilif S. Bendtsen.

Sundhedsstyrelsen er kommet med Beredskabsplan III som gælder fra 21. april i år. Der er nu givet grønt lys til atter at arrangere fugleture. Foreningen åbner derfor for deltagelse i vores planlagte ture rundt på Bornholm. Vi skal selvfølgelig tage vores forholdsregler for at reducere risikoen for smitte til det minimale. Du skal derfor ikke møde op hvis du har symptomer (selv lette) på sygdom og vi synes heller ikke du bør deltage hvis du er i en af risikogrupperne.

Vi skal selvfølgelig holde afstand til hinanden og ikke dele kikkert, teleskop eller telefoner lige som håndtryk må undlades. Der må selvfølgelig heller ikke deles bil med nogen uden for din husstand.
Se gode råd i forbindelse med udendørs aktiviteter på Sundhedsstyrelsen plakat.

Når du ankommer til det annoncerede mødested vi du blive bedt om at blive i bilen til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Hvis der er mere end ni deltagere, bliver disse delt i flere grupper med hver sin turleder så vi maximalt færdes ti sammen. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes 2 meters afstand til de andre deltagere.

Vi har sikret os at der kommer mindst tre turledere på hver tur.

Vi glæder os til at se jer igen i den Bornholmske natur!

Som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger er alle for-
eningens møder og ture midlertidigt aflyst!

Vi genoptager selvfølgelig vores planlagte ture, når det igen er uproblematisk, at over ti personer mødes udendørs. Følg med i nyhederne og her på hjemmesiden.

DOF Bornholm må desværre aflyse turen til Rø Plantage den 4. april 2020. Aflysningen sker for at reducere smitten med Coronavirus, COVID-19
Vi satser på at gennemføre en tilsvarende tur i april måned 2021.

John Holm og Merete Mortensen

« Ældre indlæg