Indlæg af Thomas Christensen

Trading Psychology in the Forex Markets 2020
It’s love at first sight. The Pocket Fruity Mobile Casino strikes you first glance as cute and fun. You’ll find it hard to stay away to begin playing right away and, in reality, the games could be played from either mobile phones or tablets, or from a PC. So wherever someone happens to find yourself over the course of your entire day, get ready to experience playing the choice of slots and (what else?) fruit machine games. Pocket Fruity is compatible with many the latest devices, including iPhones and iPads from Apple, mobile phones and most versions of Androids and Windows. https://poplus.org/ Use of 128-bit SSL security signifies that the gaming environment with the casino is safe plus your transactions and private information feel safe. The casino is likewise focused on fair gambling, and possesses an eCOGRA certificate to warrant its stand. Its payout percentages are reviewed by independent auditors, along with the casino also enables players to follow their own play and transaction histories using the casino utilizing PlayCheck and CashCheck.

How to Find the Best Online Casino Promotions 2020

Free Online Poker is played by many simply for the intention of having some lighter moments, this also is an ideal reason to get started. Especially if you have an Internet Connection along with a Computer plus some spare time on your hands. Playing is incredibly convenient, and a lot of individuals are getting enslaved by playing when you can get started with just several clicks. Several variations of Omaha casino are differentiated according to these two factors, the winery along with the pot. There is Omaha high, Omaha hi-low, Omaha eight or better, Omaha 8, based on the cellars and structured limit, No-Limit, Pot-limit in accordance with the profits threatened. Of these variants, the pot limit Omaha is regarded as the popular, this version is that the size the bets is limited through the height and width of the pot. Some people assume that the bonuses can be utilized the same as other bonuses, drawing it upon receipt. However, this is simply not the situation with free casino bonuses. There are a great deal of restrictions associated with this and when you understand it, it’s going to assist you to plan what to do with the bonuses. In a number of ways, that is something that you may possibly need to remember, since people obtain the wrong notions using these bonuses and end up receiving disappointed. Reading the stipulations is generally a good thing in this regard, as you will get to know what exactly are many of the restrictions of such bonuses.

http://www.youtube.com/watch?v=bUpnrnEmWLk

Tågen letter

Tågen letter - foto Thomas Christensen

En del medlemmer har sikkert ud af vinduet set tåge og atter tåge. Heldigvis lettede det hurtigt med pragtfuldt solskinsvejr og 12 graders varme på den sydøstlige del af Bornholm, hvor vi kun 8 deltagere opholdt os mest. Vi fik en herlig dag med masser af fugle, kaffe og hygge. Der var ikke ret mange fugle på markerne som forventet. Men gåture ved Dueodde Vandrerhjem, Salthammer Oddde og Nexø Sydstrand gav mange fuglearter.Tæt på 50 tror jeg.

Nævnes skal nogle få arter: 5 søde agerhøns ved Risebækken, en masse viber nær Slusegård, småfugle ved Dueodde, ænder, blå kærhøg og fjeldvåge ved Salthammer, masser af ænder og gæs ved Nexø Sydstrand. Silkehaler hist og her.
Midt i fugleturen formiddagskaffe hos undertegnede. Hyggeligt – tåler gentagelse. Måske også i forbindelse med kommende fugleture. Frank og Eilif siger tak for nogle gode formiddagstimer her sidst i oktober.

Eilif

Uglefjer - foto Thomas Christensen

Uglefjer - foto Thomas Christensen

Torben Kure præsenterer en spændende udstilling af fuglefjer på NaturBornholm

På udstillingen, der kan besøges frem til den 31. oktober, viser Torben Kure 14 værker alle med opklæbede fuglefjer.

Læs mere her…

Rødstjert - foto Mogens Kofod

Rødstjert - foto Mogens Kofod (klik for flere billeder)

14 deltagere havde valgt at afsætte en formiddag til en DOF tur den halve Hammerknude rundt. Der var gæster fra Kolding og Silkeborg. Stille og roligt vandrede vi fra P-pladsen ud til Hammer Odde Fyr. Undervejs en del fuglekonger, stenpikker, rødstjert m.v. 100 meter vest for fyret viste lederen “Eilifs Plads”. Herfra en glimrende udsigt til havtræk. Det var der dog ikke noget af, men både pibeænder, gråænder og ederfugle rastede på vandet.

