Bastemose

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Bastemose, sommer - foto Thomas Christensen

Bastemose, sommer - foto Thomas Christensen

Mosen ligger i Almindingen lige på sydsiden af landevejen mellem Rønne og Svaneke. Der er en P-plads ved vejen.

Herfra går en sti 100 m ned til fugletårnet, hvorfra der er en rigtig god udsigt over mosen. Tårnet er indrettet med opkørselsrampe, så kørestolsbrugere også kan have glæde af tårnet.

Der er flere muligheder for at bevæge sig rundt i området ad stier.
Dels er der en ca. 1000 m runde om den nordøstligste del, dels kan man komme rundt om hele mosen, men her går stien gennem ret våde partier i sydenden og er derfor ikke så fremkommelig.

GPS koordinater: 55.126233 N – 14.947168 E

Naturtype

Bastemose er en næringsrig mose med udstrakte bevoksninger af Tagrør. Der er også mere åbne vandflader, men her er der tætte bevoksninger af Hvid Åkande og Krebseklo. Midt i mosen ligger en ø baseret på tørvemos og dækket af tæt pilekrat.

Fugle

Rørdrum - foto Thomas Christensen

Rørdrum - foto Thomas Christensen

Ynglefugle: De mest fremtrædende ynglefugle må være Trane (1 par) og Rørhøg (1 par). Begge arter giver flotte opvisninger om foråret, dels trompeterende Traner, dels luftakrobatik af Rørhøgene.

Herudover yngler Lille Lappedykker, Grågås, Gråand, Blishøne, Grønbenet Rørhøne, Vandrikse, Gøg, Rørsanger, Rørspurv, Halemejse, Pungmejse (uregelmæssigt), Rødrygget Tornskade (1-2 par). Rørdrum høres næsten hvert forår pauke fra rørskoven, men vi har dog ikke med sikkerhed konstateret ynglen.

Træktider og vinter: I træktiderne raster en del ænder af mange arter. Om foråret høres enkelte år Drosselrørsanger og Skægmejse, ligesom Lærkefalke og Aftenfalke på forlænget træk optræder med deres elegante guldsmedejagt over mosen i maj-juni. Fiskeørn fouragerer jævnligt, og er der Havørn på øen, ses den jævnligt her. Om efteråret kan adskillige hundrede Stære gå til overnatning i mosen.

Arter set pĂĄ lokaliteten.

Andre seværdigheder.

Bastemose er en fin botanisk lokalitet. Om foråret ses bl. a. flotte bevoksninger af Hulkravet Kodriver og Maj-Gøgeurt. I pilekrattet kan man finde Mose-Vintergrøn, og ved stien langs nordsiden af mosen vokser Ægbladet Fliglæbe.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.