Indlæg af SRS

Du browser i øjeblikket SRS’s indlæg.

DBA2020 er Danish Birder Awards -festen, du ikke må gå glip af! Den holdes i København og hylder Danmarks ornitologiske feltfolk, og fejrer feltornitologien. Aftenen vil byde på en kendt gæst fra birder-verdenen, nemlig englænderen Richard Bonser, spændende quiz, fed live-musik, mad og drikkelse, og selvfølgelig kåring af prisvindere i de 15 kategorier. Sidst, og vigtigst, vil aftenen være i selskab med ligesindede, og en mulighed for at træffe folk fra felten og gamle venner du måske ikke har set i lang tid?

Læs resten af dette indlæg »

Fin weekendtur til Christiansø

Lørdag den 21. september mødtes ni af øens ornitologer for at tage en tur til Ertholmene. Vejret var behageligt med let vind og ganske lunt trods en overskyet himmel. Vi blev som sædvanlig sendt af sted fra Gudhjem med fuld musik af en snes lokale som var mødt op. En flot tradition som alle om bord værdsatte. Bortset fra lidt Store Skalleslugere i klipperne blev det ikke til mange fugle på overfarten. Kun en lille flok Pibeænder kom i bogen.

Vel fremme efter en rolig sejltur blev vi flot modtaget af en velkomstkomité, bestående af otte af lokalforeningens medlemmer, som var rejst til øerne før os andre. Vi fik derfor også en del tips om, hvilke krat der husede rastende fugle og hvad de ellers havde set. Desværre var meldingen, at der var meget få fugle at se de foregående dage. Hurtigt viste det sig dog at der var mange Hvide Vipstjerter. Både rastende og trækkende. Eng- og Skovpiber lod sig også ofte høre og der var rig lejlighed til at lære deres trækkald. Vi lagde ud på Frederiksø og her var der Gransangere i flere af buskene. Her og der desuden en Løvsanger. Knapt var vi på vej tilbage mod Christiansø, før en Hortulan blev fundet på sydspidsen af Frederiksø! Fuglen tog kort efter den korte tur over vandet til naboøen og vi fulgte trop. Vi fik fine iagttagelser af denne efterhånden sjældne trækfugl.

Læs resten af dette indlæg »

Den 20. februar blev generalforsamlingen afholdt i Rønne og ~25 friske DOFér mødte op til en god og hyggelig aften. Referater kan læses her: Generalforsamling 2018

Aftenen sluttede af svanekebryg tilsat en stribe gode bornholmske digte, oplæst og finurligt sammenkædet af Mogens Kofod efterfulgt af fuglequiz som Kahoot. Quizzen bestod af 20 spørgsmål om bornholmske fugle, fuglenavne og fuglestof (prøv den herunder).
Quizzen var underholdene og særligt på grund af kampen mellem de to hold i toppen: DOF-ung (Asger og Lauritz) og “team Silverback” (Ole Leegård, Hans Kurt, Per Pedersen, og Eilif B.)… -minsandten om ikke DOFung løb af med sejren foran Team Silverback. Helge Clausen tog en flot tredjeplads.

Kahoot quizen kan ses her: Kahoot Generalforsamlingsquiz spørgsmål
og spilles her (indtast pin på mobilen) KAHOOT generalforsamling

Husk vores generalforsamling onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00 på Rønne Bibliotek
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Mogens T. Kofod og Sune Riis Sørensen underholde med causeri og quiz – husk at medbringe din telefon…

Der serveres vand, øl og snacks. Medbring selv kaffe/te.
Venlig hilsen fra bestyrelsen

Onsdag eftermiddag d. 15. august var vi ved at lukke dyreklinikken i Åkirkeby, da der kommer et opkald fra Falcks dyreambulance. De har via Dyrenes Vagtcentral (telefon 1812) fået oplyst, at der hopper en rovfugl rundt ved Glappe nær Østermarie. Fuglen, der ikke kunne lette, er blevet indfanget og forsigtigt anbragt i et transportbur. Det drejer sig sandsynligvis om en Musvåge.

Død ung vandrefalk - bemærk sår på højre vingeforkant - foto Carsten Andersen

Død ung vandrefalk – bemærk sår på højre vingeforkant – foto Carsten Andersen

Da ambulancen ankommer, gør Annette og jeg store øjne ved at stå ansigt til ansigt med en stor, flot, ung Vandrefalk! Man får et helt sug i maven. Den er dog i fin stand med undtagelse af et sår på højre vinges forkant. Ved undersøgelsen ser vi desuden, at den bærer danske ringe. Umiddelbart virker såret ikke så alvorligt; men da fuglen stadig ikke er i stand til at flyve, ender vi med at tage et røntgenbillede.

Dette efterlader ingen tvivl om, hvorfor den ikke kan flyve. Albuebenet er fuldstændig knust nær håndroden. Endnu en mavepuster! En sådan skade kan aldrig repareres på en rovfugl, der skal kunne jage med over 100 km/t. Desværre er der ingen anden udvej end at aflive fuglen med det samme. Ringene afslørede, at det drejede sig om den unge hun fra parret i Stubbeløkke-bruddet nær Rønne. Den blev mærket 31. maj og da vurderet til at være 17 dage gammel. Med andre ord blev den kun tre måneder gammel.

