Bestyrelsen arbejder med …

Bestyrelsen i arbejde - foto Mogens Kofod

Bestyrelsen i arbejde – foto Mogens Kofod

DOF Bornholms bestyrelse holder elleve m√łder om √•ret. M√łderne holdes p√• skift hos
bestyrelsesmedlemmerne, der som regel byder på en kop kaffe, en ostemad eller lignende.

Dagsordenspunkter samles hos foreningens formand K√•re Kristiansen som s√•, efter samr√•d med bestyrelsens medlemmer, udsender dem f√łr m√łderne.

√ėnsker du at kontakte bestyrelsen kan du finde listen over medlemmerne og deres kontaktoplysninger ved at klikke her.
 
 

Sommer 2017 – Bestyrelsesm√łder den 21. juni og 29. august

Læs mere om hvad bestyrelsen arbejder med, ved at klikke her.
Du kan l√¶se om: Ny koordinator for vandrefalke p√• Bornholm, lokalforeningens dialog med mountainbikere, anvendelse af webkamera og droner, fugleinfo til turister samt feltunders√łgelser i 2018.

Marts 2017 – Bestyrelsesm√łde den 28. marts

Hundsemyre

Bestyrelsen arbejder for tiden s√¶rligt med at f√• √•bnet for adgang til fuglet√•rnet ved Hundsemyre. Der kan relativt simpelt laves adgang, uden at det vil genere fuglene. Der ligger en gammel fredning p√• omr√•det, men DOF, Danmarks Naturfredningsforening og kommunen √łnsker fredningen √¶ndret, s√• der kan gives adgang til t√•rnet hele √•ret, og det ser ud til at lykkes. Der resterer dog lidt praktiske ting. Kommunen er ved at kigge p√•, om der kan etableres en parkeringsmulighed.

Pjece til turister

Vi har i l√¶ngere tid talt om at lave en pjece til fugleinteresserede turister. Vi t√¶nker os en ret simpel sag – en foldet A-4 ‚Äď med lokalitetsbeskrivelser og henvisning til hjemmesiden. Tanken er at l√¶gge den til fri afbenyttelse p√• Destinationen.

Mountainbikespor

Kommunen har givet et stort bel√łb til etablering af spor til mountainbikes, Vi ved fra Gribskov, at der er risiko for, at rovfugle g√•r af rederne i n√¶rheden af sporene. Vi har derfor haft kontakt til Naturstyrelsen p√• Bornholm. Vi er ikke s√• bekymrede p√• banerne omkring Rytterkn√¶gten, men et spor ned mod Udk√¶ret, som kan give mountainbikerne ‚ÄĚDanmarks l√¶ngste nedk√łrsel‚ÄĚ giver os anledning til bekymring. Vi kan ikke forhindre anl√¶ggelse af baner, men Naturstyrelsen p√• Bornholm har lovet os, at vi f√•r konkret indflydelse p√•, hvor banerne l√¶gges, s√• vi regner med en l√łsning i mindelighed.

Folkem√łdet

Danmarks Naturfredningsforening har tilbudt de gr√łnne foreninger p√• Bornholm, at vi kan l√•ne deres telt p√• Folkem√łdet om s√łndagen. Det har vi selvf√łlgelig takket ja til. I samarbejde med DN lokalt laver vi et emne om ‚ÄĚOutdoor aktiviteter ‚Äď benyttelse og beskyttelse‚ÄĚ, hvor vi fors√łger at f√• en debat med de andre interessenter. Det er ikke f√¶rdigplanlagt i detaljer endnu, men kom forbi s√łndag formiddag p√• Folkem√łdet, s√• ses vi.

Kåre Kristiansen

Januar 2017

Bestyrelsesm√łde

Bestyrelsens f√łrste m√łde i 2017 blev holdt den 10. januar. Det blev et hyggeligt og konstruktivt m√łde og kort opsummeret arbejder DOF-Bornholms bestyrelse nu med to kommende naturarrangementer: √ėrnenes dag samt Skovens dag.

√ėrnens dag afholdes den 26. februar og en landsd√¶kkende m√¶rkedag dedikeret oplevelser af vores mest imponerende fugle ‚Äď√łrnene. Her vil DOF-Borholm arrangere en √łrnetur s√• folk forh√•bentlig kan opleve √łens ny-tilflyttere -hav√łrnene.

Skovens dag, som Naturstyrelsen arrangerer og afholder den 7. maj, vil vi gerne bidrage til med en offentlig fugletur og annoncere denne, som √łrneturen, p√• hjemmesiden her.

Ud over disse naturarrangementer arbejder bestyrelsen med planl√¶gning af DOF-Bornholms generalforsamling den 15. februar, samt en sag som skaber stigende bekymring hos mange af √łens naturelskere ‚Äď nemlig den hastige reduktion af de bornholmske bondeskove. Mange af disse sm√• skovoaser bliver i disse √•r f√¶ldet for produktion af tr√¶flis. Dette er til stor skade for de mange fugle, der kr√¶ver rolige og uforstyrrede omr√•der. En art som r√łd glente og dueh√łg vil is√¶r v√¶re ber√łrt af s√•danne f√¶ldninger.