Forbi Salomons Kapel og videre op ad den stejle bjergside – sådan føltes det, men alle klarede det i fin stil. Et par rødryggede tornskader, lærke- og tårnfalk lod sig beskue. Og ved selv Hanmmer fyr 82 meter over havet holdt vi et velfortjent hvil. Under kaffedrikning var der pludselig en skrue med 10 musvåger flere hundrede meter oppe. Flot syn.

Nedad forbi Hammer Sø, hvor der som sædvanligt ikke var mange fugle. I buskadset blev dog set gærdesmutte, masser af rødhalse og grå fluesnapper. Vi gik forbi, hvor bølgebadet engang lå. Nu en fin sandbadestrand.

Afslutningsvis samledes vi alle til en kort evaluering. Alle var tilfredse med de over 35 fuglearter, vi havde set på 3-timers turen. Inden vi skiltes, fik vi en snak om radiumvand, der i 20-erne og 30-erne var eftertragtet, idet vandet skulle være helbredende. Vi havde ikke tid til at finde den fine, lille sprækkedal (nær campingpladsen), hvor der en gang løb radiumvand.

EILIF.

Tidspunkt: Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 18.30 til søndag den 9. oktober 2011 kl. 15.30.
Mødested torsdag: “Klippely”, Ekkodalsvejen 6, 3720 Aakirkeby – Naturstyrelsens hus lige ved P-pladsen i Ekkodalen.

Klaus Malling Olsen kursus

Klaus Malling Olsen ved et tidligere kursus - foto Thomas Christensen

For 5. år i træk er det lykkedes at lokke Klaus Malling Olsen til Bornholm til et 3½ dages kursus, hvor vi om dagen kigger på fugle i felten og om aftenen får uddybet dagens oplevelser i tegninger og billeder.

De tidligere år har vi om aftenen koncentreret os om en på forhånd særligt udvalgt gruppe af fugle, men i år vil emnerne endnu mere afhænge af dagens oplevelser. Efter en dag med klart vejr vil rovfugle måske være i fokus, efter en dag med østenvind måske småfugle og søfugle, og mon ikke vi også får lejlighed til lidt måge-snak? Men hvem ved, for i år vil vi lade vejret være bestemmende for aktiviteterne.

Klaus Malling Olsen er blandt de største kapaciteter indenfor fuglebestemmelse og er samtidig en blændende formidler. Hans bøger er velkendte blandt rigtig mange af jer. Det fine ved Klaus Mallings kurser er, at han formår at give noget til alle uanset forkundskaber. Både som ny fuglekigger eller (gammel og) garvet, er der noget at lære. Der kommer rigtig mange gode tips, som du ikke bare lige kan læse i bøgerne.

Planen for dagene er:
Torsdag kl. 18.30 når vi mødes, vil Klaus forsøge at foregribe nogen af morgendagens oplevelser, og vi aftaler næste morgens mødested.
Fredag og lørdag starter med feltornitologi og slutter ud på aftenen med uddybning af dagens oplevelser. Søndag tilbringer vi i felten. Alt i alt 3½ dag med masser af fugleture og tilhørende teori.

Du skal selv sørge for overnatning, morgenmad og frokost, mens aftensmad fredag og lørdag er inklusive.
Transporten i privatbiler aftales mellem deltagerne indbyrdes, ring evt. til Kåre.

Spørgsmål kan rettes til Kåre Kristiansen på mail kkr.kkr@gmail.com eller tlf. 56 96 41 17, mobil 72 22 74 71.

Tilmelding (først til mølle-princippet gælder) til Kåre og ved snarest at indbetale 950 kr.
Indbetaling skal ske til DOF-Bornholms konto reg.nr. 4720 kontonr. 4720 435233 med angivelse af dit navn og “KMO-11” på indbetalingen.
Der er et begrænset antal pladser på kurset, så det kan blive nødvendigt at sige nej til de sidst tilmeldte!

Kåre Kristiansen

Bynkefugl - foto Mogens Kofod

Bynkefugl - foto Mogens Kofod

På lørdag den 17. september er der fugletur til Hammeren.

Vi mødes ved p-pladsen nær det nedlagte bølgebad kl. 0900. Herefter vandrer vi i adstadigt tempo ud til Hammer Odde Fyr. Undervejs kan vi kratluske efter småfugle og se ænder og måger over havet. Ved fyret blev der set en Høgesanger i søndags. Mon vi kan finde denne sjældne art? Vi kigger lidt på evt. havtræk.

Så går turen videre til Salomon Kapel, hvorefter terrænet stiger voldsomt op til det gamle Hammer Fyr 82 meter over havet. Vi spejder efter rovfugle, tornskader, bynkefugle m.m.

