Bestyrelsen arbejder med — juni-august 2017

Herunder kan du læse om de vigtigste emner bestyrelsen har arbejdet med i forbindelse med møderne den 21. juni og 29. august 2017.

Ny koordinator for vandrefalke på Bornholm

Christian Lau har igennem 8 år bestridt hvervet, men vil nu gerne afløses – og det påtog Merete Mortensen sig efter nogen betænkelighed.

Dialog med mountainbikere

Stille og roligt, fordybet i naturoplevelse på en lille skovsti, og så ud af ingenting kommer der en mountainbiker racende bagfra og suser lige forbi, så ørerne blafrer. Så forskrækket, så man ikke engang når at råbe et passende ukvemsord, før bikeren er så langt væk, at det ikke giver mening. Det er generende og ødelæggende for oplevelsen af en fugletur, og de fleste af os har nok prøvet det. Og ikke nok med det, det er påvist, at det i væsentlig grad også generer fuglene – læs artiklen i Pandion.

Og alligevel er første ord i overskriften på det her emne ”dialog”. For uanset om vi sådan lidt sat på spidsen egentlig gerne så, at der ikke fandtes mountainbikere på de steder, hvor vi kigger på fugle, er det ikke en kamp, vi kan vinde. Hvis vi vil have indflydelse, er vi nødt til at indgå i dialog.

Heldigvis er der også rigtig mange fornuftige mountainbikere, også blandt de toneangivende, og der er faktisk tre udbydere af mountainbiketure på Bornholm, som på eget initiativ har taget kontakt til os med henblik på at komme til en fælles forståelse, og selvfølgelig skal vi følge positivt op på det. Vi har ikke en myndighedsrolle, det er kommunens og Naturstyrelsens opgave, men hvis vi via dialog med mountainbikerne kan få indflydelse på, hvor de lægger baner eller planlagte ture, kan vi måske komme et stykke. Og selvfølgelig fortsætter vores samarbejde med kommune og Naturstyrelse uændret.

Vi er derfor tre fra bestyrelsen, Sune, Jens og Kåre, som i den nærmeste fremtid vil mødes de tre mountainbikere, og så bliver det spændende at se, hvad der kan komme ud af et sådant møde.

Anvendelse af webkamera og droner

DOF har på landsplan haft flere webkameraer i gang, senest ved reder hos fiskehejre, havørn og stor hornugle, og i sommers gav Sune i samarbejde med T2Bornholm os i en kortere periode mulighed for følge familielivet i en stormmågerede på Bornholm.

Også droner har vi lidt erfaring med. TV2Bornholm spurgte midt i august, om DOF-Bornholm havde nogen indvendinger imod, at de i forbindelse med optagelser til en EKKO-udsendelse brugte en drone til optagelser henover området. Det skulle bruges til en udsendelse om oplevelser omkring Udkæret. Det er Naturstyrelsen som har myndighedsansvaret, så vi kan selvfølgelig ikke fra DOF’s side give ”tilladelse”, og den havde de da også fået fra Naturstyrelsen, som så samtidig havde bedt dem om at vende sagen med os. I den konkrete sag vendte vi det med DOF centralt, og vurderingen var, at forstyrrelsen ville være minimal, så vi sagde OK.

Webkamaraer og droner vil vi givetvis komme til at se mange flere af i tiden fremover. På den ene side vil webkamaraer, specielt ved opsætningen, forstyrre fuglene, og måske kan det også efterfølgende lede rovdyr til reden.

Og det er ikke svært at forestille sig, at en ynglende fugl vil kunne opfatte en drone som en konkurrent eller en decideret trussel. Det taler imod brugen. På den anden side er der en mulighed for at komme bredere ud, give oplevelser, forståelse og opmærksomhed, og dermed give forståelse for at skabe bedre forhold for fugle. Droner har også været brugt i videnskabelig sammenhæng i forbindelse med optællinger med stort udbytte.

Alt i alt var det bestyrelsens holdning, at vi vil være positive i forbindelse med samarbejde med seriøse partnere, og så vil vi i forbindelse med lidt mere sjældne fugle drøfte problemstillingen med DOF centralt.

Fugleinfo til turister

På hjemmesiden har vi i længere tid haft ”Guider og turbeskrivelser” fx fugletårnspjecen samt ”Bornholmske fuglelokaliteter”, men samtidig har vi oplevet et behov for bedre information til fugleinteresserede turister.

Vi har derfor indledt et samarbejde med Destination Bornholm, hvor vi i første omgang fra august 2017 har haft dem til at uddele en lille pjece med omtale af 10 lokaliteter. Destinationen har været meget imødekommende, og på et møde den 1. november skal vi drøfte erfaringerne fra den hidtidige indsats og fremtidige initiativer.

Feltundersøgelser i 2018 – DOF-Bornholm

Vores lokale arbejde med ATLAS III slutter i starten af 2018. Bestyrelsen arbejder på, at alle de lokale aktive i ATLAS III og gerne flere, kan blive engageret i et nyt projekt. Vi har derfor drøftet muligheden for at lave en eller flere undersøgelser på Bornholm, så vi kan udnytte engagementet og den store flok af aktive.

Vi vil på det kommende bestyrelsesmøde drøfte forskellige muligheder, konkret er følgende blevet nævnt: Undersøgelse af fugleforekomsten på udvalgte småbiotoper, forekomst/optælling af stormmåge eller digesvale eller vibe.

Og så skal vi jo altid huske vores meget vigtige løbende projekt i forbindelse med punkttællingerne. Hvis du ikke allerede er punkttæller, så snak med Jens. Det er en meget overkommelig opgave, som kan klares af alle med bare basal fugleviden – meld dig, bliv punkttæller, læs mere her.

Kåre Kristiansen