Bestyrelsen

August 2015

Sommerrydning

Der har igen i år været græsselige eksempler på skovrydning midt i fuglenes yngletid.
Det v√¶rste eksempel var private sommerhusejere mellem B√łlshavn og Ypnasted, som fik formanden for Skovdyrkerforeningen til at rydde i maj og juni. For√łvrigt p√• arealer hvor bevoksningen er fredet.
Vi vil v√¶re med til at synligg√łre disse overgreb mod fuglenes ynglesteder. Heldigvis er der ogs√• et eksempel p√• at et vakst medlem, opdagede der var en rydning igang. Denne blev udsat efter en opringning af formanden. Vi vil ogs√• her bede alle vore medlemmer v√¶re opm√¶rksomme hvis de ser noget s√•dant er i gang.

Fugletårnet i Kærgårds Mose

Det nye fuglet√•rn i K√¶rg√•rds Mose er f√¶rdigt. Et projekt DOF Bornholm har arbejdet p√• i mange √•r. Indvielsen bliver s√łndag den 30. august kl 14. P√• denne dag h√•ber vi ogs√• p√• at kunne pr√¶sentere en turfolder med forslag til, hvordan man kan cykle rundt mellem seks fuglet√•rne.

Mogens T. Kofod

April 2015

Konstituering

Bestyrelsen blev konstitueret med Carsten som formand og som noget nyt blev Christian n√¶stformand, en funktion Carsten l√¶nge har savnet. Det blev besluttet at udvide bestyrelsen med to suppleanter. Suppleanterne indkaldes til alle bestyrelsesm√łder. S√• hvis du har lyst er der mulighed for at byde ind.

Fugletårn i Kærgårds Mose

Endelig! Tårnet i Kærgårds Mose er under konstruktion. Jan Riis Hansen arbejder på det og en indvielse er snart forestående.

Bes√łg af DOF’s nye direkt√łr

DOFs nye direkt√łr, Sigrid Andersen bes√łger Bornholm¬† som den f√łrste af lokalforeningerne.
Det blir den 18. og 19. juni og falder således sammen med lokalforeningens arrangement i Almindingen.

Repr√¶sentantskabsm√łde

Carsten, My og Mogens har v√¶ret til repr√¶sentantskabsm√łde i Ringk√łbing. Et indholdsrigt og konstruktivt m√łde, hvor vi ogs√• fik lejlighed til at hilse p√• andre frivillige fra hele landet.
Inden m√łdet s√łndag formiddag var der en tur til det naturgenoprettede Skjern Enge.

Udsættelse af Ræv på Bornholm

Under eventuelt blev der diskuteret om ræven igen skal udsættes på Bornholm.
Dette p√• foranledning af at TV2 har indkaldt til en paneldiskussion om dette den 4. juni. Der kan v√¶re mange v√¶gtige argumenter b√•de for og imod, overordnet var der dog blandt de fremm√łdte bestyrelsesmedlemmer en stemning for genuds√¶ttelse.

Mogens T. Kofod

Ultimo 2014

Kystfugletællinger

P√• sidste m√łde (den 9. oktober 2014) blev datoerne for de n√¶ste t√¶llinger fastsat. For at samordne vintert√¶llingen med kystfuglet√¶llinger i det √łvrige land, blev vores traditionsrige vinterkystfuglet√¶lling rykket til anden weekend i januar, hvilket n√¶ste gang bliver den 10. og 11. januar 2015.

Den kommende sommerkystfugletælling, som bliver den fjerde i rækken holdes kun én dag.
Datoen i 2015 bliver den 6. juni.

Nyt fugletårn i Kærgårds Mose

Fugletårnet i Kærgårds Mose har stået på bestyrelsens dagsorden i snart flere år og vi har været lige ved, at nu kom det!
Der har været besigtigelser med flere partnere, et godt sted blev fundet, for siden at blive flyttet og så var den lige ved at være der. Der var tilsagn fra flere fonde, en aftale med kommunen om at bygge tårnet var i orden, så var der bare lige en fredning vi var for nær.

Om igen – men nu er den p√• plads. Morten Ravnholt (Naturstyrelsen) har i mellemtiden afl√łst Tommy Hansen, der er givet dispensation og pengene er stadig til r√•dighed. Ole Holm Pedersen (BRK) vil s√łrge for det praktiske arbejde og med lidt held kan t√•rnet indvies inden Tranerne, R√łrh√łgene og mosens andre fugle kommer igen til for√•ret.
I mellemtiden er Kærgård blevet nedrevet og der er blevet lavet en fin parkeringsplads.
Det bliver rigtig spændende at få et udsyn over dette enestående og med bornholmske briller, store vådområde.

Bestyrelsen er glad for det samarbejde der har v√¶ret med Naturstyrelsen og gl√¶der sig over at dette √łnske om et fuglet√•rn nu endelig synes indenfor r√¶kkevide.

Mogens T. Kofod