Bestyrelse

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen på telefon eller e-mail.
Benyt nedenstående kontakt information.

Bestyrelsen i DOF Bornholm

Kåre Kristiansen (formand)
Tlf.: 20 43 12 05
E-mail: kkr.kkr@gmail.com

Niels-Christian Lau (kasserer)
Tlf.: 21 44 08 89
E-mail: dorthe-christian@mail.dk

Carsten Andersen
Tlf.: 56 96 22 40
E-mail: carstenogannette@post.tele.dk

Per C. Pedersen
Tlf.: 56 95 58 28
E-mail: percpedersen@live.dk

Jens Christensen
Tlf.: 61 33 04 25
E-mail: jechbornholm@gmail.com

Mogens T. Kofod
Tlf.: 21 75 50 02
E-mail: mtkofod@paradis.dk

My Størup
Tlf.: 24 61 77 78
E-mail: mystoerup@hotmail.com

Sune Riis Sørensen
Tlf.: 51 90 21 42
E-mail: suneriis@gmail.com

Thomas Christensen
Tlf.: 30 31 95 40
E-mail: tc@fm-info.dk

“Arbejdende” suppleant

John Holm
Tlf.: 28 66 77 49
E-mail: johnholm53@gmail.com

Repræsentantskabsmedlemmer

Kåre Kristiansen
Mogens T. Kofod
Suppleant: My Størup