Knust radius (albueben) på vandrefalk - foto Carsten Andersen

Knust radius (albueben) på vandrefalk – foto Carsten Andersen

Jeg vil tro, skaden er opstået ved, at den er kommet til at flyve ind i en ledning af en slags under en jagt. Der var i hvert fald ingen tegn på en forbrydelse, da der ingen hagl blev fundet i fuglen. Denne historie er ekstra trist, da vores Vandrefalke jo har haft en rigtig dårlig reproduktion i år med bare to flyvefærdige unger. Mon ikke at kulden i marts har haft en finger med i spillet? Fuglene begynder ynglesæsonen i denne måned og har sikkert startet ekstra tidligt efter forårstemperaturer i februar.

Carsten Andersen

Huldue er en af de spændende fugle vi kan se på turen. Foto Carsten Andersen

Huldue er en af de spændende fugle vi kan se på turen. Foto Carsten Andersen

På søndag d. 4. maj er der ekskursion til et unikt bornholmsk landskab.

Vi skal til området omkring Ringebakkerne, hvor der både er kystklipper og sprækkedale, med alt hvad hertil hører. Da alle arter på dette tidspunkt er fremme fra vinterkvarteret, i større eller mindre antal, er der mulighed for rigtig mange forskellige fugle. Dette omfatter bl.a. årets første Havesangere og Nattergale, men også alkefugle bør komme på turlisten.

Vi mødes nord for Teglkås kl. 8 til en spændende tur i det kuperede landskab.

Samlet ved Salthammer. Foto Mogens T. Kofod

Samlet ved Salthammer. Foto Mogens T. Kofod

Trods småregn og hård blæst fra sydøst var vi ni samlet ved Salthammer den 15. februar kl 9 til en tur langs østkystens små havne. Heldigvis var der rimeligt med fugle og ved salthammer inkl. en ordentlig samling måger der kunne studeres i teleskoperne. Både Sølvmåger, Hættemåger, Svartbage, Stormmåger, og Kaspiske Måger fik vi set og herudover store flokke af Havlitter der rastede ude på havet.

Ved næste stop i Årsdale tog regnen til men heldigvis rastede også her en masse fugle bag pynten ud for havnen og især måger kunne nærstuderes og flere flotte gamle Kaspiske Måger sås. Næste stop var Solskinsbyen Svaneke hvor navnet vitterligt gav mening, for vejret skiftede på magisk vis til sol der sammen med læ fra skoven ved fyret gjorde det rigtig fedt at være ude. Skæret ml. havnen og fyret husede godt 1000 måger og de kunne ses i super godt medlys. Håbet var at finde en Gråmåge men vi måtte nøjes men en god håndfuld Kaspiske Måger bland Sølvmågerne.

Turen sluttede i Listed hvor en kvidrende Sanglærke bød os velkommen og tak til alle fremmødte for en god tur og på gensyn næste gang.

”DE FEM SMÅ”

Mødetid og sted: Lørdag den 15. februar kl. 9.00 ved Salthammer (sydsiden af rensningsanlægget).

Selvom turen til Nexø havn plejer at være en god oplevelse, med mange gode fugle trods årstiden, prøver vi i år lidt nyt med en tur til Østbornholms små havne. Nærmere bestemt De fem små: Snogebæk, Årsdale, Svaneke, Vigehavn og Listed. Ofte kan sådanne små vandlokaliteter være læ-sted for vinterens vandfugle og sjove fugle langvejs fra. Kom og vær med, når vi går på opdagelse i disse sjove områder og med lidt held får mange spændende måger, pibere og ænder og hvem ved – måske en Søkonge eller norddykker.

Turleder Sune Riis Sørensen, kontakt: mobil 51 90 21 42 og suneriis(a)gmail.com

Seneste nummer af Gaddisijn med mange spændende artikler og smukke tidsaktuelle fotos af fugle fra Bornholm.

Seneste nummer af Gaddisijn med mange spændende artikler og smukke tidsaktuelle fotos af fugle fra Bornholm.

DOF-Bornholm er en af de efterhånden få lokalforeninger der stadig har et lokalblad. Ovenikøbet et meget smukt blad i flot layout og med fuglebilleder i meget høj kvalitet. Bladet afspejler en meget aktiv lokalforening med resultater af tællinger, referater og billeder fra ture og reflektioner over fuglelivet på Bornholm. Grundet computerproblemer kom december-nummeret først i januar, og hvis du som medlem endnu ikke har fået dit blad, kan du kontakte redaktøren.

Lis har i mange år lavet og redigeret et meget læseværdigt blad, som også har fulgt med i den nye teknik. Du kan kontakte Lis med stof, billeder eller hvis du som ikke DOFmedlem vil abonnere på Gaddisijn.

Det koster 150 kr for tre numre, som indbetales på reg. nr. 4720 konto 4720435233.

Bestyrelsen siger tak for endnu et spændende nummer og anbefaler også ikke-medlemmer til at tegne et abonnement. Lis Jensen kan kontaktes på l.m.clemmensen@gmail.com

Mvh Mogens T. Kofod.

Kom og se flere lækre fugle som denne dværgskarv. Foto Carsten Andersen

Kom og vær med se flere lækre fugle som denne dværgskarv fotograferet af Carsten Andersen

I augustudgaven af ‘Fugle & Natur’ fremgik det, at vores næste møde under overskiften ‘Mine Fugle – Dine Fugle’ bliver afholdt 15. oktober. Dette er imidlertid ikke korrekt. Den rigtige dato er, som beskrevet i Gaddisijn, fredag d. 25. oktober! Vi glæder os til at se jer til den tid.

« Ældre indlæg