Orienteringsmøde om det kommende Atlas III-projekt

Tirsdag 26/11-13 kl. 19.00 på Biblioteket i Rønne.
Thomas Vikstrøm, som er øverste leder af projektet i hele Danmark, kommer til øen for at præsentere projektet, dets baggrund og dets anvendelsesmuligheder. Han er også manden, som kan svare på alle vores opklarende spørgsmål.
Atlas III-undersøgelsen går helt overordnet ud på at kortlægge vores ynglefugles udbredelse ved at undersøge forekomsterne inden for 5x5km kvadrater.
Læs evt. mere om Atlas 3 ved at klikke her).

Her har vi brug for jeres hjælp til feltarbejdet, så mød gerne talrigt op, hvad enten I allerede har ønsket et kvadrat eller ej.

Medbring gerne kaffe. Foreningen sørger for kage til kaffen samt øl/vand.

Jens Christensen og KĂĄre Kristiansen.