Ved dette fyr er der borde og bænke. Her kan den medbragte formiddagskaffe indtages, inden vi fortsætter ned mod bornholms største sø, nemlig Hammersøen.

Herfra videre mod øst, hvor vi skal passere en lille flot sprækkedal med radiumkilden. Du får en historie om dette helbredende vand.

Pludselig er vi ved bilerne, og der er gået 3 timer i den dejligste bornholmske natur. Vel mødt derude.

Med fuglehilsen fra dagens leder: EILIF

Ben Woodhams udstiller sammen med "Tryk 2" på Galleri 2'rn

Ben Woodhams udstiller sammen med "Tryk 2" på Galleri 2'rn (klik for flere billeder)

Ben Woodhams, som har tegnet DOF Bornholm nye logo, udstiller nu sammen med andre medlemmer af det grafiske værksted “Tryk 2” på Galleri 2’rn i Eskildgade 4, Åkirkeby.
På udstillingen vises grafiske arbejder fra ni medlemmeraf det grafiske værksted. Der vises mange værker med fugle som tema, for eksempel linoleums tryk af Ben Woodhams og collagrafi tryk af Josva Kleist.

Udstilling er åbent man-fri, fra kl 13 til 17. Den sidste dag er fredag den 16. September. Ben er selv på vagt torsdag den 8.

Bemærk… Den 200. besøgende kan vælge et gratis tryk fra en af de ni kunstnere…

Niels Erik orienterer om turen - foto Carsten Andersen

Niels Erik orienterer om turen - foto Carsten Andersen (klik for flere billeder)

Årets ottende DOF-tur på Bornholm gik 28. august til Dueodde. Turlederne Niels Erik Johansen og Carsten Andersen kunne glæde sig over god tilslutning, da 34 mennesker havde valgt at bruge søndag formiddag på denne tur. Dette selv om vejret ikke lige frem artede sig, som vi havde håbet. Halvskyet med en bister vind fra sydvest.

Allerede fra start kunne adskillige kaldende fluesnappere høres i fyrreskoven. De fleste var Brogede, men en enkelt Grå viste sig også fint frem. Vel ude i klithavet bemærkedes en fin strøm af udtrækkende svaler i selskab med enkelte Mursejlere. Imponerende at disse små fugle kaster sig ud i turen over Østersøen i et sådant blæsevejr. Mellem klitterne desuden mange rastende Hvide og nogle få Gule vipstjerter. Her fandt vi også en del eksemplarer af den lille kødædende plante soldug.

Almindelig ryle - foto Carsten Andersen

Almindelig ryle - foto Carsten Andersen (klik for flere billeder)

Vi fortsatte til strandlagunen som i år er betydelig større end normalt. Her sås ti vadefuglearter i smukt medlys. Her kan nævnes Strandhjejle, Krumnæbbet og Islandsk ryle, Sortklire samt ikke mindst Dværgryler, som alle vist fik set rigtig godt. En stor flok på omkring hundrede Svartbage havde søgt i land og stod nær brændingen, lige som en hel del unge Gravænder rastede på stranden. Midt i det hele dukkede en gammel Fiskeørn op fra vest. I den friske vind kom den hurtig langt østpå, hvorfor den vendte og langsomt arbejdede sig op mod vinden i vestlig retning. Efterhånden tabtes den af syne over land.

Efter besøget ved lagunen travede selskabet gennem klitterne med retning mod parkeringspladsen. Under vejs endnu en Fiskeørn. Denne medbragte en ret stor fisk i kløerne og var i øvrigt tydelig lysere på ryggen end den første. Dette kunne tyde på, at denne Fiskeørn var en ungfugl. På hjemvejen opdagedes endnu en Fiskeørn overflyvende mellem trækronerne. Vi nåede dog kun at se den ikke havde ’madpakke’ med. Om den var identisk med den gamle fugl, er derfor usikkert. Endelig endnu flere fluesnappere i skoven inden vi var tilbage ved bilerne lidt i tolv. Her trak en Hvepsevåge forbi uden dog at give ordentlige iagttagelser.

Rosenbrystet tornskade - foto Carsten Andersen

Rosenbrystet tornskade - foto Carsten Andersen (klik for flere billeder)

Som et ekstra krydderi på turen lagde vi vejen hjem forbi Poulskervej og Krakvej, hvor vi besøgte den smukke Rosenbrystede tornskade. Den har været stationær her i to uger nu. Som sædvanlig var den ret tillidsfuld og lod sig villigt se, mens den poserede på hhv. el-ledninger og vejskilte.

