Biologi

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Biologi

Hannen af den smukke Stor Skallesluger ses her . Klik på foto og se mere. Foto Sune Riis Sørensen

Stor skallesluger han. Foto Sune Riis Sørensen

Årsopgørelsen 2012

2012 blev året, hvor vi fik gang i en Stor Skallesluger – gruppe på Bornholm.

Gruppen består af: Morten Lilleskov Christensen, Karsten Rasmussen, Kell Olsen, Claus Gjerrild, Anders Hartmann og Jan Riis-Hansen.

Vi har bygget 35 nye kasser og havde et par stykker stående i forvejen. Alle kasser er sat op, så vi ser frem til de kommende ynglesæsoner.

Jeg var selv med til at starte projektet i 1997 sammen med ungdomsafdelingen. Der er sat kasser op i 1997, 1998 og 2000, i alt 27 kasser. Projektet kørte desværre kun til 2000, men vi nåede at registrere 3 kasser med ynglesuccces, alle på Nexø Sydstrand.
Læs resten af dette indlæg »

Forslugen Slørugle - foto Carsten Andersen

Forslugen Slørugle – foto Carsten Andersen

I denne søde juletid skal man passe på ikke at være for forslugen. Denne historie illustrerer forhåbentlig dette med al tydelighed.

I starten af december blev en stor Slørugleunge fundet død, ved en af de gårde på Østbornholm hvor vi ved arten yngler. Fuglen var ringmærket og det viste sig snart, at den faktisk var blevet ringmærket samme sted minder end to måneder tidligere af David Nestved. På det tidspunkt var ungen i fin form og den største i kuldet. Men nu var den altså død. For om muligt at opklare årsagen til dens triste skæbne bragte Else og Helge Clausen den til Åkirkeby Dyreklinik. Else er jo i øvrigt kendt for at finde døde fugle, idet det også var hende, der foråret 2010 fandt resterne af en rørdrum i Svinemosen.

En udvortes undersøgelse gav ingen fingerpeg om dødsårsagen. Ugleungen var i særdeles god foderstand og virkede endda tykmavet. Der var ingen frakturer på hverken vinger eller ben og ingen blødninger på nogen af de tilgængelige slimhinder. Da vi råder over et godt røntgenanlæg på klinikken, tog jeg et billede af fuglen. Her var heller ingen frakturer at se. Ofte findes halsen ellers brækket på fugle fundet fritliggende nær bygninger eller veje.

Ved nærmere inspektion af billedet viste det sig imidlertid, at der var store mængder ufordøjede knogler i maven på fuglen. Så mange at den må være død af ikke at være i stand til at fordøje det store bytte hurtigt nok. Som det ses på billederne er knoglerne lange og tynde. Sådan ser kun fugleknogler ud. Så den store unge – som jo nok har været den mest forslugne – har slugt en alt for stor fugl. Den er næppe blevet parteret først og ugle kan jo ikke tygge, så den er sandsynligvis røget ned i én bid.

Om den har fået byttet serveret af en af sine forældre, eller selv har fanget det er ikke til at svare på. Fugle udgør normalt en forsvindende lille del af Sløruglernes menu (under 3%), så det er bestemt et usædvanligt fund. Det er dog et kendt fænomen, at Skovhornugler kan flytte ind i staldbygninger om vinteren, hvor de bl.a. ernærer sig ved at fange spurve. Denne adfærd har jeg dog ikke hørt om hos Slørugle. Under alle omstændigheder en trist historie som jo giver anledning til eftertanke i denne julefrokost-tid.

Carsten Andersen

Nyere indlæg »