Carsten Andersen

 Ta' med til Dueodde og mød denne fugl.....og få opklaret hvad det er for en art - foto Carsten Andersen

Ta' med til Dueodde og mød denne fugl.....og få opklaret hvad det er for en art - foto Carsten Andersen (klik for større billede)

Vi mødes for enden af Fyrvej kl. 9.00 og traver en tur i området. Hvis vejret tillader det vil der være trækfugle i både luften, i krattet og på jorden.

Strandlagunen er i år meget imponerende og bør være god for adskillige vadefugle.

Læs også mere hos Bornholms Tidende

Carsten Andersen

Rosenbrystet tornskade - foto Mogens Kofod

Rosenbrystet tornskade - foto Mogens Kofod (klik for at se flere billeder)

Selvom stort set alt hvad der kan “krybe og gå” af ornitologer på øen har set den rosenbrystede tornskade ved Pedersker er der måske nogen der ikke har fået set fuglen endnu.
Der er stadig mulighed for at få set den smukke sjældenhed på tæt hold. Mange har også fået god lejlighed til at tage billeder af kræet.

Tornskaden kan også ses på nedenstående video optaget af Carsten Andersen (klik på pilen for at afspille videoen).

video

Dværgryle - foto Thomas Christensen

Dværgryle - foto Thomas Christensen

I juli måned opfordrede Carsten Andersen til, at man opsøgte en del vadefuglelokaliteter på Bornholm, idet juli/august er fine måneder til vadefuglestudier.

Steen Jensen var den første, der fandt en masse vadefugle i en lagune sydvest for Dueodde fyr. Flere har besøgt stedet her i august. Langt om længe fik jeg taget mig sammen til at besøge lokaliteten.

Det skete så fredag den 12. august fra kl. 1100 til 1230 i øsende regnvejr. Jeg blev overrasket over, hvor stor omhandlede lagune er. Jeg har ikke set noget lignende i de 22 år jeg har været på Bornholm. Og der var rigtig mange vadefugle, ænder, terner, måger m.v.

Ved at sidde stille i klitterne omkring lagunen, kom fuglene ret tæt på mig. Ofte kun 50 meter for nogle vadefugles vedkommende. Og jeg så faktisk i løbet af halvanden time ikke mindre end 20 vadefuglearter. Så mange har jeg aldrig før set på eet sted udover besøg i det “rigtige” vadehav omkring Rømø.

Stor præstekrave - foto Carsten Andersen

Stor præstekrave - foto Carsten Andersen

Så for tiden er denne lagune uden tvivl Bornholms bedste sted at se vadefugle. Man går forbi fyret og ned mod den sædvanlige obsbakke. Derpå drejes til højre og 750 meter mod sydvest er man ved den flotte lagune. Sæt dig i klitkanten og nyd fuglene. Svalerne kommer i øvrigt få meter forbi dig.

Nå, men her kommer de 20 vadefuglearter: Stenvender, Dværgryle, Lille Kobbersneppe, Lille Præstekrave, Krumnæbbet Ryle, Sortklire, Hvidklire, Svaleklire, Mudderklire, Alm. Ryle, Stor Præstekrave, Tinksmed, Strandskade, Vibe, Sandløber, Islandsk Ryle, Brushane, Alm. Hjejle, Strandhjejle og Rødben. Omkring 200 vadefugle i alt. Ikke kvantitet, men kvalitet.

Af terner var der Hav-, Fjord,- Split- og Rovterner. Sidstnævnte art var præsenteret med ikke mindre end 5 stk. 2 juv. og 3 ad. Den “uhyggelige” kradse, hæse, høje lyd fra denne fugl hørtes 25 meter over mit hovede. Een af fugleverdenens grimmeste lyde efter min mening. Men flotte var de. En del grav- og Krikænder var der også i området. Godt et par hundrede måger, hvoraf langt de fleste naturligvis var Sølvmåger, men også en lille svartbag sås, dvs. det var en Baltisk Sildemåge. Gammel flot fugl. Også en ung helt gråstribet, elegant Sildemåge sås. Jeg ved ikke, hvilken race. Never mind. For nu var jeg plaskvåd over det hele, men med dejlige oplevelser ved et bornholmsk vadehav.

Prøv det! Fuglehilsen EILIF

« Ældre indlæg